فهرست تفصیلی
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عنوان‏صفحه‏

‏ ‏

فصل اول: ویژگیهای فردی

اخلاص‏··· 3‏

‏     ‏‏نمی توانم قصد قربت کنم··· 3‏

‏     قصد قربتم نمی آید··· 4‏

‏     قصد قربت تحمیلی، هرگز··· 4‏

‏     دلتان فقط به خدا خوش باشد··· 4‏

‏     قیام برای خدا··· 5‏

‏     سعی کنید در اخلاص عمل··· 5‏

‏     فقط رضایت الله ··· 5‏

‏     اثر اخلاص··· 6‏

‏     برای خدا بگویید··· 7‏

عشق به اهل بیت (ع)‏··· 9‏

‏     ‏‏گریان، در مصیبت اهل بیت (ع)··· 9‏


‏     گریه در ذکر مصیبت اهل بیت (ع)··· 9‏

‏     ذکر مصیبت امام حسین (ع)··· ‏10

‏     ‏‏پانزده سال زیارت جامعه کبیره··· ‏10

‏     ‏‏بالای پشت بام، روبه روی گنبد مطهر··· ‏11

‏     ‏‏روح عوامانه را از ما نگیر··· ‏11

‏     ‏‏به احترام عزاداران حضرت ابا عبدالله (ع)··· ‏12

‏     ‏‏هرچه داریم از امام زمان (عج) است··· ‏12

‏     ‏‏تغییر زمان مطالعۀ گزارشها··· ‏13

‏     ‏‏روضه خوانی در پاریس··· ‏13

‏     ‏‏بحثهای علمی، مانع زیارت نباشد··· ‏14

‏     ‏‏از هفتم تا سیزدهم محرم، در کربلا··· ‏14

‏     ‏‏اتصال به معبود··· ‏14

عمل به تکلیف‏··· ‏17

‏     ‏‏عدم رجحان رضایت خلق بر خالق··· ‏17

‏     ‏‏عدم اغماض در نقض احکام الهی··· ‏18

‏     ‏‏من باید تکلیفم را عمل کنم··· ‏18

‏     ‏‏در مقابل اجرای حق، محکم بودند··· ‏19

‏     ‏‏اقبال و ادبار همه ی مردم، برای او یکسان بود··· ‏19

‏     ‏‏باید ببینیم تکلیف الهی مان چیست··· ‏19

‏     ‏‏عمل به وظیفه شرعی··· ‏20

‏     ‏‏خضوع در مقابل انجام وظیفه··· ‏20

‏     ‏‏می خواهم به وظیفه عمل کنم··· ‏21

‏     ‏‏عمل به تکلیف··· ‏21

‏     ‏‏فقط انجام وظیفۀ الهی··· ‏22

‏     ‏‏تشخیص تکلیف،مهم است··· ‏22


‏     ‏‏پرهیز از مقابله··· ‏23

‏     ‏‏ترس و دستپاچگی، هرگز··· ‏23

پرهیز از خودنمایی‏··· ‏25

‏     ‏‏بی اعتنایی در رسیدن به مرجعیت··· ‏25

‏     ‏‏مقدمات مرجعیت، هرگز··· ‏26

‏     ‏‏مراقبت از نفس··· ‏26

‏     ‏‏چنین خدمتی، موجب امتنان··· ‏27

‏     ‏‏چاپ رساله نجاة العباد با اصرار طلاب··· ‏27

‏     ‏‏من که نگفتم چاپ کنید!··· ‏27

‏     ‏‏عدم نیاز به نمایش قدرت··· ‏28

‏     ‏‏عابد و سالکی متواضع··· ‏28

‏     ‏‏مانع از ادامه شعار به نفع خود··· ‏29

‏     ‏‏امام، تغییر مسیر می دهند··· ‏29

‏     ‏‏راضی نیستم هیچ کس برای من تبلیغ کند··· ‏30

