کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر
ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات

بسم الله الرّحمن الرّحیم


مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر ـ جلد 1ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیاتصفحه 1


مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر ـ جلد 1ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیاتصفحه 2

 

‏ادبیات انقلاب‏

‏انقلاب ادبیات‏‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه مقالات‏

‏(جلد اول)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی‏

‏بر ادبیات معاصر‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏18 تا 20 مهر 1377‏

‏اصفهان‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر ـ جلد 1ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیاتصفحه 3