کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
روش اخلاقی امام در خانواده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عینی، مجتبی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

روش اخلاقی امام در خانواده

‏ ‏

‏ ‏

  روش اخلاقی امام در خانواده

مجتبی عینی

‏ ‏

‏ ‏

‏هدف نویسنده، ارائه الگویی اخلاقی برای  معاشرت در بهترین بخش‏‎ ‎‏جامعه، یعنی خانواده است. در این باره از توصیفات اطرافیان و نزدیکان‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) این گونه نتیجه می گیرد: روش اخلاقی امام راحل(ره) در‏‎ ‎‏برخورد با والدین و برادر بزرگ تر، حتی در مقام رهبریت و مرجعیت واقعاً‏‎ ‎‏مؤدبانه با احترام و خاضعانه بود. و در زندگی مشترک امام(ره) پس از ذکر‏‎ ‎‏ملاک شخصی ایشان در ازدواج می نویسد؛ امام خمینی(ره) بر رعایت‏‎ ‎‏نکات شرعی و عاطفی در حفظ شخصیت و مقام و مسئولیت های زن دقت‏‎ ‎‏فوق العاده داشتند، و با همکاری در نگه داری فرزندان و انجام بعضی از‏‎ ‎‏کارهای خانه خستگی عیال خود را می کاست.‏

‏و روش تربیتی امام راحل(ره) در تربیت فرزندان و نوه ها و نبیره ها به‏‎ ‎‏گونه ای بود که مسائل دینی و اخلاقی را با رفتار و گفتار خود و توقع از هر‏‎ ‎‏سنی همان اندازه که شرع خواسته بود به همراه ابراز محبت به همه‏‎ ‎‏فرزندان و نوه ها و نبیره ها به یک اندازه، باعث شده بود که فرزندان و... ،‏‎ ‎‏مشاق دیدار ایشان باشند و در ساعاتی که حاضر نبودند مسائل دین را‏‎ ‎‏رعایت کنند. و نسبت به روابط دختر و پسر نامحرم خیلی حساس  بودند و‏‎ ‎‏از برخوردهای غیر شرعی و مسامحه کارانه منع می کردند.‏

‏امام  در رعایت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مورد خلاف‏‎ ‎‏شرع هایی که در بین اهل خانواده صورت می گرفت، بدون افراط و تفریط‏‎ ‎‏وظیفه شرعی خود را انجام می داد و در یک جمله: همه شئون زندگی امام‏‎ ‎‏راحل در راستای رضای الهی بود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 137