کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏فهرست تفصیلی‏

‏ ‏

‏بخش اول‏

‏نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی‏

‏فصل اول‏‏:‏‏زمینه‏‏ ‏‏ها و بستر وقوع نهضت عاشورا‏‏(12-3)‏

‏دکتر بیات‏

‏حق و باطل دو جریان مستمر تاریخ بشر در دیدگاه قرآنی‏

‏رحلت پیامبر(ص) سرآغاز تفسیرها و تحریفها‏

‏استقرار‏‏ «‏‏خلافت» به جای‏‏ «‏‏امامت» و شکل‏‏ ‏‏گیری دو گرایش در تاریخ اسلام‏

‏تبدیل‏‏ «‏‏خلافت» به‏‏ «‏‏نظام پادشاهی» در عصر اموی‏

‏آشفتگی جامعه اسلامی در عصر خلافت حضرت امیر(ع)‏

‏دو جناح رویاروی حضرت علی(ع)‏

‏مصالحه اجباری امام حسن(ع) با معاویه‏

‏پایبندی امام حسین(ع) به پیمان در زمان حیات معاویه‏

‏بیعت تحمیلی یزید زمینه‏‏ ‏‏ساز شکل‏‏ ‏‏گیری قیام امام(ع)‏

‏تحریف و انحراف در تفکر دینی و سیر‏‏ۀ‏‏ نبوی‏

‏احی‏‏ای عناصر اصیل تفکر دینی ، انگیز‏‏ه‏‏ اصلی حرکت امام(ع)‏

‏اهل بیت(ع) مرجع فهم دینی در تشیع‏

‏شناخت قلمرو معرفت وحیانی ‏‏و معرفت ‏‏بشری، شرط بهره‏‏ ‏‏مندی از وحی و‏‏ ‏‏عقل‏

‏مهجور ماندن اندیشۀ سیاسی و اجتماعی اهل‏‏ ‏‏بیت(ع) و پیامدهای آن‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 297

‏فصل دوم‏‏:‏‏فلسفه و اهداف نهضت عاشورا‏ ‏(70-13)‏

‏آیةالله استادی‏

‏اعتراض به وضعیت موجود، انگیز‏‏ه‏‏ آغازین حرکت امام(ع)‏

‏امر به معروف و نهی از منکر، مبنای حرکت معترضانه امام(ع)‏

‏دلالت ظاهری دعوت کوفیان بر فراهم بودن شرایط امر به معروف‏

‏عدم اعتماد قلبی امام به وعده کوفیان و ضرورت اتمام حجت با آنان‏

‏جمع‏‏ ‏‏پذیری تفسیرهای گوناگون از حرکت امام(ع)‏

‏سازگاری حرکت امام(ع) با احتمالات گوناگون در فرجام حرکت‏

‏دلالت قراین بر آگاهی امام(ع) از سرانجام نهضت‏

‏جمع‏‏ ‏‏پذیری نگرش تحلیلی- عقلانی و نگرش تعبدی به حرکت امام(ع)‏

‏چگونگی جمع نظریه‏‏ قیام برای تشکیل حکومت‏‏ با فرض‏‏ ‏‏یقین امام(ع) به عدم پیروزی‏

‏دکتر اعوانی‏

‏انحراف در نظام سیاسی و رهبری جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص)‏

‏جایگاه و نقش بنیادین‏‏ «‏‏حکومت» در اسلام‏

‏نهضت عاشورا حرکتی طبیعی و مورد انتظار از امام معصوم(ع) در شرایط آن عصر‏

‏آیةالله امینی‏

‏کلمات امام(ع) گویای انگیزه‏‏ ‏‏ها و اهداف ایشان‏

‏امر به معروف و نهی از منکر، ابراز امام در حرکت اصلاحگران‏‏ه‏‏ خویش‏

‏انحراف ج‏‏امعه و دستگاه ‏‏حکومت ‏‏از خط اسلام و سیر‏‏ه‏‏ پیامبر(ص)‏

‏احیای سیر‏‏ه‏‏ پیامبر(ص) ‏‏و علی(ع)، مضمون حرکت اصلاحگران‏‏ه‏‏ امام(ع)‏

‏ابطال حدود الهی و ظاهر نمودن فساد، دو ویژگی بارز حکومت جور اموی‏

‏حرکت امام(ع)، جهاد تدافعی به قصد دفاع از اسلام‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 298

