کتاب صید و ذباحه
احکام صید و ذباحه
صید و ذبیحۀ بلاد اسلامی و کفر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صید و ذبیحۀ بلاد اسلامی و کفر

صید و ذبیحۀ بلاد اسلامی و کفر

[سؤال 9005]‏ ‏ ‏ 4953‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 12 / 1361‏

‏کارخانه هایی که قبل از انقلاب کالباس با گوشت خوک درست می کردند، اکنون که‏‎ ‎‏کشورمان اسلامی است و دیگر گوشت خوک وجود ندارد، می توان از کالباس آن‏‎ ‎‏کارخانه ها استفاده کرد؟ یا تحقیق برای آبکشی آن وسایل لازم است؟‏

بسمه تعالی، اگر به دست مسلمانان است تحقیق لازم نیست و طاهر است.

[سؤال 9006]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3668

‏5 . کره و پنیری که از کشورهای خارج وارد می کنند کما این که در سراسر ایران‏‎ ‎‏متداول است آیا نظر مبارکتان در معامله کردن و خوردن آن ها چیست؟‏

بسمه تعالی، محکوم به طهارت و حلیت است مگر آن که از خارج خلاف آن ثابت باشد.

[سؤال 9007]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2822

‏3. مرغ هایی در مکه و مدینه از کشورهای کفر می آورند و نوشته شده المذبوح‏‎ ‎‏علی الطریقة الاسلامیة، حلال می باشد یا حرام؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به حلیت است.

[سؤال 9008]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7424

‏7. ما هو حکم السمک المستورد من البلدان الکافرة، و لا تعلم عمّا إذا کانت أخذت‏‎ ‎‏حیّة أم میتة فی الماء؟‏

بسم الله‌ تعالی، محکوم بالحرمة.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 19

[سؤال 9009]‏ ‏ ‏ 4954‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏توسط اتحادیه چلوکبابی ها گوشت یخ زده در کارتن هایی که معلوم نیست صادره‏‎ ‎‏از کدام کشور می باشد به چلوکبابی ها جهت مصرف برای مشتریان داده می شود‏‎ ‎‏خواهشمند است بفرمایید که مصرف این نوع گوشت ها از نظر شرع اسلامی بلا مانع‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

‏بقای عمر شریف آن حضرت، خواست قلبی ماست.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور محکوم به حلیت است.

[سؤال 9010]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 439

‏4. در فروشگاهی که مخصوص کارمندان خارجی است گاهی اوقات مرغ هایی با‏‎ ‎‏مارک ذبح اسلامی از کشورهای آلمان غربی، چکسلواکی و غیره فروخته می شود، آیا‏‎ ‎‏مصرف این نوع مرغ اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نوشته میزان نیست اگر احتمال می دهید که فروشنده مسلمان تذکیه شرعی آن را احراز کرده و در دسترس مشتریان مسلمان قرار می دهد خریدن و مصرف آن اشکال ندارد.

[سؤال 9011]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1583

‏8. هل یجوز أکل المعلبات المستوردة من بلاد الکفر؟ ‏

بسمه تعالی، اللحوم المستوردة منها محکومة بعدم التذکیة إلاّ إذا احتمل أنّ المستورد المسلم قد أحرز التذکیة وجعلها فی مورد ابتلاء المسلمین، وسائر المعلبات محکوم بالطهارة والحلّیة إلاّ إذا علم بنجاستها وحرمتها. 

[سؤال 9012]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2825

‏4. طیور منجمد که در بلاد مسلمین از دست مسلمان خریده می شود و در روی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 20

‏کارتون نوشته شده مذبوح به ذبح اسلامی، آیا می توان خورد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده می شود که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده، محکوم به حلّیت است.

