کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بهشتی، احمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام

‏ ‏

‏ ‏

 وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام

حجة الاسلام و المسلمین دکتر احمد بهشتی

‏ ‏

‏ ‏

‏در این مقاله ابتدا به عقلانیت عرفانی پرداخته شده و آمده است: برخی‏‎ ‎‏چنین می پندارند که عرفان گریز گاهی است برای آنهایی که می خواهند از‏‎ ‎‏عقل دور شوند و در پناه آن به شطح وخلسه روی آورند. تا آنجا که به طنز‏‎ ‎‏گفته اند: هرکس فلسفه نفهمید، عارف و هرکس اصول نفهمید، اخباری می‏‎ ‎‏شود، و از امام نقل می کند که: تفکر، مفتاح ابواب معارف و کلید خزائن‏‎ ‎‏کمالات و علوم است و مقدمه لازم حتیمه سلوک انسانیت است، و با اشاره‏‎ ‎‏به اینکه اگر فیلسوف، تفکر را بی نیاز از عرفان و عرفان را بی نیاز از تفکر‏‎ ‎‏می دید. جهان اسلام در همان حکمت بحثی مشاء یا تصوّف گریزان از‏‎ ‎‏تعقل، در جا می زد و این همه نوآوری تحقق نمی یافت، می نویسد: عرفان؛‏‎ ‎‏با عقلانیت ارتباطی تنگاتنگ دارد، باید یافته ای صحیح و دقیق عقلانی از‏‎ ‎‏راه مجاهدت به قلب برسد و اگر نرسد، فایده و اثر آن ناچیز یا هیچ است.‏

‏نویسنده در بخش مربوطه به وحیانیت عرفان می نویسد: اگر برخی‏‎ ‎‏عرفان را بیگانه از عقل و هماهنگ با وهمیات و شطحیات پنداشته اند،‏‎ ‎‏گروهی هم آموزه های قرآنی و عرفانی را بیگانه از یکدیگر می پندارند. و با‏‎ ‎‏اشاره به غلط بودن این نظریه، از امام نقل می کند که قرآن کریم، مرکز همه‏‎ ‎‏عرفان و مبدا همه معرفتهاست.‏

‏در ادامه نگارنده به ظاهر و باطن داشتن قرآن می پردازد و با بیان اینکه‏‎ ‎‏ظاهر و باطن داشتن قرآن ساخته باطنیان نیست، بلکه واقعیتی است که‏‎ ‎‏خود قرآن و روایات ائمه معصومین آن را تأیید می کند، برخی از آیات و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 201

‏روایاتی که دلالت بر این مطلب دارند را نقل می کند.‏

‏در بخش دیگری از مقاله با تصریح به قابل نقد بودن هر گونه تفسیری‏‎ ‎‏آمده است: تفسیر عرفانی- که سیر مفسر از ظاهر به باطن و از باطن به‏‎ ‎‏بواطن است- نباید به عنوان یک برداشت قطعی و غیر قابل نقد تلقی شود،‏‎ ‎‏اگر این گونه باشد، راه تحقیق بسته می شود و توهمات و تخیلات، همچون‏‎ ‎‏سراب، چهره آب را می پوشاند و ما را از رسیدن به باطن قرآن باز می دارد.‏

‏نویسنده در بخش پایانی مقاله، با نقل پانزده مورد از نقدهای تفسیری‏‎ ‎‏حضرت امام نسبت به تفسیر عرفانی ابن عربی، چنین نتیجه می گیرد که:‏

‏اوّل، نشان می دهد که مسائل عرفانی ریشه قرآنی دارند.‏

‏دوّم، قدرت استدلال حضرت امام را نمایان می کند.‏

‏سوّم، مرز میان عرفانی شیعی و غیر آن را تبیین می نماید.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 202