‏امتناع از بیعت و به رسمیت نشناختن حکومت یزیدی، اولین گام نهی از منکر‏

‏موضعگیری و اقدام مرحله به مرحل‏‏ه‏‏ امام در راستای کلی امربه‏‏ ‏‏معروف و نهی‏‏ ‏‏ازمنکر‏

‏آمادگی امام(ع) برای شهادت و احساس آن‏

‏ابعاد اصلاحگران‏‏ه ‏‏ ‏‏حرکت امام(ع)‏

‏جمع‏‏ ‏‏پذیری‏‏ «‏‏انجام وظیفه» و‏‏ «‏‏غایتمندی و هدفداری» در تبیین حرکت امام(ع)‏

‏آیةالله حائری‏

‏دیدگاههای موجود در تحلیل نهضت عاشورا و ارزیابی‏‏ آنها‏

‏تقابل بنیادین و آشکار حکومت یزیدی با اسلام‏

‏شاخصه‏‏ ‏‏های نظام یزیدی‏

‏دکتر قائدان‏

‏نارسایی دو دیدگاه‏‏ «‏‏حکومت‏‏ ‏‏خواهی» و‏‏ «‏‏شهادت‏‏ ‏‏طلبی» در تبیین نهضت امام(ع)‏

‏پرهیز از ‏‏در ‏‏آمیختن علم کلام با تاریخ‏

‏سخنان امام(ع) و منابع اصیل تاریخی، گویاترین مرجع در تبیین نهضت عاشورا‏

‏ ‏‏ادای تکلیف محور اساسی حرکت امام(ع)‏

‏دکتر قادری‏

‏فاصله‏‏ ‏‏گیری شدید جامعه از وضعیت مطلوب و آرمانی‏

‏گسترش کمی و جغرافیایی و انحطاط کیفی جامعه اسلامی‏

‏انگیزه قیام امام(ع): جلوگیری از انحطاط رو به رشد جامعه اسلامی و‏‏...‏‏ ‏

‏ویژگیهای جامعه‏‏ ‏‏ عصر امام(ع)‏

‏بدعت‏‏ ‏‏گذاری در شیو‏‏ه‏‏ تعیین زمامدار‏‏ ‏‏(به کارگیری روشی نامشروع برای ‏‏...‏

‏انحطاط فراگیر جامعه و فساد و تبهکاری آشکار حکومت‏

‏چرایی عدم آغاز خیزش امام(ع) در زمان معاویه‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 299

