فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع و مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آرشیو:

‏آرشیو واحد خاطرات مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س).‏

‏ ‏

کتب:

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ ‏‏آیینه حسن‏‏؛ 1379.‏

‏سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش؛ ‏‏امام، ایران‏‏؛ 1375.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)؛ ‏‏امام در سنگر نماز‏‏؛ پاییز 1374.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛‏‏ امام و دفاع مقدس‏‏؛ 1377.‏

‏ستوده، حمیدرضا؛ ‏‏پابه پای آفتاب‏‏؛ نشر پنجره، ج 1 ـ 4.‏

‏خمینی، روح الله ؛ ‏‏چهل حدیث‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س).‏

‏حدیث ولایت‏‏؛ نشر قدر ولایت؛ ج 3.‏

‏حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری‏‏؛ قدر ولایت؛ ج 2.‏

‏خاطرات و حکایتها‏‏؛ قدر ولایت؛ 1374؛ ج 1 ـ 4.‏

‏رحیمیان، محمد حسن؛ ‏‏در سایۀ آفتاب‏‏؛ پاسدار اسلام.‏

‏هاشمی رفسنجانی، علی اکبر؛ ‏‏دوران مبارزه‏‏؛ دفتر نشر معارف انقلاب؛ 1376.‏


‏وجدانی، مصطفی؛ ‏‏سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی‏‏؛ پیام آزادی؛ ج 1 ـ 6.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)؛ ‏‏صحیفۀ دل‏‏؛ 1377.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)؛ ‏‏فصل صبر‏‏؛ 1377.‏

‏روحانی، سید حمید؛ ‏‏نهضت امام خمینی‏‏؛ دارالفکر.‏

‏انصاری، محمد علی؛ ‏‏ویژگیهایی از زندگی امام خمینی (س)‏‏؛ نشر سبحان؛ 1361.‏

‏ ‏

مجلات:

‏پاسدار اسلام‏‏؛ شماره های 69 و 40 و 39 و 28 و 26 و 25 و 24 و 18 و 17 و 12 و 5 و 3‏‎ ‎‏و 2.‏

‏پاسدار انقلاب‏‏؛ شماره های 18 و 13 و 10 و 8.‏

‏پیام انقلاب‏‏؛ شماره های 105 و 103 و 102 و 85 و 80 و 78 و 61 و 57 و 55 و 54.‏

‏حوزه‏‏؛ شماره های 45 و 32.‏

‏زن روز‏‏؛ شماره های 956 و 955 و 954 و 953.‏

‏شاهد‏‏؛ شماره 3.‏

‏واحد تبلیغات و انتشارات سپاه؛ ویژه نامه ‏‏در رثای نور‏‏؛ 24 تیرماه 68؛ .‏

‏ ‏

روزنامه ها:

‏اطلاعات‏‏؛ شماره های 17225 و 17223 و 16959 و 16189.‏

‏جمهوری اسلامی‏‏؛ شماره های 2919 و 596 و 381.‏

‏کیهان‏‏؛ شماره های 11498 و 11429.‏

‏ ‏

‏ ‏


‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