کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سیری در اخلاق عملی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سلمانی، محمود

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سیری در اخلاق عملی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سیری در اخلاق عملی امام خمینی

محمود سلمانی

‏ ‏

‏ ‏

‏به عقیده مولّف سیرو سلوک و پرداختن به حالات علماء و اخلاق و‏‎ ‎‏پرچمداران تهذیب نفس به دلیل اهمیت اخلاق و عرفان از مقام شامخی‏‎ ‎‏برخودار است. امام خمینی به عنوان عارف و متخلّق به اخلاق نیک الهی با‏‎ ‎‏پیمودن راه وصول به حق تعالی در حوزه نظر و عمل خویشتن. الهی‏‎ ‎‏خویش را ظهور داده است این مهم در آثار عرفانی آن مرد الهی جلوه‏‎ ‎‏بیشتری دارد.‏

‏این مقاله در مقام تبیین بهترین اهداف معرفت اخلاق علمی است که،‏‎ ‎‏پس از سیر کلی اخلاق نظری و تطبیقی شاخه مهم علم اخلاق است در‏‎ ‎‏واقع حوزه بحث در این رساله روش اخلاقی است که پس از فلسفه‏‎ ‎‏اخلاق و اخلاق مقارن وجود دارد بیست و دو عمل در رسیدن، به مقام‏‎ ‎‏قرب الهی مطرح می شود که در کلام آیة الله مهدی کنی بیان گردیده است.‏

‏معرفت النفس که گسترده آن تا خودشناسی است. یقظه و بیداری که در‏‎ ‎‏مرحله اول سلوک مطرح می شود و انسان سالک خود آگاه شده احساس‏‎ ‎‏مسئولیت می کند. تذکر مقام خدا آگاهی است که وقتی عارف خود را‏‎ ‎‏شناخت به خدا پی می برد بعد از آن تفکر و تدبّر است چرا که عارف‏‎ ‎‏محتاج سیر آفاتی و انفسی است و حُب و بُغض فی الله در این راه لازم‏‎ ‎‏است مرحله دیگر علم عارف به شرایع و احکام دین است تا با عمل‏‎ ‎‏خویش ورود شریعت، طریقت و حقیقت، را بازیابد. انتخاب معلم و رفیق‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 209

‏راه و دوری از افراد ناصالح بار دیگر ترقی اوست پرهیز از محرمات و توبه‏‎ ‎‏از کردار و نیات زشت ادای فرائض و التزام به نوافل در حین عمل خلوص‏‎ ‎‏نیّت داشتن و از ترک و ریا و عجب و نفاق پرهیز کردن از ضروریات سیر‏‎ ‎‏سالک است. عارف با طرح مرابطه ، مراقبه، مشارطه محاسبه، روز خود را‏‎ ‎‏به شب می رساند و در هنگام ارزیابی بعضاً به معاتبه می نشیند و نفس‏‎ ‎‏خویش را تنبیه می کند او فرصتها را برای بهره برداری صحیح از‏‎ ‎‏استعدادهای خویش غنیمت شمرده، با توکل به خدا به خدمت بندگان خدا‏‎ ‎‏می شتابد حُسن سلوک او با مردم در کنار زهد و قناعت او، قوام آداب و‏‎ ‎‏سخن الهی را در تمام شئون زندگی بشریت چه فردی و چه اجتماعی‏‎ ‎‏پی می ریزد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 210