‏آیةالله محمودی‏

‏ضرورت تحلیل و نقد تاریخ معصومین‏

‏دو فرض در تحلیل حرکت امام(ع)‏

‏سازگاری فرض دوم با شواهد تاریخی‏

‏علت عزیمت امام‏‏(ع)‏‏ به سوی کوفه‏

‏احقاق حق و ابطال باطل انگیزه شامل حرکت امام(ع)‏

‏آگاهی امام(ع) از شهادت خویش‏

‏رسواسازی باطل شیوه‏‏ ‏‏ای از احقاق حق‏

‏حجةالاسلام والمسلمین معادیخواه‏

‏ماهیت حرکت امام حسین(ع)‏

‏عاشورا حرکتی به انگیز‏‏ه‏‏ تحقق آرمانهای بعثت و ریشه‏‏ ‏‏کنی فتنه بنی‏‏ ‏‏امیه‏

‏آیةالله مکارم‏

‏مراحل رویارویی دشمنان اسلام با پیامبر اکرم(ص)‏

‏شکست دشمنان اسلام در مقابله رویاروی و آغاز مبارز‏‏ه‏‏ مخفی‏

‏گسترش و رشد جریان نفاق بعد از پیامبر(ص)‏

‏ج‏‏ریان نفاق بر مسند زمامداری جامع‏‏ه‏‏ اسلامی‏

‏صراحت و پرده‏‏ ‏‏دری جناح نفاق در عصر یزید‏

‏نهضت عاشورا حرکتی به انگیز‏‏ه ‏‏نجات اسلام از خطر روزافزون مسخ و نابودی‏

‏نقش بیدارگرانه، حرکت‏‏ ‏‏آفرین و الگوبخش عاشورا در جهان اسلام‏

‏فصل سوّم‏‏: ‏‏درسها و دستاوردهای عاشورا‏

‏دکتر ابراهیمی دینانی‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 300

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب عاشورا در اهل‏‏ ‏‏سنت‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب نهضت عاشورا در حوز‏‏ه‏‏ علوم و معارف دینی‏

‏آیةالله استادی‏

‏احیا و استمرار نگرش حسینی مهمترین دستاورد عاشورا‏

‏به هم‏‏ ‏‏ پیوستگی رفتار سیاسی ائمه(ع) و ضرورت جامع‏‏ ‏‏نگری در تحلیل و تفسیر آن‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بهر‏‏ۀ‏‏ نهضت عاشورا در تداوم انقلاب و استقرار نظام‏

‏گزینش و ترجیح دین و آیین بر خویشتن در هنگامه دو راهیها، بزرگترین پیام عاشورا‏

‏دکتر اعوانی‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب عاشورا در اهل‏‏ ‏‏سنت‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و ‏‏نهضت عاشورا در حوز‏‏ه‏‏ علوم و معارف دینی‏

‏ضرورت امام‏‏ ‏‏شناسی از دیدگاه عرفانی‏

‏آیةالله امینی‏

‏آثار و پیامدهای نهضت عاشورا در تاریخ اسلام‏

‏چارچوب و گستره درس‏‏ ‏‏آموزی از نهضت عاشورا‏

‏ضرورت مبارزه با حکومت جور ولو به بهای شهادت‏

‏درسهای عاشورا برای جامعه امروز ما‏

‏ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر‏

‏گستره امر به معروف و نهی از منکر‏

‏علامه جعفری‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب نهضت عاشورا در حوز‏‏ه‏‏ علوم و معارف دینی‏

‏نسبت اهداف با وسایل‏

‏آیةالله حائری‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 301

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب عاشورا در سیره امامان(ع)‏

‏نقش و روش متفاوت امامان(ع)‏

‏دکتر سروش‏

‏درس‏‏ها و آموزه‏‏ ‏‏های نهضت عاشورا‏

‏عاشورا مدرسه عشق و ایثار‏

‏دستاورد و کارکرد عاشورا در جامعه امروز ما‏

‏وجهه کلامی تفسیر عامه از نهضت عاشورا‏

‏1- توجه به وجهه انسانی نهضت عاشورا‏

‏2-رویکرد عقلانی به رخداد عاشورا‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب ‏‏حادثه ‏‏عاشورا در اهل‏‏ ‏‏سنت‏

‏دکتر قادری‏

‏نقش توجیه‏‏ ‏‏گرانه اندیشه سیاسی اهل‏‏ ‏‏سنت‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر حادثه عاشورا بر دیدگاه کلامی و فقهی اهل سنت‏

‏دکتر گرجی‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر عاشورا بر حوزه علوم و معارف دینی‏

‏امام حسین(ع) اسوه ایثار و جانفشانی در راه ادای تکلیف‏

‏حرکت امام(ع) بیانگر اهمیت حکومت و احکام حکومتی در اسلام‏

‏مغفول ماندن احکام عمومی اسلام‏

‏امام خمینی(س) نمونه کامل ت‏‏ا‏‏سی به سیره امام حسین(ع)‏

‏استناد امام خمینی(س) به افعال و سیرۀ ائمه(ع) و نه تنها اقوال‏‏ آنها‏

‏حجةالاسلام والمسلمین معادیخواه‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلامی‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 302