[سؤال 9013]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2565

‏3. دولت را اسلامی اعلام فرمودید و در رادیو دولتی می گویند: «جهت تهیه‏‎ ‎‏گوشت، اشخاصی را به خارج فرستادیم تا رعایت ذبح اسلامی بشود». با این فرض‏‎ ‎‏گوشت های منجمدی که اکنون در قصابی های تهران به فروش می رسد بلا اشکال‏‎ ‎‏است یا علم به تذکیه لازم است؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیه کرده و گوشت را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به حلیت است.

[سؤال 9014]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2495

‏2. گوشت های معروف به یخی و مرغ های بسته بندی شده، خوردن آن جایز است‏‎ ‎‏یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهید که وارد کنندۀ مسلمان رعایت تذکیه شرعی نموده و برای استفاده دردسترس مسلمین قرارداده محکوم به حلیت است.

[سؤال 9015]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1605

‏6. گوسفندها و مرغ های یخ زده ای که از بلاد کفر می آورند و در سوق مسلمین و‏‎ ‎‏مخصوصاً در سوق مسلمین ایران از ید مسلم خریداری می شود، در صورتی که انسان‏‎ ‎‏نداند که مسلمانی که این ها را وارد کرده است، رعایت ذبح شرعی را می نماید یا نه،‏‎ ‎‏جایز است مصرف آن ها یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهد که مسلمان وارد کننده احراز تذکیه حیوان را نموده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به حلیت است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 21

[سؤال 9016]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1753

‏4. آیا تکلیف اکثر مردمی که نمی توانند در مورد گوشت های یخ زده که از خارج‏‎ ‎‏وارد می کنند احراز تذکیه و ذبح اسلامی نمایند چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال دهند که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به حلیت است.

[سؤال 9017]‏ ‏ ‏ 4955‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استفاده از گوشت هایی که از بلاد کفر آورده و روی آن ها نوشته اند: به دستور اسلام‏‎ ‎‏ذبح شده و در بازار مکه و مدینه می فروشند و در غذا فروشی ها از آن استفاده می کنند،‏‎ ‎‏چه حکم دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان، احراز تذکیه کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده؛ محکوم به حلیت است.

[سؤال 9018]‏ ‏ ‏ 4956‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مرغ های کشته و منجمدی که در عربستان سعودی مصرف می شود، خوردن آن‏‎ ‎‏جایز است یا نه؟ آیا باید تفحص نموده تا به ذبح شرعی اطمینان حاصل شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر از بلاد کفر می آورند باید تذکیه احراز شود. 

[سؤال 9019]‏ ‏ ‏ 4957‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی‏

‏گوشت گاو از خارجه می آید در یخچال یخ زده است، ما نمی دانیم از دولت کافر‏‎ ‎‏است یا از دولت مسلمان، ما فقط این جا از بازار اسلام می خریم، نمی دانیم شرعی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 22

‏سربریده یا نه، خوردن این گوشت جایز است یا حرام است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، محکوم به نجاست و حرمت است مگر آن که احتمال بدهد که فروشنده از تذکیه شرعی آن تحقیق کرده وخودش هم علی الأحوط معامله مذکی با آن می کند که در این صورت پاک و حلال است.

[سؤال 9020]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1459

‏2. همان طور که اطلاع دارید برادران اهل سنت، مرغ هایی که ذبیحۀ کشورهای‏‎ ‎‏غیر مسلمان است مصرف می کنند؛ به دلیل آن که چنانچه ذابح، اهل کتاب باشد کافی‏‎ ‎‏می دانند و روی پاکت این مرغ ها جملۀ (ذبح علی حسب شریعة الاسلامیه) نیز نوشته‏‎ ‎‏شده. آیا استفاده کردن یک فرد شیعه از این مرغ ها جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تا احراز نشود تذکیه ـ ولو به این که احتمال داده شود که واردکنندۀ مسلمان، رعایت تذکیه شرعی را نموده و در اختیار مردم مسلمان برای استفاده گذاشته ـ حرام است.

