کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام کتاب: امام خمینی و اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی (چکیده مقالات کنگره)‏

‏به کوشش: کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی(قدس)‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس)‏

‏چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم‏

‏چاپ اول: بهار 1382 ـ 3000 نسخه‏

‏قیمت: 10000 ریال‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 4