پرهیز از خودمحوری‏··· ‏33

‏     ‏‏آقای حکیم، رئیس حوزه علمیه نجف··· ‏33

‏     ‏‏سکوت برای رضای خدا··· ‏34

پرهیز از توصیف‏··· ‏37

‏     ‏‏خودسازی··· ‏37

‏     ‏‏اینطور توصیفم نکنید··· ‏37

‏     ‏‏مبارزه با نفس··· ‏38

‏     ‏‏غلبه بر هوای نفس··· ‏38

بریدن از غیر‏··· ‏41

‏     ‏‏خدا کریم و مهربان است··· ‏41

‏     ‏‏بریدن از همۀ تعلقات··· ‏41


پرهیز از وابستگی اقتصادی‏··· ‏43

‏     ‏‏پذیرش منّت، هرگز··· ‏43

‏     ‏‏نداشتن چشم طمع، به ثروت و مال هیچ کس··· ‏43

‏     ‏‏عدم توجه به ثروت ثروتمندان··· ‏44

پرهیز از رفاه طلبی و تجمل گرایی‏··· ‏45

‏     ‏‏دنیاطلبی، هرگز··· ‏45

‏     ‏‏مرا جهنمی می کنید!··· ‏46

‏     ‏‏بگذارید برای وقتی که من از دنیا رفتم··· ‏46

‏     ‏‏مگر می خواهند کوروش را وارد ایران کنند؟!··· ‏47

‏     ‏‏عدم پذیرش ماشین اهدایی··· ‏47

‏     ‏‏مسئولان حکومتی و سفره های رنگین··· ‏47

پرهیز از غیبت‏··· ‏49

‏     ‏‏آمده ام نصیحتی بکنم··· ‏49

‏     ‏‏غیبت کسی را نکنید··· ‏49

‏     ‏‏غیبت، هرگز··· ‏50

‏     ‏‏در مجلس غیبت ننشینید··· ‏50

نظم و دقت‏··· ‏51

‏     ‏‏زندگی امام، یک ساعتِ خودکار··· ‏51

‏     ‏‏برنامه روزانۀ امام در پاریس··· ‏51

‏     ‏‏ورود امام، بهترین ساعت··· ‏52

‏     ‏‏حالا ده دقیقه به وقت شام مانده··· ‏53

‏     ‏‏برکت عمر امام، حاصل نظم··· ‏53

‏     ‏‏امام، قبل از همه··· ‏53

‏     ‏‏هرچیزی سر جای خود··· ‏54

‏     ‏‏حق با ایشان است··· ‏54


‏     ‏‏زمان عبادت··· ‏55

‏     ‏‏چرا فقط مردِ گریم کننده!··· ‏55

‏     ‏‏کلمه روح الله را ننوشتم··· ‏55

امید و خودباوری‏··· ‏57

‏     ‏‏اگر امیدی باشد به این سید است··· ‏57

‏     ‏‏امام و فرهنگ غرب··· ‏57

‏     ‏‏افسردگی و نا امیدی، هرگز··· ‏58

‏     ‏‏شما خواهید ماند··· ‏58

‏     ‏‏تفکر، بیش از تتبع··· ‏59

‏     ‏‏خودباوری ، راه رشد··· ‏59

عطوفت و مهربانی‏··· ‏61

‏     ‏‏اشک بر هتک حرم··· ‏61

‏     ‏‏شب خوابم نبرد··· ‏62

‏     ‏‏رفتار پدرگونه··· ‏62

‏     ‏‏پیرمرد باغبان··· ‏63

‏     ‏‏مؤذن، مقصر نیست··· ‏63

‏     ‏‏عطوفت با کودکان··· ‏63

‏     ‏‏علاقه ای وصف ناشدنی··· ‏64

‏     ‏‏بچه خوب است پر جنب و جوش باشد··· ‏65

‏     ‏‏احساس سبکی و انبساط··· ‏67

‏     ‏‏تواضع در برابر یک کودک··· ‏67

‏     ‏‏انس با نوجوانان··· ‏68