[سؤال 9021]‏ ‏ ‏ 4958‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 7 / 1357‏

‏حضور مبارک حضرت مستطاب، آیت الله‌ العظمی آقای خمینی، دام ظله العالی‏

‏آیا وارد کردن گوشت از ذبیحه های غیر اسلامی از ممالک غیر اسلامی، و یا توزیع‏‎ ‎‏گوشت های یخ زدۀ مزبور که در سردخانه ها موجود است، و خوردن و یا خرید و‏‎ ‎‏فروش آن ها جایز است یا نه؟ متمنی است حکم الله‌ را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر از بلاد کفر می آورند، لازم است احراز ذبح شرعی شود. 

[سؤال 9022]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 593

‏4. این گوشت های یخ زده که ما نمی دانیم ذبح شرعی شده یا نه، مصرف این ها در‏‎ ‎‏زمان فعلی چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر از بلاد کفر وارد می شود، در صورتی حکم به حلّیت آن ها

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 23

می شود که احتمال بدهند که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است.

[سؤال 9023]‏ ‏ ‏ 4959‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 6 / 1358‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از عرض سلام، سلامتی‏‎ ‎‏و بقای عمر آن حضرت و تداوم انقلاب اسلامی ایران و نجات مستضعفین جهان از‏‎ ‎‏بند اسارت مستکبرین را از خداوند متعال خواستارم.‏

‏به عرض امام برسانم: نظرتان را دربارۀ مشروع بودن یا نامشروع بودن گوشت سرد‏‎ ‎‏که در کشور توزیع می شود، صراحتاً ابلاغ فرمایید. ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌.‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان، احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده؛ محکوم به حلیت است.

[سؤال 9024]‏ ‏ ‏ 4960‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم مرجع عالی قدر حضرت امام خمینی، دام عزّه‏

‏محترماً؛ از حضور آن مقام استفتا می شود: مصرف گوشت یخ زده که در اصفهان‏‎ ‎‏توسط سازمان گوشت کشور به فروش می رسد، از نظر ذبح و خوردن این گوشت‏‎ ‎‏چگونه می باشد؟ ‏

‏بقای عمر شریف آن حضرت، خواست قلبی ماست.‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان، احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده؛ محکوم به حلیت است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 24

[سؤال 9025]‏ ‏ ‏ 4961‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏1. گوشت یخ زده که در بازار موجود است چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر معلوم است که از بلاد کفر می آورند در صورتی که احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان، احراز تذکیۀ حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به حلّیت است.

‏2. از چیزهایی که برای عموم است ـ مثل شیر آب در خیابان و حمام ـ که کافری از آن ها استفاده کند و‏‎ ‎‏بگذرد، آیا شیر آب یا محل وی در حمام یا امثال این ها نجس است یا پاک؟‏

بسمه تعالی، تا علم به نجاست پیدا نشود پاک است.

‏3. نگاه کردن به تصویر زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم عکس دارد که در رساله ذکر شده است.

‏4. مسلمانی که واجبات را انجام نمی دهد ـ مثلاً نماز نمی خواند ـ چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، معصیت کار است و باید او را امر به معروف کرد.

‏5. اگر بیماری در ماه مبارک رمضان در بیمارستان بستری است که باید تا چند روز بعد عمل جراحی‏‎ ‎‏بشود و برای این بیمار، روزه ضرری نداشته باشد ولی پزشکان به دلیل این که روزه برای عمل جراحی ـ‏‎ ‎‏که در چند روز بعد انجام می شود ـ زیان دارد، مانع هستند، آیا شخص بیمار باید روزه بگیرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر تأخیر عمل جراحی محذور دارد، در فرض مسأله افطار جایز است.

