کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جهاد اکبر و مراتب تحقق آن از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مطهری طشی، جمشید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جهاد اکبر و مراتب تحقق آن از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 جهاد اکبر و مراتب تحقق آن از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام جمشید مطهری طشی

‏ ‏

‏ ‏

‏شناخت انسان یکی از محورهای اساسی اندیشه بشری است که در‏‎ ‎‏طول تاریخ،تلاشهای فکری فراوانی را متوجه خود ساخته وهر کس با‏‎ ‎‏روش و نگرش ویژه خود به آن پرداخته است. اما آنچه در این مقاله مد نظر‏‎ ‎‏است شناخت انسان با بهره گیری  از «روش عرفانی» است.‏

‏نویسنده، در نخستین بخش به انسان شناسی امام خمینی پرداخته و‏‎ ‎‏آرای ایشان در مورد انسان، با نظریات برخی روان شناسان مقایسه نموده‏‎ ‎‏چنین نتیجه گیری می کند که:‏

‏انسان از نظر امام خمینی موجودی است برتر و فراتر از سایر‏‎ ‎‏مخلوقات، بهره مند از فطرتی کمال جو و دارای ادراکات و قابلیت های‏‎ ‎‏نامتناهی برای تربیت.‏

‏در دومین بخش  ویژگی های ذاتی انسان از دیدگاه امام خمینی مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار گرفته است.‏

‏سوّمین بخش مقاله، پاسخ این پرسش است که برای تربیت شدن، و به‏‎ ‎‏مرتبه انسان کامل رسیدن از کجا باید شروع کرد و از چه روشهایی می توان‏‎ ‎‏بهره گرفت.‏

‏ وی در پاسخ پس از ذکر مراحل سیر و سلوک ـ تحلیه، تخلیه، تجلیه،‏‎ ‎‏فنا ـ روشهای مجاهده با نفس و مراتب تحقق آن را از دیدگاه امام خمینی‏‎ ‎‏بررسی می کند. این روشها عبارت اند از: تفکر، عزم، توبه، مشارطه، مراقبه،‏‎ ‎‏محاسبه، معاتبه، معاقبه و مجاهده پایان بخش این نوشتار ارائه برگه ثبت‏‎ ‎‏فعالیتهای روزانه، جدول و نمودار برای کربردی کردن روشهای نظارت بر‏‎ ‎‏خود است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 120