کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نجات اکثریت از دیدگاه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رجبی نیا، داوود

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نجات اکثریت از دیدگاه امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  نجات اکثریت از دیدگاه امام

حجة الاسلام  داوود رجبی نیا

‏ ‏

‏ ‏

‏مهم ترین پرسش این مقاله آنست که انسان چقدر به نجات الهی نزدیک‏‎ ‎‏است  آیا آن گونه که برخی میگوئید بیشتر انسانها اهل جهنمند  با اینکه این‏‎ ‎‏گونه نیست بلکه بیشترین آنها اهل نجات هستند؟‏

‏نویسنده، بر این باور است که بیشتر انسانها اهل نجات هستند و برای‏‎ ‎‏اثبات ادعای خود مطالبی را از امام نقل می کند که بیانگر  فراگیر بودن‏‎ ‎‏رحمت الهی و تقدم تجلی رحمانیت  خداوند بر سایر تجلیات و قابل‏‎ ‎‏مقایسه نبودن اجر و پاداش الهی با اعمال اندک بندگان می باشد و‏‎ ‎‏نتیجه می گیرد که بنای جهان خلقت بر عفو بخشش است، تا آنجا که از امام‏‎ ‎‏نقل می کند:‏

‏در حدیث آمده است که حق تعالی به گونه ای در قیامت بسط بساط‏‎ ‎‏رحمت می کند که شیطان به مغفرت او  طمع کند. نویسنده، در بخش دیگر‏‎ ‎‏از مقاله دیدگاه ابن سینا را طرح نموده و از اشارات نقل می کند که فقط در‏‎ ‎‏دو قسم از اقسام موجود است که خارج تحقق دارند که عبارتند از:‏‎ ‎‏موجوداتی که خیر محضند که همان عقول و نفوس فلکیه باشند. 2 ـ‏‎ ‎‏موجوداتی که در آن ها خیر غالب است، و با یک بررسی اجمالی به این‏‎ ‎‏نتیجه می رسیم که انسانهای دارای خیر سعادت بیش از افراد اهل‏‎ ‎‏مشقاوتند، چرا که اکثر انسانها افرادی معتدلند و افراد خیلی خوب و عنود و‏‎ ‎‏اهل شقاوت اندک هستند.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 122

‏نویسنده در اواخر بحث از حضرت امام نقل می کند که: این طور نیست‏‎ ‎‏که در جهنم را باز کنند و مدام جماعت انسانها را به جهنم بریزند، افراد‏‎ ‎‏خیلی کمی هستند که به جهنم می روند چنان که افراد خیلی کمی  هم هستند‏‎ ‎‏که به بهشت می روند. نویسنده در پایان می نویسد با توجه آنچه گفته شد در‏‎ ‎‏می یابیم که فقط آگاهان معاند و لجوج و منافقان هستند که وضعشان با سایر‏‎ ‎‏مردم متفاوت است و اهل نجات نیستند و اینها هم در نهایت قلت و‏‎ ‎‏محدودیت هستند.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 123