[سؤال 9026]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7312

‏3. ما در این جا گوسفندانی نیز نگهداری می کنیم و گاهی نیز یکی از آن ها را ذبح‏‎ ‎‏کرده و از گوشت آن استفاده می کنیم و مشکل من این است که این گوسفندان را پدرم‏‎ ‎‏سر می برد و من نمی دانم آیا با احکام آن کار را انجام می دهد یا نه؟ آیا در این صورت‏‎ ‎‏گوشت آن حرام می شود؟ برای من خیلی سخت است از خوردن گوشت خودداری‏‎ ‎‏کنم، البته نه از لحاظ لذت های مادّی، بلکه به این خاطر که در آن صورت نیز همیشه‏‎ ‎‏دعوا خواهم داشت. همان طور که گفتم آن چنان این مسائل برایم کوهی شده که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 25

‏حاضرم این خانه را ترک کرده و به جای دیگر بروم. خواهش می کنم مرا راهنمایی‏‎ ‎‏کنید و هرچه زودتر جواب نامه ام را بنویسید. خیلی ممنونم.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور پاک و حلال است.

[سؤال 9027]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4997

‏2. ما حکم من یشتری الدجاج مذبوحاً من مسلم فی أمریکا علماً بأنّ هذا المسلم‏‎ ‎‏یملک مزرعة لتربیة الدجاج، هل الواجب علینا سؤاله عن نوع العلف الذی یغذّی به‏‎ ‎‏الدجاج؟‏

بسمه تعالی، محکوم بالحلیة ولا یحتاج إلی السؤال.

[سؤال 9028]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5025

‏6. برای مصرف موادی مانند ژلاتین، روغن ماهی و چربی های حیوانی که از‏‎ ‎‏استخوان حیوانات و یا ماهی ها تهیه می شود، چه شرایطی را باید رعایت کرد؟‏

بسمه تعالی، باید مراعات تذکیه و حلّیت حیوان بشود؛ مگر این که برای خوردن نباشد.

[سؤال 9029]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2818

‏6. طیور منجمد که در بلاد اسلامی از دست مسلمان خریده می شود و روی‏‎ ‎‏کارتن های آن ها نوشته شده که مذبوح به ذبح اسلامی است و علاوه، افرادی که‏‎ ‎‏می فروشند می گویند که یک نفر از خودمان می فرستیم به مذبحۀ بلاد دیگر و با دست‏‎ ‎‏مسلمان ذبح می شود، خوردن آن ها جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال می دهید که فروشندۀ مسلمان، احراز تذکیۀ شرعی نموده و می فروشد، اشکال ندارد.

[سؤال 9030]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 617

‏4. خوردن غذاهایی که در قوطی های کنسرو می باشد و از کشورهای خارجی وارد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 26

‏می شود آیا حلال است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از غذاهای حیوانی نباشد، محکوم به حلّیت و طهارت است.

[سؤال 9031]‏ ‏ ‏ 4962‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ سوم ربیع الاول 1398 ق‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی آقای حاج آقا روح الله‌ خمینی، متّع الله‌‏‎ ‎‏المسلمین بطول بقائه‏

‏1. ماهی هایی که طبخ شده و به نام کنسرو از کشورهای غیر مسلمان وارد می کنند‏‎ ‎‏محکوم به حلیت است یا حرمت؟‏

بسمه تعالی، در صورت شک در این که از قسم ماهی حلال گوشت است یا از قسم حرام، محکوم به حلیت است؛ به شرط آن که با فرض وارد کردن از بلاد کفر، محرز باشد که آن را زنده از آب بیرون آوردند و در خارج آب مرده است و اگر در این باره شک داشته باشند محکوم به حرمت است.

‏2. در تحریر، فتوا به وجوب تخییری نماز جمعه داده اید و بعد از فتوا، نماز جمعه را افضل و نماز ظهر‏‎ ‎‏را احتیاط فرموده اید. این احتیاط وجوبی است یا مستحبی؟ نظریه مبارک را صریحاً مرقوم فرمایید؛‏‎ ‎‏چون اخیراً نقل شده نسبت به نماز جمعه تغییر فتوا داده اید.‏

بسمه تعالی، احتیاط مزبور استحبابی است و فتوا تغییر نکرده است.

