کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
از عرفان تا سیاست در آیین و اندیشۀ امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مظاهری سیف، حمیدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

از عرفان تا سیاست در آیین و اندیشۀ امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 از عرفان تا سیاست در آئین و اندیشۀ امام

حمید رضا مظاهری سیف

‏ ‏

‏ ‏

‏در دار هستی جز حق تعالی و تجلیات و اسما خداوند چیز دیگری‏‎ ‎‏نیست و حقیت یا صورت انسان تجلی جمعی اسماء و بلکه اسم اعظم‏‎ ‎‏است. و عالم معرکۀ مبارزۀ جنود عقل و جهل است. در این عرصه، انسان‏‎ ‎‏که مخلوق خداوند است باید با تأیید عقل بر جنود جهل در درون و بیرون‏‎ ‎‏به مبارزه برخیزد.‏

‏مقالۀ حاضر، در دو بخش سامان یافته، در بخش اول نویسنده به‏‎ ‎‏بررسی مبانی اندیشۀ عرفانی امام پرداخته و در بخش دوم مبانی اندیشه‏‎ ‎‏سیاسی وی را بر می رسد، و می نویسد سالک الی الله دو سیر در پیش رو‏‎ ‎‏دارد. یک سیر درونی که امام از آغاز تا پایان حیات معنوی خویش آن را‏‎ ‎‏پیموده. دوم سیر بیرونی که از سال 32 تا پایان عمر به مبارزه با جنود شیطان‏‎ ‎‏در عالم کبیر پرداخته که انقلاب اسلامی ایران نخستین و نزدیک ترین منزل‏‎ ‎‏در این مسیر بود. نویسنده، کرامت انسانی، ظلم ستیزی، شهادت‏‎ ‎‏طلبی حکومت الهی  و وحدت را از مؤلفه های اندیشه سیاسی امام خمینی‏‎ ‎‏بر شمرده است و معتقد است این همان سیاست عرفانی یا سیاست عرفان‏‎ ‎‏محور است که همۀ انبیا و اولیا در این مسیر سیر کردند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 180