کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام کتاب: امام خمینی و اندیشه‌های اخلاقی ـ عرفانی (مقالات عرفانی 3)‏

‏به کوشش: کنگرۀ اندیشه‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (قدس سره)‏

‏ناشر: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)‏

‏چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏

‏چاپ اول: بهار 1382 ـ 1500 نسخه‏

‏قیمت: 19500 ریال‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 6مقالات عرفانی (3)صفحه 4