کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بررسی‌ تأثیر اندیشه ‌امام ‌خمینی ‌بر ‌رشد معنویت ‌در جهان ‌معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : کتابی، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بررسی‌ تأثیر اندیشه ‌امام ‌خمینی ‌بر ‌رشد معنویت ‌در جهان ‌معاصر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 بررسی تأثیراندیشه امام خمینی بر رشدمعنویت درجهان معاصر

حجة الاسلام والمسلمین محمد رضا کتابی

 

‏ ‏

‏این مقاله بر آن است که با ترسیم و هجوم همه جانبه جبهه الحاد و کفر‏‎ ‎‏علیه مذهب معنویت و بیان آثار و پیامدهای آن در ایجاد بن بست معنویت‏‎ ‎‏به تبیین نقش بی بدیل حضرت امام در شکستن سد مقابله با معنویت و‏‎ ‎‏ترویج آن در جهان معاصر بپردازد. این مقاله در دو بخش سامان‏‎ ‎‏یافته است.‏

‏نویسنده در بخش اول وضعیت دین داری و بن بست معنویت در جهان‏‎ ‎‏تا قبل از انقلاب اسلامی را بررسی کرده است، و در بخش دوم تأثیر اندیشه‏‎ ‎‏و انقلاب حضرت امام بر رشد معنویت در قالب انقلاب اسلامی را به بحث‏‎ ‎‏گذاشته است. وی معتقد است برای شناخت دقیق سیره و اندیشه حضرت‏‎ ‎‏امام نیاز به دقت های خاصی است، بحث از اندیشه و سیره امام بدون‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی بی معنا و ناقص است. امام دارای مبنای معرفت شناسی‏‎ ‎‏خاصی بوده، وی دین را محدود به اعمال فردی نمی دانسته و قایل به‏‎ ‎‏جامعیت دین و حضور آن در عرصه های اجتماعی بوده است. در بعد‏‎ ‎‏عرفانی نیز عرفان حضرت امام عرفان حماسه و ستیز بوده است. نه‏‎ ‎‏عرفان گریز و انزوا. نویسنده فروپاشی تئوری های مادی و اثبات کارآمدی‏‎ ‎‏دین و مذهب، زنده کردن امید در دل ملت ها، احساس عزت و هویت امت‏‎ ‎‏اسلامی و ناامیدی بشر از تفکرات مادی و رویکرد معنویت را از جمله‏‎ ‎‏نتایج و تأثیرات اندیشه امام خمینی بر رشد معنویت در دنیای‏‎ ‎‏امروز می داند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 341