کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق اقتصادی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : گلچی نائینی، رضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق اقتصادی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

 اخلاق اقتصادی امام خمینی

حجة الاسلام رضا گلچی نائینی

 

‏ ‏

‏نویسنده در مقدمه مقاله ضمن بیان اهمیت اقتصاد به عنوان یکی از‏‎ ‎‏حوزه های اصلی و زیربنای جامعه که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛‏‎ ‎‏اشاره می کند: رهبر در هر جامعه مایه عزّت و شکوه آن جامعه و بهترین‏‎ ‎‏الگو برای سایرین می باشد به گونه ای که چگونگی زندگی و مشی رهبران‏‎ ‎‏و بزرگان جوامع در امور اقتصادی در حقیقت الگوی چگونه زیستن برای‏‎ ‎‏سایر افراد جامعه است به همین دلیل تحلیل و شناخت سیره عملی و نظری‏‎ ‎‏حضرت امام در امور اقتصادی ... که بدون اتکای به شرق و غرب و با تکیه‏‎ ‎‏بر خداوند و ملّت شریف ایران موجبات تحقق نظامی سیاسی و اقتصادی و‏‎ ‎‏فرهنگی را فراهم ساخته؛ امری ضروری و اجتناب ناپذیر‏‎ ‎‏می نماید.نویسنده در ادامه با توجه به مقدمه فوق، به بررسی سیره عملی‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) در امور مادی و اقتصادی ـ بویژه اقتصاد فردی ـ می پردازد‏‎ ‎‏. مباحث فصل اول مقاله با عنوان «ساده زیستی» در چهار بخش زندگی‏‎ ‎‏ساده، پرهیز از تجملات و تشریفات، صرفه جویی و پرهیز از اسراف و‏‎ ‎‏بذل و بخشش بی مورد؛ تنظیم شده است.‏

‏در فصل دوم با عنوان «زهد و اعتدال» به ترتیب : زهد، تلفیق دنیا و‏‎ ‎‏آخرت، اعتدال و میانه روی در کسب مال دنیا و قناعت امام با تکیه بر سیره‏‎ ‎‏عملی ایشان تبیین می گردد.‏

‏در فصل سوم با عنوان «بیت المال» در طی سه بخش  اهمیت و جایگاه‏‎ ‎‏بیت المال از نظر امام و برداشت به اندازه ءبازده؛ اهمیت و حساسیت امام‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 345

‏در استفاده صحیح و درست از بیت المال و پرهیز از اتلاف آن مورد توجه‏‎ ‎‏قرار می گیرد.‏

‏فصل سوم با بحث فقر ستیزی و هم نوع دوستی امام خمینی(ره) به‏‎ ‎‏عنوان اسوه ایثار و فقرستیزی و همچنین احیاگر تفکر فقرستیزی و با تأکید‏‎ ‎‏بر سیره عملی ایشان در جلوگیری از پیدایش و گسترش فقر در جامعه؛‏‎ ‎‏خاتمه یافته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 346