کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مقدمه ای بر تزکیه نفس از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : کلانتری، مهرداد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقدمه ای بر تزکیه نفس از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مقدمه ای بر تزکیه نفس از دیدگاه امام خمینی

دکتر مهرداد کلانتری

‏ ‏

‏ ‏

‏تزکیه نفس، به معنای پاک کردن ضمیر خود از آلودگی های گناه و رذایل‏‎ ‎‏اخلاقی، مفهومی کلیدی در فرهنگ و معارف اسلامی است که موجب‏‎ ‎‏نورانیت دل، و قدرت روانی در انسان می شود این مفهوم در اندیشه های‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) جایگاه ویژه ای دارد و از آن تحت عنوان جهاد اکبر یاد‏‎ ‎‏شده است.‏

‏تزکیه نفس، بر اساس نگرش خاصی نسبت به انسان و مسائل او قرار‏‎ ‎‏دارد که مبتنی بر آیات قرآن کریم است و انسان همچون مسافری تلقی شده‏‎ ‎‏است که در این زندگی دنیائی خود، راهی بهتر از تزکیه نفس در پیش روی‏‎ ‎‏او نیست.‏

‏تزکیه نفس، فرایندی تدریجی است که دارای مقدماتی است و از‏‎ ‎‏مراحل خاصی عبور می کند و روش های متفاوتی برای حصول آن ذکر شده‏‎ ‎‏است. یکی از این روش ها از دیدگاه امام خمینی(ره) «مشارطه مراقبه و‏‎ ‎‏محاسبه است».‏

‏در اندیشه امام خمینی(ره)، برخی از عوامل مانند خلوص نیت تفکر،‏‎ ‎‏توجه به نقطه ضعف های خود، احساس در محضر خداوند بودن، استفاده‏‎ ‎‏مناسب از فرصتها، و شکر نعمت های الهی این فرایند انسان ساز را تسهیل‏‎ ‎‏می کنند در عین حال، عوامل دیگری مانند حب نفس، غفلت از گناه،‏‎ ‎‏کوچک شمردن گناه، از دست دادن فرصت ها، مجادله ها، و عیبجوئی از‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 113

‏دیگران مانع تحقق آن هستند آگاهی به این عوامل و موانع برای کسانی که‏‎ ‎‏علاقه مند به مسائل سیر و سلوک الی الله هستند؛ ضروری به نظر می رسد‏‎ ‎‏و هر چه زودتر انسان از خواب غفلت بیدار شود، به خود بیاید و عزم خود‏‎ ‎‏را جزم کند، تحقق تزکیه نفس امکان پذیر تر خواهد بود.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 114