[سؤال 9032]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1528

‏2. سوسیس و کالباسی که در حال حاضر در بازار مورد استفاده قرار می گیرد، با‏‎ ‎‏توجه به این که رجوع شده به عاملین فروش، اظهار داشتند که قسمی حلال هست و‏‎ ‎‏قسمی حرام، منتها عاملین گفتند که ما از نوع حلال داریم؛ نظر جناب عالی را با توجه‏‎ ‎‏به مسأله فوق بیان بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر در بازار مسلمین تهیه می شود و علم به وجود حرام در آن ندارید، محکوم به حلّیت است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 27

[سؤال 9033]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2570

‏6. هل یجوز بیع علب اللحمة الآتیة من الغرب؟ وعن أکلها؟‏

بسم الله‌ تعالی، إن احتمل أنّ من استوردها من بلاد الکفر قد حقّق تذکیتها بالطریقة الشرعیة، جاز بیعها وشراؤها وأکلها، وإلاّ فهی بحکم المیتة ویحرم أکلها.

[سؤال 9034]‏ ‏ ‏ 4963‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا ماهی هایی که از خارج وارد می شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ و آیا در‏‎ ‎‏تذکیۀ ماهی لازم است صید کننده مسلمان باشد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر معلوم نیست که ماهی از کجا وارد شده و همچنین اگر معلوم باشد که از بلاد اسلامی وارد شده است حلال است؛ ولی اگر معلوم است که از بلاد کفر آورده اند، درصورتی حلال است که احتمال بدهند وارد کنندۀ مسلمان، تذکیۀ آن را احراز کرده و در دسترس مسلمین قرار داده است؛ و صید کنندۀ ماهی لازم نیست مسلمان باشد و کافی است که ماهی زنده از آب اخراج و در خارج آب بمیرد. 

[سؤال 9035]‏ ‏ ‏ 4964‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم جناب آقا، سلام عرض می کنم؛ ان شاء الله‌ به سلامت بوده باشید،‏‎ ‎‏باری، چند کلمه می خواهم بنویسم که ان شاء الله‌ می بخشید. ‏

‏ماهی که در قوطی است ـ که کاغذ آن ماهی، وسط نامه می باشد ـ حلال است یا‏‎ ‎‏حرام؟ لطفاً بنویسید. ‏

بسمه تعالی، اگر معلوم نیست که ماهی از کجا وارد شده، حلال است و همچنین اگر معلوم باشد که از بلاد اسلامی وارد شده است. ولی اگر معلوم

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 28

است که از بلاد کفر آورده اند، در صورتی حکم به حلیت آن می شود که احتمال بدهند واردکنندۀ مسلمان، احراز تذکیۀ آن را کرده و در دسترس مسلمین قرار داده است.

[سؤال 9036]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2852

‏2. مرغ های ذبح شده که از بازار می خریم، چنانچه مرغ ها با ماشین ذبح شده باشند‏‎ ‎‏(همچنان که می شوند...) آیا گوشتشان حلال است؟ ‏

بسمه تعالی، ذبح با ماشین، صحیح نیست و گوشت های مشکوک تفصیلی دارد که در رساله ذکر شده است.

[سؤال 9037]‏ ‏ ‏ 4965‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا کالباس و سوسیس که در بازار به فروش می رود حلال است یا حرام؟‏

بسمه تعالی، محکوم به طهارت و حلّیت است؛ مگر آن که معلوم باشد که چیز نجس یا حرامی با آن مخلوط است.

‏2. خشک شویی هایی که در شهرها لباس های مردم را با مواد شیمیایی، مثل بنزین و سایر مواد‏‎ ‎‏پاک کننده، می شویند و آن ها را اتو می کنند آیا از نظر شرعی پاک هستند یا نه؟ چون ممکن است افرادی‏‎ ‎‏که پاکی و نجسی را رعایت نکنند نیز لباس خود را به این خشک شویی ها بدهند. لطفاً ما را در مورد‏‎ ‎‏پاک بودن یا نجس بودن آن ها راهنمایی بفرمایید.‏

بسمه تعالی، محکوم به طهارت است و احتمال نجس بودن دستگاه، کافی برای حکم به نجاست نیست.