‏بخش دوم‏

‏مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا‏

‏فصل اول‏‏:‏‏مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا‏

‏دکتر ابراهیم‏‏ی‏‏ دینانی‏

‏دیدگاه و الگوی مطلوب در تحلیل و تبیین نهضت عاشورا‏

‏نگرش الهی‏‏،‏‏ روح و اساس دیانت‏

‏حادثه عاشورا یک رویداد الهی‏

‏ «‏‏الهی» بودن لازم‏‏ه‏‏ «‏‏اسوه» بودن امام(ع)‏

‏اعتقاد به الهی بودن امام(ع)، علت ت‏‏ا‏‏سی به او‏

‏شرایط اجتماعی‏‏،‏‏ بستر تحقق امر خداوندی‏

‏ابعاد مغفول و ناشناخته حادثه عاشورا‏

‏عاشورا و دیگر ادیان‏

‏جهاد در راه رسالت الهی، سیره مشترک اولیا‏

‏آیةالله استادی‏

‏چارچوب و گستره درس‏‏ ‏‏آموزی از نهضت عاشورا‏

‏ابعاد مغفول و ناشناخته نهضت عاشورا‏

‏ابعاد بد‏‏ ‏‏شناخته شده و ضرورت بازسازی‏‏ آنها‏

‏ضرورت حفظ قداست عاشورا‏

‏دکتر اعوانی‏

‏دیدگاه و الگوی مطلوب در تحلیل و تبیین نهضت عاشورا‏

‏تفسیر عاشورا هماهنگ و همسو با تفسیر دین‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 303

