کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اندیشه عاشورا ـ دفتر دوم (مجموعه مصاحبه ها به مناسبت کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ ‏

‏تنظیم کننده و ویراستار: دکتر زهرا احسانی‏

‏ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‏چاپ و صحافی: موسسه چاپ و نشر عروج‏

‏تیراژ: 5000 جلد‏

‏نوبت چاپ: اول بهار 1375‏

‏قیمت: 450 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه ii