[سؤال 9038]

‏3. آیا ماهی های پخته ای که در قوطی های سربسته از ژاپن می آورند و به نام کنسرو‏‎ ‎‏ماهی معروف هستند، حلال هستند یا حرام؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال دهید که وارد کنندۀ مسلمان، احراز تذکیۀ حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده، محکوم به حلّیت است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 29

[سؤال 9039]‏ ‏ ‏ 4966‏

‏ ‏ ‏ بسم الله‌ الرحمن الرحیم‏

‏حضرة آیة الله‌ العظمی الإمام الخمینی، دام ظله العالی‏

‏نحن المسلمون الساکنون فی فرنسا وقد شرّفنا الله‌ بتقلیدکم الشریف، ونستفتیکم:‏

‏هل یجوز لنا أن نأکل من سائر الأطعمة المطروحة فی السوق الفرنسی الکافر، إن‏‎ ‎‏کان لحماً أو خبزاً أو غیره؟ ودمتم فی خدمة الإسلام والمسلمین.‏

بسمه تعالی، ما کان من اللحوم، کان بحکم المیتة؛ فلا یجوز أکله إلاّ إذا اُحرز أنّه ذکّی تذکیة شرعیة؛ و ما کان من غیر اللحوم، محکوم بالطهارة، إلاّ إذا اُحرز أنّه تنجّس بمماسّة بدن الکافر.

[سؤال 9040]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4047

‏2. در جامعه ای که اکثریت غیر مسلمان هستند، خوردن ماهی که از دست غیر مسلمان و یا‏‎ ‎‏شخصی که نمی دانی مسلمان است یا نه، خریداری شود اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به تذکیه نداشته باشید، محکوم به حرمت و نجاست است.

[سؤال 9041]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1540

‏5. آیا خوردن سوسیس و کالباس اشکالی دارد؟ با توجه به این که ما شنیده ایم که‏‎ ‎‏این مادۀ غذایی به وسیلۀ ارمنی ها تولید می شود. فتوای امام در این مورد چیست؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که احراز کند که از راه تماس با دست غیر مسلمان نجس شده و یا این که مشتمل بر چیزی است که خوردن آن حرام است.

[سؤال 9042]‏ ‏ ‏ 4967‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی، نایب الامام، رهبر عظیم الشأن، امام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 30

‏خمینی، مدّ ظله العالی، امیدوارم وجود شریف در ظل توجهات ولی عصر ارواحنا له‏‎ ‎‏الفداء، محفوظ و توفیق خدمت به عالم اسلام زیادتر شود و این حقیر به دعاگویی و‏‎ ‎‏نیابت زیارت اشتغال دارم و ملتمس دعا هستم. متمنی است مسائل ذیل را جواب‏‎ ‎‏مرحمت نمایید.‏

‏1. باتوجه به مسأله 2618 توضیح المسائل، ماهی های خارجی که روی کارتن آن ها‏‎ ‎‏هم مارک خارجی دارد و فعلاً در بازار و شوراها داده می شود حلال است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان، احراز تذکیۀ ماهی را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده، محکوم به حلّیت است.

‏2. بعضی از همین ماهی ها هرچه دقت کرده ایم و به چند نفر هم نشان داده شده، پولک در آن دیده‏‎ ‎‏نشده. آیا به صرف آن که از طریق شورای محلی می دهند حلال است ـ که فرض کنیم ممکن است‏‎ ‎‏پولک داشته و ریخته شده ـ یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که فلس داشته حلال است.

‏3. کسی که رمی را فراموش کرده یا باطل انجام داده، روز بعد می تواند به هر یک از جمرات، اول،‏‎ ‎‏قضای روز قبل و بعد ادای امروز را رمی نماید یا آن که حتماً اول باید قضای روز قبل را تمام کند و بعد‏‎ ‎‏ادای این روز را شروع کند؟ ‏

بسمه تعالی، باید اول قضای روز قبل را انجام دهد.