‏ضرورت دیدگاه فراگیر دو وجهۀ انسانی و الهی در تبیین حادثه عاشورا‏

‏ «‏‏امامت» عنصر اساسی در تبیین بعد الهی نهضت‏

‏رسالت امام(ع) رسالتی الهی در احیای همه‏‏ ‏‏جانبه دین‏

‏تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن‏

‏مغفول ماندن بعد الهی امام(ع)‏

‏معرفت‏‏ ‏‏پذیر بودن بعد الهی امام(ع)‏

‏معرفت حقیقی دین در گرو معرفت امام(ع)‏

‏جدایی‏‏ ‏‏ناپذیری دو بعد الهی و بشری امام(ع)‏

‏جمع‏‏ ‏‏پذیری دیدگاه الهی و انسانی به نهضت‏

‏مقام‏‏ «‏‏ولایت» پایگاه مقام‏‏ «‏‏عصمت»‏

‏یکسونگری عامل تعارض‏‏ ‏‏نمایی بعد الهی و بشری‏

‏ایمان دینی بر مبنای فهم و معرفت و نه تعبد محض‏

‏ابعاد مغفول و ناشناخته عاشورا‏

‏دیدگاه کلامی به‏‏ «‏‏امامت» و مغفول ماندن دیدگاه عرفانی و وجودشناختی‏

‏کربلا تجسم عرفان عملی‏

‏عاشورا و دیگر ادیان‏

‏ارزش شهادت در اسلام و مسیحیت‏

‏خاستگاه قرآنی‏‏ «‏‏شفاعت» و تفاوت آن با شفاعت در مسیحیت‏

‏پایگاه معرفتی و وجودشناختی تفسیر عاشورا‏

‏آیةالله امینی‏

‏علم امام(ع) و جایگاه آن در تحلیل و تبیین نهضت‏

‏علم امام(ع) و کیفیت آگاهی او از شهادت خویش‏

‏دکتر بیات‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 304

‏دیدگاه و الگوی مطلوب در تحلیل نهضت عاشورا‏

‏نارسایی دیدگاه‏‏ ‏‏یکسونگرانه در تحلیل نهضت عاشورا‏

‏ابعاد گوناگون قیام عاشورا و ضرورت دیدگاه فراگیر در تفسیر آن‏

‏دیدگاه عقلانی- وحیانی، دیدگاه جامع در تحلیل و تفسیر حادثه عاشورا‏

‏توجه ناکافی به ابعاد و دستاوردهای فراتاریخی نهضت عاشورا‏

‏ابعاد مغفول و ناشناخت‏‏ۀ‏‏ نهضت عاشورا و سیرۀ ائمه(ع)‏

‏توجه به ابعاد گوناگون حیات آدمی در سیر‏‏ۀ‏‏ ائمه(ع)‏

‏الگو و روش بایسته تحقیق تاریخی در شناخت تاریخ اسلام و حادثه عاشورا‏

‏گستردگی اسناد و منابع در تحقیق تاریخی‏

‏نقد سند و نقد متن، دو مرحله ضروری در تحقیق تاریخی‏

‏محدوده به کارگیری  روایات در تحقیق تاریخی‏

‏علامه جعفری‏

‏تلاش تاریخی انسان برای تفسیر حیات خویش‏

‏ایمان به یک حقیقت مطلق شرط جانبازی و فداکاری‏

‏شیوه‏‏ ‏‏های تفسیر حیات معقول برای انسان‏

‏حرکتهای ایثارگرانه در راه ارزشهای انسانی دارای خاستگاه الهی‏

‏ارزش‏‏ «‏‏شهادت» و ابعاد آن‏

‏گوناگونی انسان‏‏ها در برابر دو پدیدۀ‏‏ «‏‏زندگی» و‏‏ «‏‏مرگ»‏

‏به هم پیوستگی تفسیر‏‏ «‏‏زندگی» و‏‏ «‏‏مرگ»‏

‏آیةالله حائری‏

‏علم امام(ع) و جایگاه آن در ‏‏تحلیل و ‏‏تبیین نهضت‏

‏چا‏‏ر‏‏چوب و گستره درس‏‏ ‏‏آموزی از نهضت عاشورا‏

‏ «‏‏جهاد» چارچوب کلی حرکت امام(ع)‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 305

‏دکتر سروش‏

‏دیدگاه و الگوی مطلوب در تحلیل و تبیین نهضت عاشورا‏

‏دو منظر در تحلیل حادثه عاشورا‏

‏عدم تنافی میان دو دیدگاه یاد‏‏ ‏‏شده‏

‏تحلیل طبیعی و این‏‏جهانی از رفتار امام(ع)، لازمه ت‏‏ا‏‏سی به او‏

‏طبیعت، تجلی‏‏گاه ماورای طبیعت‏

‏جمع‏‏ ‏‏پذیری عمل برای:‏‏ «‏‏انجام وظیفه» و‏‏ «‏‏نیل به نتیجه»‏

‏ «‏‏شهادت» ابزار نیل به‏‏ «‏‏اهداف»‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و نقش شرایط در سیره ائمه(ع)‏

‏شیو‏‏ه‏‏ استدلالی برخورد ائمه(ع) با پیروانشان‏

‏ضرورت تحلیل تاریخی- اجتماعی قیام امام حسین(ع)‏

‏نیازمندی انسان به‏‏ «‏‏تعقل» و‏‏ «‏‏اشراق»‏

‏تلفیق و توازن عقل و اشراق در حیات انسان دینی‏

‏ضرورت ورود‏‏ «‏‏هنر» به حیات دینی‏

‏نسبت عقل و عاطفه‏

‏نسبت عقل و عاطفه در آرای حکیمان‏ ‏ 177‏

‏ماهیت و مفهوم عقل در دیدگاه حکمای یونان‏

‏ر‏‏ا‏‏ی عرفا: نارسایی عقل و نیاز به عشق‏

‏چارچوب و گستره درس‏‏ ‏‏آموزی از سیره امام(ع) و ت‏‏ا‏‏سی به آن‏

‏سیره اجتماعی امام(ع) قابل تحلیل و ت‏‏ا‏‏سی برای پیروان‏

‏دیدگاه طبیعی و دیدگاه ماوراءالطبیعی، دو نگرش در طول یکدیگر‏

‏ویژگیهای معصوم(ع) در چارچوب بشریت اوست‏

‏احکام ظاهری میزان مشترک رفتار پیشوایان و پیروان‏

‏بینش خدامحوری به جهان، بنیان دیدگاه دینی‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 306