‏     ‏‏جایزه برای نقاشی کودک··· ‏69

‏     ‏‏فرزندم! هر زمانی که می خواهی بیا··· ‏70

‏     ‏‏شوخ طبعی با نوجوانان··· ‏70


‏     ‏‏دیدی این بچه ها چه کردند؟··· ‏71

‏     ‏‏بچه سرما نخورد··· ‏71

آرامش‏··· ‏73

‏     ‏‏امام، دریایی از آرامش··· ‏73

‏     ‏‏قابل باور نیست··· ‏74

‏     ‏‏دنیایی از آرامش··· ‏74

‏     ‏‏ما خدا داریم··· ‏75

‏     ‏‏رژیم، چنین جرأتی ندارد··· ‏76

‏     ‏‏دزدی آمده و سنگی انداخته و در رفته··· ‏76

‏     ‏‏پرهیز از تعطیلی کلاس درس··· ‏77

‏     ‏‏مطالعه، هیچ گاه تعطیل نمی شود··· ‏77

‏     ‏‏دلداری دادن امام··· ‏78

‏     ‏‏از ناسزا شنیدن نهراسید··· ‏79

‏     ‏‏با کمال آرامش خاطر مطالعه می کردند··· ‏80

‏     ‏‏آن شب هم در منزل ماندند··· ‏80

‏     ‏‏بزرگی روح حضرت امام··· ‏81

‏     ‏‏تبسم زیبا، نشانگر آرامش درون··· ‏81

‏     ‏‏کمال آرامش··· ‏83

‏     ‏‏از اتاقم بیرون نمی آیم··· ‏83

‏     ‏‏در جنگ، شیرینی پخش نمی کنند··· ‏84

‏     ‏‏هنوز اتفاقی نیفتاده است··· ‏84

‏     ‏‏صبر و آرامش در دوران بیماری··· ‏85

شرح صدر‏··· ‏87

‏     ‏‏دست همۀ طلاب را می بوسم··· ‏87

‏     ‏‏به گفته خمینی، درود بر مراجع··· ‏88


تواضع‏··· ‏91

‏     ‏‏پرهیز از مسندنشینی··· ‏91

‏     ‏‏دستور می دهم به دجله بریزند··· ‏91

‏     ‏‏شما امر کنید ما اطاعت می کنیم··· ‏91

‏     ‏‏این مردم از همه ما جلوتر هستند··· ‏92

‏     ‏‏تواضع هدفمند··· ‏92

‏     ‏‏احترام به امام جماعت··· ‏93

‏     ‏‏رعایت شأن امام جماعت··· ‏93

‏     ‏‏من که برای مردم، کاری نکردم··· ‏94

‏     ‏‏نداشتن غرور··· ‏94

‏     ‏‏تقدم در سلام··· ‏94

‏     ‏‏در سلام پیشی می گرفتند··· ‏95

‏     ‏‏محبت به خانواده··· ‏95

‏     ‏‏آمدم کمکتان کنم··· ‏96

‏     ‏‏امام در خانه··· ‏96

‏     ‏‏انجام کارهای شخصی··· ‏96

‏     ‏‏دوری از امر و نهی، در منزل··· ‏97

زهد‏··· ‏99

‏     ‏‏تقسیم زمینهای موروثی··· ‏99

‏     ‏‏بی اعتنایی به مال دنیا··· ‏99

‏     ‏‏از شما توقع نداشتم··· ‏100

‏     ‏‏همانند همۀ طلاب··· ‏100

‏     ‏‏زهد در خرید کتاب··· ‏101

‏     ‏‏مختصر نان، یک ظرف ماست··· ‏101

‏     ‏‏زاهدی که نشان می داد، زاهد نیست··· ‏102


‏     ‏‏بی اعتنایی به ثروت اندوزی··· ‏102

ساده زیستی‏··· ‏103

‏     ‏‏ساده زیست و کم توقع··· ‏103

‏     ‏‏مجوّز خرید یخچال··· ‏103

‏     ‏‏خرید پنکه برای نمازگزاران··· ‏104

