کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نظریات عقلی امام خمینی در قرآن، حدیث و معارف اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ممدوحی، حسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نظریات عقلی امام خمینی در قرآن، حدیث و معارف اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  نظریات عقلی امام خمینی در قرآن، حدیث و معارف اسلامی

آیت الله حسن ممدوحی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده، در این مقاله با اشاره به جمله ای از امام خمینی در مصباح‏‎ ‎‏الهدایّه که فرمود: «هل بلغک من تضاعیف اشارات الاولیاء و کلمات‏‎ ‎‏العرفاء، ان الالفاظ وضعت لارواح المعانی و حقائقها؟  و هل تدبر فی‏‎ ‎‏ذلک؟ و لعمری ان التدبر فیه من مصادیق تفکر ساعة خیر من عبادة ستین‏‎ ‎‏سنة فانه مفتاح مفاتیح المعرفة و اصل اصول فهم الاسرار القرآنیة» به‏‎ ‎‏بررسی مصادیق وضع الفاظ برای ارواح معانی می پردازد. از جمله این‏‎ ‎‏مصادیق، معنای نبوت و برزخ است که به آنها اشاره می شود: الف) معنای‏‎ ‎‏نبوت و رسالت: کلمه انباء به معنای خبر دادن، نبی از آن مشتق می شود،‏‎ ‎‏انباء صرفاً به معنای خبر دادن و یا تعلیم و تعلم شفاهی یا مکاتبه ای نیست،‏‎ ‎‏بلکه در عوالم روحانی و عالم صفات و اسماء الهی تعلمی متناسب آن را‏‎ ‎‏فرا می گیرد. از این رو، شناخت پیامبر اکرم اسلام(ص) در صورتی ممکن‏‎ ‎‏است که معنای رسالت را در تمام مراتب و مراحل آن بشناسیم، رسالت به‏‎ ‎‏معنای دعوت به عدل و حکم به رعایت حدود است که در مرتبه عالم‏‎ ‎‏صفات و اسماء این فطیر به گونه ای و در عالم ما به گونه ای دیگر است.‏

‏ب) برزخ، گر چه برزخ، بیشتر به صورت قبر اشاره دارد، اما عالمی‏‎ ‎‏است که نه از سنخ دنیاست که دارای ماده و حرکت باشد و نه همانند عالم‏‎ ‎‏قیامت که مفارق از ماده است بلکه عالمی میان این دو عالم است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 176