کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سلوک عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسینی، سید حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سلوک عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سلوک عرفانی  امام خمینی

حجة الاسلام سید حسین حسینی

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر در صدد بیان گوشه هایی از ابعاد وجودی و شخصیت‏‎ ‎‏عرفانی و ویژگی های منحصر به فرد عارف ژرف اندیش، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، است.‏

‏امام خمینی از همان اوان جوانی در کنار تحصیل و اشتغال به دروس‏‎ ‎‏فقه و اصول در حوزه به فلسفه و عرفان، در تهذیب نفس و کسب حالات‏‎ ‎‏و مقامات عرفانی توجه و عنایت خاص داشته است.‏

‏از نکات برجسته در سلوک عرفانی امام این است که وی بین مباحث‏‎ ‎‏عرفانی و براهین عقلی هیچ گونه تعارض نمی بیند، و این دو را، در رابطه‏‎ ‎‏تنگاتنگ با یکدیگر معرفی می کند. امام عرفان را جدای از حضور در‏‎ ‎‏صحنه های مختلف اجتماعی نمی داند، بلکه آن را وسیله ای برای تحول و‏‎ ‎‏اصلاح جامعه و مردم معرفی می کند. آنچه سلوک عرفانی امام را از ویژگی‏‎ ‎‏خاصی برخوردار می نماید، به گونه ای که وی را از سایر عارفان ممتاز‏‎ ‎‏ساخته، طی نمودن سفرهای چهارگانه معنوی به صورت کامل است.‏‎ ‎‏مخصوصا سفر چهارم که وی موفق می شود با نیروی اعتماد به نفس و یقین‏‎ ‎‏و توکلی که در خود ایجاد کرده، مردم زمان خویش را عرفانی کند، و آنها را‏‎ ‎‏در مدت کوتاهی متحول ساخته، و همراه با آنان حماسۀ بزرگ دینی و‏‎ ‎‏اجتماعی  را به وجود آورد و معنا و تفسیر نویی از عرفان و عارف به جامعه‏‎ ‎‏عرضه - کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 182