‏     ‏‏نصیحت به علما··· ‏104

‏     ‏‏فقط یک عبای مشکی رشتی··· ‏105

‏     ‏‏تهیۀ قبایی برای امام··· ‏105

‏     ‏‏مگر منزل صدر اعظم است؟··· ‏105

‏     ‏‏منزل مناسب··· ‏106

‏     ‏‏زی طلبگی حضرت امام··· ‏106

‏     ‏‏نان و پنیر و چای··· ‏107

‏     ‏‏خانه ای محقّر و لباسی ساده··· ‏107

‏     ‏‏خانۀ ‏45‏ متری··· ‏109

‏     ‏‏دیوار اتاق منزل امام فرو می ریزد··· ‏109

‏     ‏‏ابتکاری جدید··· ‏109

‏     ‏‏میهمانداری امام··· ‏110

‏     ‏‏مثل همۀ مردم··· ‏110

‏     ‏‏مردی متفاوت··· ‏111

‏     ‏‏در حد دیگران··· ‏111

‏     ‏‏در حد ضرورت بخرید··· ‏112

‏     ‏‏فرش و گلیم کهنه··· ‏112

‏     ‏‏ساده زیستی علما··· ‏113

دقت در مصرف بیت المال‏··· ‏115

‏     ‏‏با چه مجوّزی؟··· ‏115


‏     ‏‏تلفن زیادی، ممنوع··· ‏115

‏     ‏‏عدم استفاده شخصی از تلفن دفتر··· ‏116

‏     ‏‏از اموال بیت المال است··· ‏116

‏     ‏‏بر روی کاغذهای کوچک··· ‏117

‏     ‏‏روی کاغذهای باطله هم می توان نوشت··· ‏117

‏     ‏‏شخصاً کنترل می کردند··· ‏118

‏     ‏‏سهم امام را نمی شود به فقیر داد··· ‏118

‏     ‏‏ماشین کرایه نکنی··· ‏119

‏     ‏‏انتخاب بهتر··· ‏119

‏     ‏‏اجازه نمی دهم··· ‏120

‏     ‏‏دقت در مصرف بیت المال··· ‏120

‏     ‏‏نمی خواهم به جهنم بروم··· ‏122

‏     ‏‏سخنی که باعث شگفتی خبرنگاران شد··· ‏123

صرفه جویی و پرهیز از اسراف‏··· ‏125

‏     ‏‏مصرف، در حد احتیاج··· ‏125

‏     ‏‏اوقاتم تلخ می شود··· ‏125

‏     ‏‏لامپ اضافی، خاموش··· ‏126

‏     ‏‏نمی خواهم روشن باشد··· ‏126

‏     ‏‏چرا برق را روشن گذاشتید··· ‏126

‏     ‏‏حتی یک قطره آب··· ‏127

‏     ‏‏یک قوری بیاورید··· ‏127

‏     ‏‏در منزل من و اسراف!··· ‏127

‏     ‏‏راهی پیش پای شما می گذارم··· ‏128

‏     ‏‏قانع بودند··· ‏128

‏     ‏‏بلافاصله تلویزیون را خاموش کردند··· ‏129


‏     ‏‏کلید را در اتاق من بگذارید··· ‏129

‏     ‏‏غذا به اندازه··· ‏129

‏     ‏‏در حد ضرورت··· ‏129

‏     ‏‏از آب قنات استفاده کن··· ‏130

‏     ‏‏آن یکی را خاموش کن··· ‏130

اغتنام فرصت‏··· ‏131

‏     ‏‏استفاده از فرصت··· ‏131

‏     ‏‏وقت کشی، هرگز··· ‏131

‏     ‏‏اغتنام فرصت··· ‏132

‏     ‏‏اوقات فراغت··· ‏133

‏     ‏‏چون جوان هستم، می توانم··· ‏133

رعایت موازین شرعی‏··· ‏135

