کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ضرورت تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : دیباجی، راضیه

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ضرورت تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  ضرورت تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی

راضیه دیباجی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله با سیری در اندیشه های امام خمینی سعی دارد تا دیدگاه امام‏‎ ‎‏را نسبت به سازندگی معنوی و اخلاقی جامعه بررسی کند. تهذیب نفس‏‎ ‎‏همان کسب مکارم و دوری از رذایل است و امام عمده دعوت قرآن و انبیاء‏‎ ‎‏را برای رسیدن به هدف خلقت، تزکیه می دانند.‏

‏نویسنده با استناد به آثار امام مقدمه اصلاح جامعه تهذیب نفس و‏‎ ‎‏خودسازی می داند که توجه به خود، اغتنام دوران جوانی، پیروی از تعالیم‏‎ ‎‏اسلامی و حق تقدم تزکیه بر تعالیم را رمز موفقیت در خودسازی از منظر‏‎ ‎‏امام ذکر می کند.‏

‏در بخش دیگر مقاله؛ بیداری، تقوا، اخلاص، شاکر بودن، توجه و‏‎ ‎‏شناخت عیوب را از مراحل تهذیب نفس ذکر شده است.‏

‏موانع تزکیه؛ پیروی از تمایلات نفسانی، محبت به دنیا، فراموشی مرگ،‏‎ ‎‏انکار امور معنوی، حب ظلم، نفاق و عصبیت دانسته شده است.‏

‏نویسنده، راه ثبات تزکیه نفس را از نظر امام مداومت و دقت می داند که‏‎ ‎‏این مقصود با مشارطه، مراقبه، محاسبه، توجه به حق و امتحان نفس‏‎ ‎‏حاصل می گردد.‏

‏در نهایت، امام عامل مؤثر در اصلاح جامعه فراهم نمودن محیط تربیتی‏‎ ‎‏مناسب می دانند که این وظیفه به عهده نخبگان و مربیان جامعه است تا با‏‎ ‎‏ارائه الگوی شایسته و راهنمایی افراد راه رسیدن به چنین هدفی‏‎ ‎‏میسر گردد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 187