کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه: 

‏رسالت عظیمی که حضرت امام خمینی(س) بر دوش علمای اسلام و کارشناسان‏‎ ‎‏متعهد گذاشتند تا «محوریت زدایی را به عنوان عقیده و راه و رسم زندگی ما» تحقق‏‎ ‎‏بخشند، جز با شناخت دقیق اندیشه و مبانی فکری آن حضرت مقدور نیست. برگزاری‏‎ ‎‏«کنگرۀ بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام» گامی است به سوی آن مقصد، و همت‏‎ ‎‏و استقبال صاحبنظران و استادان محترم حوزه و دانشگاه که با ارائه حدود 120 مقاله،‏‎ ‎‏برگزارکنندگان کنگره را یاری رسانده اند، مؤید علاقۀ جامعۀ علمی کشور به انجام رسالت‏‎ ‎‏مورد انتظار آن حضرت است. مسلّماً عمق اندیشه و وسعت منابع و مبانی آن اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد تا از رهگذر این کنگره به همۀ زوایای مورد انتظار دست یابیم ولی مجموعه ای که‏‎ ‎‏فراروی خوانندگان ارجمند قرار گرفته است محصول تلاش صاحبنظران متعهدی است که‏‎ ‎‏در پی اعلام برگزاری این کنگره در فرصت نسبتاً اندک به خوشه چینی از خرمن آن امام راحل‏‎ ‎‏پرداخته و حاصل کارشان را به عنوان گامهای آغازین این مسیر حضورتان تقدیم می کنیم.‏

‏در تنظیم این مجموعه، به استثنای سه سخنرانی جلسۀ افتتاحیه که به ترتیب انجام آن‏‎ ‎‏ارائه گردیده است، بقیۀ مقالات بر اساس ترتیب الفبایی حروف نام خانوادگی نویسندگان‏‎ ‎‏تنظیم یافته است و با عرض پوزش از ارائه‏‏ ‏‏کنندگان محترم، به لحاظ ایجاد هماهنگی، از‏‎ ‎‏ذکر عناوین مربوط به محل خدمت یا مراتب علمی آنان خودداری شده است، امیدواریم‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 1

‏انتشار این مجموعه بر غنای آثار مربوط به «نظام اقتصاد اسلامی» بیفزاید و صاحبنظران‏‎ ‎‏ارجمند با تعمق و تأمل بیشتر زوایای ناشناخته موضوع را پی گیرند تا «برای جایگزین کردن‏‎ ‎‏سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ‏‎ ‎‏منافع محرومین و پا برهنه ها ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر‏‎ ‎‏معیشت به در آورند» و با این اقدام خود، دل آرام و قلب مطمئن امام را در تداوم راهش‏‎ ‎‏امیدی دوباره بخشند و شادی روح آن بزرگوار را با نشاط حاصل از تلاش در جهت رفع محرومیت موجب گردند. ‏

معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی(س) 

 

 

 

 

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 2