‏     ‏‏حکم، بر اساس موازین اسلامی··· ‏135

‏     ‏‏رعایت حجاب اسلامی··· ‏136

‏     ‏‏تخت مرا بیشتر، از قبله برگردانید··· ‏136

‏     ‏‏این فرش را از اینجا جمع کنید··· ‏137

‏     ‏‏وضو رو به قبله··· ‏137

‏     ‏‏توجه به احکام··· ‏137

اعتقاد به دعا و نذر و مستحبّات‏··· ‏139

‏     ‏‏فعلاً نیازی به عمل جراحی نیست··· ‏139

‏     ‏‏نذر امام··· ‏140

‏     ‏‏وقت انجام مستحبّات··· ‏140

‏     ‏‏آقا محمود، عطر داری؟··· ‏140

جامعیت‏··· ‏143

‏     ‏‏جامعیت حضرت امام··· ‏143


وفای به عهد‏··· ‏145

‏     ‏‏عمل به قول··· ‏145

علاقه به ورزش‏··· ‏147

‏     ‏‏سه تا نیم ساعت، قدم زدن··· ‏147

‏     ‏‏حتی روزهای بارانی··· ‏147

‏     ‏‏کشتی گرفتن حضرت امام··· ‏148

‏     ‏‏یک تیر و دو نشان··· ‏149

‏ ‏

فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

جلوه های معلمی امام‏··· ‏153

‏     ‏‏شخصیت زدگی، هرگز··· ‏153

‏     ‏‏کاری به شخص نداریم··· ‏153

‏     ‏‏تنظیم ساعت با ورود امام··· ‏154

‏     ‏‏تأخیر، هرگز··· ‏154

‏     ‏‏کلاس پویا و پرتحرک··· ‏155

‏     ‏‏کلاسهای مجتهدپرور··· ‏155

‏     ‏‏حضور با مطالعه، در درس··· ‏156

‏     ‏‏همواره علاقه مند پاسخگویی··· ‏156

‏     ‏‏توجه کامل به سخن گوینده··· ‏156

‏     ‏‏کلاس درس، کلاس اموات نیست··· ‏157

‏     ‏‏تذکرهای اخلاقی··· ‏157

‏     ‏‏سکوت در مقابل جدال··· ‏158

‏     ‏‏نصیحت، در اولین روز درس··· ‏158

‏     ‏‏هرکجا مناسب باشد درس می دهم··· ‏158

‏     ‏‏طریق رشد و کمال··· ‏159


‏     ‏‏فقط دو روز تعطیلی··· ‏159

‏     ‏‏حساسیت امام··· ‏159

‏     ‏‏آثار تشویقهای امام··· ‏160

‏     ‏‏مرا تنبّه دادند··· ‏161

‏     ‏‏اینجا مجلس روضه خوانی نیست··· ‏161

‏     ‏‏می گویند پسر آقا، بیسواد است!··· ‏162

موعظه ها و اندرزها‏··· ‏163

‏     ‏‏حضرت امام و توجه دادن به آخرت··· ‏163

‏     ‏‏سنگینی وظیفۀ یک منبری··· ‏164

‏     ‏‏نصیحت طلاب··· ‏164

‏     ‏‏اولین جملۀ اولین درس امام در نجف··· ‏164

‏     ‏‏بزرگترین عبادت، گناه نکردن است··· ‏165

‏     ‏‏قیام کنید فقط برای الله ··· ‏165

‏     ‏‏احترام به پدر··· ‏165

‏     ‏‏صحبت در موقع لزوم··· ‏166

‏     ‏‏حرف از دیگران بگیرید··· ‏166

تکریم و قدرشناسی‏··· ‏167

‏     ‏‏لباس رزم یک روحانی··· ‏167

‏     ‏‏احترام ویژه به شهید آیت الله سعیدی··· ‏167

