کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
دولت سحر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ملکوتی فر، ولی الله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

دولت سحر

‏ ‏

‏ ‏

  دولت سحر

دکتر ولی الله ملکوتی فر

‏ ‏

‏ ‏

‏گزارش توصیفی از حالات امام در نماز است. نویسنده، در طی این‏‎ ‎‏گزارش با استناد به اظهارات و آثار امام نتیجه گرفته است که اهمیت دادن به‏‎ ‎‏نماز به ویژه انجام آن در اول وقت یکی از صفات بارزه امام به شمار‏‎ ‎‏می رفت.‏

‏او با ذکر روایاتی از ائمه معصومین (ع) و نقل حکایاتی از بزرگانی مانند‏‎ ‎‏آیة الله بهجت یادآور شده است که امام هیج گاه نماز را به بهانه پرداختن به‏‎ ‎‏امور سیاسی و اجتماعی به تأخیر نمی انداخت و حتی در سخت ترین‏‎ ‎‏لحظات می کوشید تا آن را در اول وقت به جای آورد. وی به عنوان نمونه‏‎ ‎‏به جلسه ای اشاره می کند که سران کشورهای اسلامی برای مذاکره درباره‏‎ ‎‏برقراری صلح میان ایران و عراق به ایران آمده و پیش او رفته بودند و او به‏‎ ‎‏ناگاه در وسط جلسه برخاست و به نماز ایستاد و دیگران هم به او اقتدا‏‎ ‎‏کردند. بخش دیگری از مقاله به بررسی اهمیت پرداختن به نمازهای نافله،‏‎ ‎‏به ویژه نماز شب، پرداخته شده و با استناد به آیات و روایات اهمیت‏‎ ‎‏نمازهای نافله و ثمرات دنیوی و اُخروی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند.‏‎ ‎‏نویسنده، بر همین اساس به اهتمام امام خمینی نسبت به انجام نمازهای‏‎ ‎‏نافله به ویژه نافله شب اشاره کرده و می گوید امام خمینی هیچ گاه نماز شب‏‎ ‎‏را ترک نگفت و حتی در شبی که از فرانسه به ایران آمد نیز در هواپیما اقدام‏‎ ‎‏به برپایی آن نمود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 262