کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عزت نفس از نظر امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ابراهیم نژاد، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عزت نفس از نظر امام خمینی(ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  عزت نفس از نظر امام خمینی(ره)

حجة الاسلام و المسلمین محمد رضا ابراهیم نژاد

‏ ‏

‏ ‏

‏شخصیت امام خمینی به راستی ذخیره و لطف الهی بود که در تاریخ‏‎ ‎‏معاصر شناخته شد. وجود روحانی و معنوی او پیوسته و در زمینه های‏‎ ‎‏مختلف به ویژه اخلاق نظری و عملی الهام بخش و حیات آفرین است‏‎ ‎‏مقاله حاضر نیز نتیجه و مصداق همین حقیقت است. بررسی«عزّت نفس»‏‎ ‎‏از منظر امام خمینی از این حیث اهمیت دارد که در تعالی معنوی مادی‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی انسان نقش اساسی دارد و این فضیلت همانند روح، در‏‎ ‎‏سراسر آثار عملی و نظری امام جاری و آشکار است. این مقاله فراهم آمده‏‎ ‎‏از مقدمه ای پیرامون اهمیت اخلاق و نیز شخصیت اخلاقی امام خمینی، که‏‎ ‎‏در یک فصل، اخلاق و مکارم اخلاقی تبیین شده است و در فصل دیگر‏‎ ‎‏تعریف عزت نفس، مراتب، مظاهر و اقسام عزت، راه تحصیل عزّت نفس،‏‎ ‎‏آثار آن، تفکیک عزت در برابر انسانها و پیشگاه خداوند بررسی شده است،‏‎ ‎‏محدود بودن موضوع در بُعد فردی باعث تاکید بر آن شده، اما عنایت و‏‎ ‎‏نگرش وسیع امام به بُعد اجتماعی عزّت نفس نیز فراموش نشده است،‏‎ ‎‏چنان که در عین تاکید بر بیانات امام از منابع اولیه کتاب و سنت استفاده‏‎ ‎‏فراون شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 190