‏     ‏‏محبت پدرانه نسبت به رزمندگان··· ‏168

‏     ‏‏دلم برای آقای رجایی، تنگ شده··· ‏169

‏     ‏‏هدیۀ امام··· ‏170

‏     ‏‏تکریم استاد··· ‏170

‏     ‏‏احترام به علمای اسلام··· ‏171

‏     ‏‏عیادت از یک روحانی··· ‏171


‏     ‏‏احترام به عالمی متقی··· ‏172

‏     ‏‏اول آقا روح الله تبرک کنند··· ‏172

‏     ‏‏قدرشناسی امام··· ‏173

‏     ‏‏توصیه امام، احترام به مادر··· ‏173

‏     ‏‏احترام به قاریان قرآن··· ‏174

‏     ‏‏تشکر از پلیس فرانسه··· ‏174

رسیدگی به نیازمندان‏··· ‏177

‏     ‏‏امروز هم خمینی به فکر ماست!··· ‏177

‏     ‏‏خانوادۀ یک طلبه را به خود ترجیح می دادند··· ‏178

‏     ‏‏رسیدگی به شکایت یک مجروح جنگی··· ‏178

مردمی بودن‏··· ‏181

‏     ‏‏چه فرقی است میان من و پاسدار··· ‏181

‏     ‏‏چتر را کنار ببرید··· ‏182

‏     ‏‏من تکلیفم با شما فرق می کند··· ‏182

‏     ‏‏نتیجۀ محبت به مردم··· ‏183

خدمتگزاری به مردم‏··· ‏185

‏     ‏‏اینها عزیزان من هستند··· ‏185

‏     ‏‏گریۀ امام··· ‏186

‏     ‏‏ناراحتی امام از برخورد نامناسب با مردم··· ‏186

‏     ‏‏ارزش خدمت به مردم··· ‏187

‏     ‏‏به خاطر من، خودتان را به خطر نیندازید··· ‏187

‏     ‏‏ثواب خدمت به زائر··· ‏188

‏     ‏‏کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید··· ‏188

رفتار خوب‏··· ‏191

‏     ‏‏تبسم شیرین··· ‏191


‏     ‏‏اثر رفتار خوب حضرت امام··· ‏191

‏     ‏‏تأثیر اخلاق حضرت امام··· ‏193

‏     ‏‏نتیجۀ رفتار امام··· ‏193

‏     ‏‏هدیه به مسیحیان نوفل لوشاتو··· ‏194

‏     ‏‏اشک شوق مسیحیان··· ‏195

‏     ‏‏جاذبیت امام··· ‏195

رعایت حقوق دیگران‏··· ‏197

‏     ‏‏نماز شب و رعایت حال دیگران··· ‏197

‏     ‏‏در دل شب، با چراغ قوّه ای کوچک··· ‏197

‏     ‏‏تقسیم غذا از سه نفر به چهار نفر··· ‏198

‏     ‏‏برو امتحانت را بده··· ‏198

‏     ‏‏یکی را برای ما بگذارید··· ‏198

‏     ‏‏راضی هستید که من در اینجا ساکن شوم؟··· ‏199

‏     ‏‏رعایت حال همسایه··· ‏199

قانون گرایی‏··· ‏201

‏     ‏‏تخلف از قانون، هرگز··· ‏201

‏     ‏‏اول، اجرای مقررات دولت··· ‏201

‏     ‏‏اولین اعلان کنندۀ دارایی خود··· ‏202

‏ ‏

فصل سوم: ویژگیهای عبادی

اهمیت نماز‏··· ‏207

‏     ‏‏در اشتیاق نماز، لحظه شماری می کردند··· ‏207

‏     ‏‏علاقۀ عاشقانه به نماز··· ‏207

‏     ‏‏وقت نماز است··· ‏208