‏دکتر قادری‏

‏دیدگاه و الگوی مطلوب در تحلیل و تبیین نهضت عاشورا‏

‏جایگاه مسائل ویژه امامت در تبیین نهضت‏

‏تبیین انسانی و جهانی از نهضت عاشورا‏

‏توجه به بعد پیام‏‏ ‏‏رسانی ‏‏نهضت ‏‏عاشورا و است‏‏خراج و تعمیم پیام‏‏های آن‏

‏منظرهای گوناگون در تبیین عاشورا متناسب با مخاطبان گوناگون‏

‏ضرورت دیدگاه انسانی به نهضت عاشورا برای شناخت ابعاد و پیامهای انسانی آن‏

‏حرکت امام(ع) حرکتی انسان‏‏ی‏‏ بر مبنای شناخت تحلیلی از شرایط عصر خویش‏

‏جایگاه امامت و ضرورت صورت‏‏ ‏‏بندی عقلانی نهضت‏

‏روش بایسته تحقیق در نهضت عاشورا‏

‏نارسایی روش واحد در تحقیق فراگیر از همه ابعاد عاشورا‏

‏دکتر گرجی‏

‏دیدگاه و روش مطلوب در تبیین نهضت عاشورا‏

‏تحول در رویکرد به نهضت عاشورا‏

‏حرکت امام(ع) دارای دو بعد ظاهری و واقعی‏

‏غفلت از بعد واقعی و روی آوردن به وجهه ظاهری قیام امام(ع)‏

‏غلبه جنبه سلبی در گرایشهای اصلاح‏‏ ‏‏طلبانه اخیر‏

‏رویکرد جامع امام خمینی(س) به مسئله عاشورا‏

‏علل عدم بهره‏‏ ‏‏گیری بایسته از فرهنگ عاشورا‏

‏دنیاگرایی و روحیه محافظه‏‏ ‏‏کارانه‏

‏شاخصه‏‏ ‏‏های فهم فقهی و تفکر دینی برای توانمندی در رویکرد اجتماعی‏

‏لزوم همراهی ادله با شناخت واقعیات عصر در استنباط احکام‏

‏عدم توجه بایسته فقیهان به فرهنگ عاشورا‏

‏مغفول ماندن ابعاد اجتماعی اسلام در نزد عالمان و فقیهان شیعی و ت‏‏ا‏‏ثیر آن بر فقه‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 307

