کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
چیستی مرگ از دیدگاه امام خمینی (ره) و تطبیق آن با نظریه علمای دیگر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اشرف گنجوی، مریم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

چیستی مرگ از دیدگاه امام خمینی (ره) و تطبیق آن با نظریه علمای دیگر

‏ ‏

‏ ‏

  چیستی مرگ از دیدگاه امام خمینی(ره) و تطبیق آن با نظریه‎ ‎علمای دیگرمریم اشرف گنجوی

‏ ‏

‏ ‏

‏موت عبارت است از انتقال از نشئه ظاهریه ملکیه به نشئه باطنیه‏‎ ‎‏ملکوتیه. امام خمینی(ره) با داشتن این تعریف از مرگ، آن را حیاتی دانسته‏‎ ‎‏است که انسان در آن با خروج از طبیعت استقلال نفس کسب می کند.‏‎ ‎‏ایشان موت را امری وجودی می داند و با توجه به نظر علامه مجلسی مردن‏‎ ‎‏را هلاکت نمی داند، بلکه حیات دانسته است و در بیاناتشان بهترین نوع‏‎ ‎‏مرگ را شهادت می دانند.‏

‏منشاء خوف از مرگ در دیدگاه امام خمینی، یکی علاقه ودلبستگی به‏‎ ‎‏دنیا و دیگری ترس به دلیل اعتقاد نداشتن به معاد و یا حیاتی برتر از حیات‏‎ ‎‏مادی است. بهترین تدبیر برای رفع این خوف بر داشتن توشه است که‏‎ ‎‏همان تقوی است و از بین بردن پندار باطلی که مرگ را فنا و نیستی می داند.‏‎ ‎‏امام(ره) وقت احتضار را معاینه نامیده است، زیرا آثار آن عالم، آشکارا‏‎ ‎‏مشاهده می شود. و چشم غیبی و ملکوتی باز شده و شمه ای از احوال‏‎ ‎‏ملکوت کشف می شود و برخی از آثار و احوال و اعمال خود را معاینه‏‎ ‎‏می کند. بیشتر سختیهای سکرات موت و نزع روح و شدت آن در اثر لذتها‏‎ ‎‏و علاقه به دنیا است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 39