‏     ‏‏همواره به ذکر الله مشغول بودند··· ‏209


نماز اول وقت‏··· ‏211

‏     ‏‏نماز اول وقت با حضور سران کشورهای اسلامی··· ‏211

‏     ‏‏توصیۀ امام به نماز اول وقت··· ‏211

‏     ‏‏نماز اول وقت، حتی در پیاده رو··· ‏212

‏     ‏‏ساعت چنده؟··· ‏212

‏     ‏‏آیا ظهر شده است؟··· ‏212

‏     ‏‏وقت نماز شده است؟··· ‏213

‏     ‏‏تقیّد به نماز اول وقت··· ‏213

‏     ‏‏برخورد با نمازگزاران آخر وقت··· ‏213

‏     ‏‏چرا مرا بیدار نکردید؟··· ‏214

‏     ‏‏شما غذایتان را بخورید، من نمازم را می خوانم··· ‏214

نماز جماعت‏··· ‏215

‏     ‏‏مقیّد به شرکت در نماز جماعت··· ‏215

‏     ‏‏مراقبت بر حضور در نماز جماعت··· ‏215

‏     ‏‏زلال معنویت در سادگی نماز امام··· ‏216

دعا و تعقیبات‏··· ‏217

‏     ‏‏تعقیبات نماز··· ‏217

‏     ‏‏اهتمام به نوافل··· ‏218

‏     ‏‏دعای عهد··· ‏218

‏     ‏‏دعای کمیل ومناجات شعبانیه··· ‏218

‏     ‏‏انجام نوافل با وجود گرمای شدید··· ‏219

نماز شب‏··· ‏221

‏     ‏‏نماز شب در بصره··· ‏221

‏     ‏‏نماز شب و مناجات··· ‏222

‏     ‏‏هفتاد سال، نماز شب··· ‏222


‏     ‏‏تقیّد به نماز شب··· ‏222

‏     ‏‏نماز شب در هواپیما··· ‏223

‏     ‏‏در شب حکومت نظامی··· ‏223

‏     ‏‏معنویتی وصف ناشدنی··· ‏224

‏     ‏‏تضرّع و استغاثه در نماز شب··· ‏225

‏     ‏‏حتی یک شب··· ‏225

‏ ‏

فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

شجاعت‏··· ‏229

‏     ‏‏قدرت تصمیم گیری··· ‏229

‏     ‏‏پیرمرد جوان دل و پر نشاط··· ‏230

‏     ‏‏امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند··· ‏231

‏     ‏‏منفورترین افراد نزد ملت ایران··· ‏232

‏     ‏‏مقابله با کاپیتولاسیون··· ‏233

‏     ‏‏اشدّاء علی الکفّار··· ‏234

‏     ‏‏چرا علما را دستگیر می کنید؟··· ‏235

‏     ‏‏بی اعتنایی به کمکهای مادی رژیم بعثی··· ‏235

‏     ‏‏ملاقات نمی کنم··· ‏237

‏     ‏‏قلب مطمئن··· ‏237

‏     ‏‏چرا وحشیگری می کنید؟··· ‏238

‏     ‏‏این آقا را از مجلس بیرون کنید··· ‏238

‏     ‏‏دریا نجس می شود··· ‏238

‏     ‏‏مخالفت با اعلان حکومت نظامی··· ‏239

‏     ‏‏برخورد تند امام، با پاکروان··· ‏240

‏     ‏‏برخورد شدید با سرهنگ مولوی··· ‏240


‏     ‏‏هنوز دیر نشده است··· ‏241

‏     ‏‏صلابت حضرت امام··· ‏242

‏     ‏‏خودتان را مهیا کنید··· ‏243

‏     ‏‏دیگر چه کاری از دستش برمی آید؟··· ‏243