‏ضرورت تدوین فقه اجتماعی اسلام‏

‏تحولات بایسته در‏‏ «‏‏علم اصول» برای دستیابی به‏‏ «‏‏فقه مطلوب»‏

‏تناسب ‏‏علم ‏‏اصول موجود با فقه موجود‏

‏برخی از موضوعات قابل ت‏‏ا‏‏مل برای دستیابی به علم اصول مطلوب‏

‏ضرورت تنقیح و تکمیل علم اصول‏

‏حجةالاسلام والمسلمین معادیخواه‏

‏شناخت حادثه عاشورا در گرو بررسی تحلیلی تاریخ اسلام‏

‏مهجوریت علم تاریخ و ضرورت ‏‏توجه ‏‏جدی به آن‏

‏روش‏‏ ‏‏شنا‏‏س‏‏ی تحقیق در عاشورا‏

‏آیةالله مکارم‏

‏تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن‏

‏تفسیر فوق انسانی از قداست معصومین(ع) مانع ت‏‏ا‏‏سی به آنان‏

‏ابعاد ناشناخته و مغفول نهضت عاشورا‏

‏توجه به ریشه‏‏ ‏‏های تاریخی حادثه عاشورا‏

‏تحلیل پیامدها و دستاوردهای عاشورا در جهان اسلام‏

‏تبیین مفهوم و فلسفه عزاداری‏

‏فصل دوم‏‏:‏‏تاریخ‏‏ ‏‏نگاری عاشورا‏

‏علامه جعفری‏

‏ارزیابی منابع و مدارک عاشورا‏

‏دکتر قائدان‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 308

‏اولین تاریخ‏‏نگار حادث‏‏ۀ‏‏ عاشورا‏

‏گزارش رویداد عاشورا در مکتبهای عمده تاریخنگاری در جهان اسلام‏

‏منابع تاریخی شیعه‏

‏حجةالاسلام والمسلمین معادیخواه‏

‏بخش سوم‏

‏رویکرد جامعه‏‏ ‏‏شناختی به فرهنگ عاشورا‏

‏دکتر توسلی‏

‏عاشورا در نگاه جامعه‏‏ ‏‏شناختی‏

‏عاشورا الگوی آزادگی، ایثار و جهاد در راه عقیده‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر و بازتاب حادثه عاشورا در تاریخ تشیع‏

‏عاشورا یک نهاد اجتماعی در جامعه شیعی‏

‏وجهه مردمی عاشورا: غلبه احساسات و مکتوم ماندن معنای واقعی آن‏

‏ضرورت بازسازی در ساخت فکری عاشورا‏

‏فراتر رفتن از‏‏ «‏‏شهادت» و ت‏‏ا‏‏مل در‏‏ «‏‏اهداف» شهادت‏

‏هدایت ساختار فکری جامعه از‏‏ «‏‏مراسم‏‏ ‏‏گرایی» به‏‏ «‏‏مضمون و جوهره» عاشورا‏

‏زمینه‏‏ ‏‏سازی رشد خردورزی درباره عاشورا‏

‏شناخت عاشورا در همه ابعاد آن‏

‏انتخاب امام در برابر دو گزینه دین و دنیا، پیام اصلی عاشورا‏

‏تحول در رویکرد به عاشورا‏

‏ضرورت همگانی شدن رویکرد معرفتی به عاشورا‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 309

‏نیاز به رشد تفکر انتقادی در جامعه‏

‏مهندس حجاریان‏

‏فرهنگ عاشورا و نقش تسلی‏‏ ‏‏بخش آن‏

‏بازسازی فرهنگ عاشورا در طول تاریخ‏

‏ورود عناصر دخیل در فرهنگ عاشورا در جریان بازسازی آن‏

‏تحول فرهنگ عاشورا به فرهنگ‏‏ «‏‏تضحیه»‏

‏منطق‏‏ «‏‏تضحیه»: فنای فرد در راه بقای ایده و آرمان‏

‏نارسایی تفکر فقهی در بازسازی فرهنگ عاشورا‏

‏بینش عرفانی امام خمینی(س) خاستگاه رویکرد عاشورایی او‏

‏انتقال از فرهنگ‏‏ «‏‏عاشورا» به فرهنگ‏‏ «‏‏اربعین»‏

‏رویکرد فقاهتی به اسلام پیامد فرهنگ‏‏ «‏‏اربعین»‏

‏دکتر سروش‏

‏تحلیل جامعه‏‏ ‏‏شناختی عزاداری عاشورا و آثار آن‏

‏تبدیل شدن‏‏ «‏‏آداب دینی» به‏‏ «‏‏عادت» از جمله آفات جامعه دینی‏

‏عادت‏‏ ‏‏آفرینی عاطفۀ بدون تعقل‏

‏وظیفه رهبران دینی در عادت‏‏ ‏‏زدایی و خرافه‏‏ ‏‏زدایی از جامعه دینی‏

‏نیازمندی عقل و عاطفه به یکدیگر‏

‏آقای علوی تبار‏

‏شکل‏‏ ‏‏گیری تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا و زمینه‏‏ ‏‏های آن‏

