کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق و عرفان امام خمینی و انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عباسی، مهدی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق و عرفان امام خمینی و انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق و عرفان امام خمینی و انقلاب اسلامی

آقای مهدی عباسی

 

‏ ‏

‏انقلاب اسلامی ایران پدیده ای نادر و معجزه آسا در تاریخ معاصر بود‏‎ ‎‏که به همراه تحولات همه جانبه فردی و اجتماعی رخ داد. امام این‏‎ ‎‏تحولات و انقلاب درونی را مهمتر از غلبه بر رژیم حاکم و رمز پیروزی‏‎ ‎‏دانسته اند؛ با توجه به این که تداوم هر پدیده ای را نمی توان فارغ از علل‏‎ ‎‏وجودی آن دنبال کرد و افزون بر آن تأثیر این انقلاب بر ملل مسلمان دیگر،‏‎ ‎‏ایجاب می نمود تا عوامل مؤثر در آن رخداد تاریخی بیش از پیش بررسی‏‎ ‎‏شود، در این مقاله به جستجوی تاثیر شخصیت اخلاقی و عرفانی امام‏‎ ‎‏خمینی در تحولات درونی وفرایند شکل گیری انقلاب پرداخته شد.‏

‏نخست با نگاهی به ابعاد فکری و عملی شخصیت امام، جامعیت ایشان‏‎ ‎‏را ناشی از باور وی بر لزوم ارتباط میان علوم اسلامی در مسیر انسان سازی‏‎ ‎‏و جامعه مطلوب بر شمرده، سپس، انقلاب ایدئولوژیک و تأثیر و تأثیرات‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی آن را دنبال نموده، نظرات امام درباره مفاسد سیاسی ـ‏‎ ‎‏اجتماعی و حفظ نظام بشری با دلیل بر ضرورت توجه به اخلاق دانسته‏‎ ‎‏است. امتیاز انقلاب اسلامی و تحولات ایدوئولوژیک آن، دفاع از ارزشهای‏‎ ‎‏اسلام در راستای بعثت انبیا قلمداد گشته و در نهایت به ترسیم چگونگی‏‎ ‎‏انقلاب درونی و تأثیرگذاری شخصیت امام و خودسازی در این مسیر‏‎ ‎‏پرداخته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 339