‏     ‏‏چه چیزش حل شده؟!··· ‏244

‏     ‏‏چنین جایی هم هست!··· ‏245

‏     ‏‏چرا اینقدر وحشت زده هستید؟!··· ‏245

‏     ‏‏این وحشیگریها چیست؟··· ‏246

‏     ‏‏شهامت امام، بعد از قضیه مدرسه فیضیه··· ‏246

‏     ‏‏من درِ خانه ام را ببندم تا سالم بمانم؟!··· ‏248

‏     ‏‏هر دو لایۀ درِ حیاط باز باشد··· ‏248

‏     ‏‏اینها کارشان تمام است··· ‏249

‏     ‏‏برخورد امام با مترجم ترسو··· ‏249

‏     ‏‏از بزرگتر از اینها هم، ترسی نداریم··· ‏250

‏     ‏‏همۀ اینها ارعاب است··· ‏250

‏     ‏‏نمی خواستید من در میان جمعیت باشم··· ‏252

‏     ‏‏نماز جماعت رعب شکن··· ‏252

‏     ‏‏تعهدات در مقابل ملت··· ‏253

‏     ‏‏پیامها و اعلامیه های من، فارسی است··· ‏253

هوشیاری‏··· ‏255

‏     ‏‏اهمیت حفظ نظام··· ‏255

‏     ‏‏تیزبینی و ژرف نگری امام··· ‏256

‏     ‏‏اینجا صدای انقلاب راستین ایران است!!··· ‏256

‏     ‏‏روشن بینی امام··· ‏257

‏     ‏‏بینش دقیق··· ‏257


‏     ‏‏کار شما اشتباه بود··· ‏258

‏     ‏‏ملاقاتهای مشروط امام··· ‏258

‏     ‏‏تصمیم به موقع··· ‏259

‏     ‏‏هوشیاری امام··· ‏259

‏     ‏‏طلبه های سرباز··· ‏260

‏     ‏‏اعتقاد به قدرت مردم··· ‏261

‏     ‏‏میزان خیانت جبهه ملی··· ‏261

‏     ‏‏اگر حذف کرده اند، تکذیب کنید··· ‏262

قاطعیت‏··· ‏265

‏     ‏‏خمینی، خمینی است، هرکجا که برود··· ‏265

‏     ‏‏از طریق جراید دنیا اعلان می کنم··· ‏265

‏     ‏‏جرأت و شجاعت تصمیم گیری به موقع··· ‏266

‏     ‏‏تصمیم قاطع و برخورد به موقع··· ‏266

‏     ‏‏اینجا حیثیت اسلام در میان است··· ‏268

‏     ‏‏حاضر جوابی حضرت امام··· ‏268

‏     ‏‏لیبرالها و انحلال مجلس خبرگان··· ‏269

‏     ‏‏امام و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی··· ‏269

‏     ‏‏استقلال در تصمیم گیری··· ‏270

‏     ‏‏شما روحانی هستید؟!··· ‏270

نظارت‏··· ‏273

‏     ‏‏نظارت، دقت، تذکر··· ‏273

کسب خبر‏··· ‏275

‏     ‏‏اطلاع از اخبار، زودتر از مسئولان··· ‏275

‏     ‏‏از روشهای کسب خبر··· ‏275

‏     ‏‏خرید روزنامه، مقدم بر خرید نان و پنیر··· ‏276


‏     ‏‏اهتمام در کسب خبر··· ‏277

‏     ‏‏گوش کردن اخبار رادیو بی بی سی بین نماز مغرب و عشا··· ‏277

‏     ‏‏گوش کردن رادیوهای بیگانه··· ‏277

‏     ‏‏مطالعۀ ترجمۀ مطالب روزنامه های خارجی در مورد ایران··· ‏278


‎ ‎