‏ویژگی‏‏های تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا‏

‏افول رویکرد ایدئولوژیک به عاشورا‏

‏دکتر قادری‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 310

‏سیر تحول رویکرد جامعه شیعی به نهضت عاشورا و عوامل آن‏

‏لزوم دو رویکرد عاطفی و عقلانی به نهضت‏

‏تحول در رویکرد عاطفی ما به عاشورا‏

‏تحول در شیوه عزاداری و شعا‏‏ئ‏‏ر عاشورا‏

‏تمایز میان صورت و درونمایه شعایر‏

‏تعاطی میان اندیشه و عینیت‏

‏نسبت سیّال دین و فرهنگ‏

‏تمایز نهادن میان صورت و جوهره دین و پذیرایی تحول در صورت، رمز ‏‏...‏

‏اندیشه انتقادی اندیشوران جامعه زمینه‏‏ ‏‏ساز پویایی تفکر دینی‏

‏ «‏‏اجتهاد» تعبیر شیعی پویایی اندیشه دینی‏

‏تکیه بر قداست‏‏ ‏‏های فوق بشری ائمه(ع) جلوگیر ت‏‏ا‏‏سی به آنان‏

‏ضرورت تبیین عقلانی نهضت در قالب الگوهای ت‏‏ا‏‏سی‏‏ ‏‏پذیر برای جامعه امروز‏

‏ت‏‏ا‏‏ثیر شرایط عینی در شیوه رویکرد به عاشورا و یادمان آن‏

‏تحول‏‏ ‏‏پذیری صورت متناسب با شرایط عصر لازمه حفظ جوهره و مضمون‏

‏میزگرد‏‏(296 - 271)‏

‏فلسفه و اهداف نهضت عاشورا‏

‏امّت اسلام و حاکمیت جامعه اسلامی، دو عرصه وقوع انحراف‏

‏توصیف جامعه آن روز در بیان امام(ع)‏

‏اصلاح امّت و حاکمیت جامعه اسلامی، دو بعد حرکت اصلاحگرانه امام(ع)‏

‏ثبوت اصل مبارزه و قیام و تحول‏‏ ‏‏پذیری شکل آن‏

‏حرکت امام(ع) دارای سلسله مراتبی از اهداف‏

‏ ‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 311

‏موضوعات مطرح در رویکرد کلامی به عاشورا‏

‏موضوعات مطرح در رویکرد فقهی به عاشورا‏

‏رویکرد تاریخی به عاشورا و موضوعات آن‏

‏رویکرد به عاشورا از منظر کلام جدید و مباحث آن‏

‏تبیین انسانی و عقلانی از نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن‏

‏ضرورت تبیین عاشورا از هر دو منظر انسانی و الهی‏

‏به کارگیری هر دو نگرش در سیره ائمه(ع)‏

‏تحلیل‏‏ ‏‏پذیری رفتار معصومین(ع)، لازمه اقتدا به آنان‏

‏ضرورت جمع میان دیدگاه کلامی و اصول تحلیل تاریخی در بررسی تاریخ‏

‏تفاعل تحلیلگر با اسناد تاریخی در تحلیل تاریخ‏

‏تبیین سیره ائمه(ع) در گرو شناخت شرایط اجتماعی- تاریخی آنان‏

‏شهادت‏‏ «‏‏ابزار» حرکت امام(ع) و نه‏‏ «‏‏هدف» آن‏

‏تبیین رابطه‏‏ «‏‏تکلیف» و‏‏ «‏‏نتیجه»‏

‏درک درست مفهوم‏‏ «‏‏تکلیف» از میان بردارنده تقابل‏‏ «‏‏تکلیف» و‏‏ «‏‏نتیجه»‏

‏حتمیت ثمربخشی عمل صالح‏

‏قلمرو مسئولیت انسان نسبت به‏‏ «‏‏نتیجه» در انجام‏‏ «‏‏تکلیف»‏

‏رابطه‏‏ «‏‏روشها» و‏‏ «‏‏اهداف» در جریان عمل‏

‏زمینه‏‏ ‏‏ها و بستر وقوع نهضت عاشورا‏

‏تضعیف گرایش‏‏های دینی جامعه عامل نیرومند زمینه‏‏ ‏‏ساز حادثه عاشورا‏

‏کربلا صحنه آزمون رابطه امام و امت‏

‏ناهماهنگی نهاد حکومت با آرمانهای بعثت در جامعه اسلامی‏

‏از میان رفتن مشروعیت نظام حاکم در همه ابعاد‏

‏حرکت امام(ع) ترسیم‏‏ ‏‏ کننده نگرشی نو به مفهوم‏‏ «‏‏قدرت»‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 312