کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
رابطه عرفان و حکومت در اندیشه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رنجبر، مقصود

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

رابطه عرفان و حکومت در اندیشه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  رابطه عرفان وحکومت در اندیشه امام خمینی

مقصود رنجبر

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله، تحلیلی از تأثیر گذاری ابعاد عرفانی امام خمینی بر سلوک و سیرۀ‏‎ ‎‏سیاسی او می باشد. از دیدگاه و نویسنده کلیه نظریات سیاسی امام، و نیز‏‎ ‎‏عمل و سیرۀ رفتاری او در این عرصه را باید در پرتو بینشهای عرفانی وی‏‎ ‎‏تفسیر کرد و بر اساس آن، به داوری پرداخت. به باور او اگر سهم‏‎ ‎‏دیدگاههای سیاسی امام به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، معلوم خواهد‏‎ ‎‏شد که این دیدگاهها عموما برخاسته از صبغه عرفانی اوست و امام از‏‎ ‎‏دریچه عرفان به سیاست می نگریسته است.‏

‏نویسنده در ادامه، با بیان این نکته که عرفان مقوله ای فردی و درونی‏‎ ‎‏است که به ظاهر هیچ نسبتی با سیاست ندارد و کاملا با آن بیگانه است، در‏‎ ‎‏صدد توجیه عمل سیاسی امام برآمده و نتیجه گرفته است امام، تنها عارفی‏‎ ‎‏بود که توانست دنیای عرفان و سیاست را با هم جمع کرده و میان آن دو‏‎ ‎‏رابطه برقرار کند. از دیدگاه امام وقتی «عالم محضر خداست» دیگر فرق‏‎ ‎‏نمی کند که این عالَم، عالَم سیاست باشد یا عالَم عرفان، و بنابراین عرفان در‏‎ ‎‏متن سیاست هم راه پیدا می کند، آن چنان که سیاست هم رنگ عرفانی به‏‎ ‎‏خود می گیرد و سلوک در آن نوعی سلوک عرفانی به حساب می آید.‏

‏نویسنده معتقد است که نظریۀ ولایت فقیه ارایه شده از سوی امام نیز‏‎ ‎‏منبعث از دیدگاه عرفانی ایشان نسبت به این مسأله است و تحلیل فقهی آن‏‎ ‎‏چندان مقرون به صواب نیست.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 255