کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
درآمدی بر اخلاق سیاسی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : لؤلؤئی، کیوان

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

درآمدی بر اخلاق سیاسی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  درآمدی براخلاق سیاسی امام خمینی(ره)

کیوان لؤلؤئی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله که در پی تحلیل دیدگاههای اخلاقی امام خمینی در عرصه‏‎ ‎‏سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سایر دول اسلامی است، می کوشد تا‏‎ ‎‏الگویی در انتخاب و کار برد کل برنامه های سیاست خارجی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران ارائه نماید. به عقیده نویسنده، سخنان و توصیه های امام در‏‎ ‎‏باب سیاست خارجی اختصاص به دولت و ملت ایران ندارد و سرمشق‏‎ ‎‏کلیه ملل اسلامی و محروم جهان به حساب می آید. امام خمینی در وصیت‏‎ ‎‏نامه الهی ـ سیاسی خویش به تصریح گفته است: و آنچه لازم است تذکر‏‎ ‎‏دهم آن است که وصیت سیاسی ـ الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم‏‎ ‎‏الشان ندارد، بلکه توصیه به جامعه اسلامی و مظلومان جهان در هر ملت و‏‎ ‎‏مذهب می باشد. از جمله این توصیه ها که کاربرد عمومی دارند می توان به :‏‎ ‎‏اصلاح و تحول وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، حفظ استقلال و منافع کشور،‏‎ ‎‏برقراری روابط حسنه یا دولی که قصد دخالت در امور کشورها ندارند،‏‎ ‎‏نشر معارف و فرهنگ اسلامی در سفارتخانه ها و تنویر افکار عمومی جهان‏‎ ‎‏نسبت به اسلام، حفظ نه شرقی نه غربی، خدمت نمودن به دولت اسلامی،‏‎ ‎‏دعوت به وحدت و اتحاد دولتهای اسلامی اشاره کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 55