کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
خلافت و ولایت در اندیشه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فؤادیان، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

خلافت و ولایت در اندیشه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  خلافت و ولایت در اندیشه امام خمینی

محمدرضا فؤادیان

‏ ‏

‏ ‏

‏از ویژگیهای مهم اندیشه عرفانی امام خمینی موضوع ولایت است که‏‎ ‎‏دارای شئون مختلف می باشد. از دیدگاه امام، فهم و پذیرش ولایت منوط‏‎ ‎‏به فهم و درک توحید است و همه عبادات و بلکه عقاید به منزله صورت و‏‎ ‎‏ظاهرند که ولایت باطن آنهاست. خلافت فیض اقدس نیز روح خلافت‏‎ ‎‏محمدی(ص) و اهل آن است.‏

‏نگارنده مقاله، با استفاده از آثار عرفانی امام خمینی، مفهوم ولایت و‏‎ ‎‏خلافت را در ضمن چند فصل تشریح کرده که رئوس مطالب آن عبارت‏‎ ‎‏اند از: تعریف خلافت و ولایت، هیأت روحانی خلافت و ولایت، مراتب‏‎ ‎‏خلافت و ولایت، خلافت و ولایت فیض اقدس، ولایت و خلافت اسم‏‎ ‎‏الله اعظم، ولایت و خلافت عین ثابت انسان کامل، خلافت و ولایت فیض‏‎ ‎‏مقدس در عالم خارج، ولایت و خلافت در نشئه امری عقلی ولایت و‏‎ ‎‏خلافت در نشئه خلقی شهودی، تقسیمات ولایت و تعیین خاتم ولایت.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 28