کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
فلسفه اخلاقی سیاسی در حکمت عملی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : علی امینی، لیاقت

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فلسفه اخلاقی سیاسی در حکمت عملی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 فلسفه اخلاقی سیاسی در حکمت عملی امام خمینی(ره)

حجه الاسلام لیاقت علی امینی

‏ ‏

‏ ‏

‏آمیختگی اخلاق و سیاست ریشه در طبع انسان دارد و اسلام بیش از‏‎ ‎‏هر آیین و مکتبی به اخلاق سیاسی توجه و اهتمام دارد. مفاهیمی  چون‏‎ ‎‏امامت و رهبری، امر به معروف و نهی از منکر، امر به عدل و احسان،‏‎ ‎‏جلوگیری از ظلم و.... از جمله مسائلی است که هم جنبه سیاسی و هم‏‎ ‎‏جنبه اخلاقی دارد. مبنای حکومت پیامبر(ص) حکمت، فضیلت، عدالت و‏‎ ‎‏رحمت بود و چنین بود که حاکمیت نو پای اسلامی در اندک زمانی به تمدن‏‎ ‎‏درخشان و بزرگ تبدیل شد، ولی جریانات حاکم پس از پیامبر(ص) از‏‎ ‎‏زمانی که سیاست را از اخلاق تهی کردند امت مسلمان و جامعه اسلامی از‏‎ ‎‏روند رو به رشد خود باز ماند. قدرت طلبان با نگرش غیر اخلاقی به‏‎ ‎‏حکومت باعث انزوای عالمان دین از سیاست شدند و در نتیجه جان اسلام‏‎ ‎‏دچار رکود و عقب ماندگی شد.‏

‏اما انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) پایه گذار تفکر‏‎ ‎‏اخلاقی و ارزش اسلام در تعاملات اجتماعی گردید. در بینش امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) اسلام پاسخگوی همه نیازهای بشر در طول تاریخ است و‏‎ ‎‏فقیهان و عالمان وارثان پیامبر(ص) در اجرای احکام و بر پایی نظام‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی اند. امام خمینی(ره) با تشکیل حکومت دینی عملاً بر‏‎ ‎‏جریان جدایی دین از سیاست خط بطلان کشید. از نگاه امام خمینی‏‎ ‎‏سیاست مبتنی بر اصول اخلاقی است و سیاستی که از اخلاق تهی باشد،‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی نیست، بلکه شیوه ای خدعه آمیز برای اغفال افراد و‏‎ ‎‏جوامع است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 29