‏4. زیدی مدت ها غسل باطل ـ جهلاً ـ انجام داده و پس از گذشت چندین سال متوجه شد. تکلیف نماز‏‎ ‎‏و روزه و بقیۀ عبادات گذشته چیست؟ و بر فرض بطلان روزه، کفاره دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، روزۀ او صحیح است و نمازهایی که یقین دارد با غسل باطل انجام داده را باید قضا کند.

‏5. شخص ورشکسته، بعضی از طلبکارها اگر عین جنس آن ها موجود باشد بدون کسر می برند؛ اما اگر‏‎ ‎‏تصرف شده ـ مثلاً طاقۀ قماش مقداری از آن فروخته شده، یا کیسۀ برنج و امثال آن از ظرف اول به‏‎ ‎‏ظرف دیگر منتقل اما مقداری از عین آن باقی است ـ در این جا هم طلبکار جنس موجود را بردارد و در‏‎ ‎‏بقیه، با بقیه طلبکارها مساوی می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر محجور شده، در این دو فرض هم طلبکار می تواند جنس موجود را در مقابل

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 31

قسمتی از دین که به ازای آن حساب می شود بردارد. 

‏6. در فرض مسأله فوق که طلبکار جنس موجود خود را می برد، به قیمت روز حساب می شود یا به‏‎ ‎‏قیمتی که فروخته؟‏

بسمه تعالی، به قیمت روز فروش.

‏7. اگر قرض دار بمیرد و ماترک، وافی به تمام دیون نباشد، در این جا هم طلبکار می تواند عین جنس‏‎ ‎‏خود را بردارد، یا در تمام طلب خود با تمام طلبکارها مساوی است؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، اولویت ندارد و با تمام طلبکارها مساوی است.

[سؤال 9043]‏ ‏ ‏ 4968‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 7 / 1361‏

‏لطفاً به سؤالات ذیل جواب مرحمت فرمایید:‏

‏1. آیا خوردن گوشت های سرد (یخی) که از کشورهای خارجی توسط دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران وارد کشور می شود، بدون تردید، مانند گوشت های گرم و تازه‏‎ ‎‏از نظر شرعی جایز و بی اشکال است؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال برود که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ شرعی نموده و آن را در دسترس مشتریان مسلمان قرار می دهد، خرید و فروش و خوردن آن اشکال ندارد.

‏2. آیا مسّ کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران که روی اسکناس ها و بلیط های اتوبوس می باشد‏‎ ‎‏حرام است؟‏

بسمه تعالی، بدون طهارت جایز نیست علی الاحوط.

[سؤال 9044]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 333

‏5. آیا خوردن روغن هایی که ایران هم اخیراً از ترکیه خریداری می کند صلاح‏‎ ‎‏است؟ چون این جا بعضی از مسلمانان به علت این که قبلاً صددرصد روغن خوک‏‎ ‎‏داخل آن ها می کردند، از خوردن این روغن های جامد خودداری می کنند (احتمالاً الآن‏‎ ‎‏هم روغن خوک داخل می کنند).‏

بسمه تعالی، اگر یقین به بودن روغن حرام در آن نباشد اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 32

[سؤال 9045]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 624

‏2. در مورد سوسیس و کالباس که به نظر بعضی از مردم حرام است، و بعضی دیگر‏‎ ‎‏می گویند: چون از گوشت گاو درست شده، حلال است؛ نظر مبارک حضرت امام را از‏‎ ‎‏نظر شرعی بیان بکنند.‏

بسمه تعالی، اگر از مسلمان می گیرند و نمی دانند گوشت آن از کجا است، محکوم به حلّیت است.

[سؤال 9046]‏ ‏ ‏ 4969‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا سوسیس و کالباس هایی که در بازار جمهوری اسلامی رایج است، پاک و حلال‏‎ ‎‏است؟ و آیا با عدم اطلاع از چگونگی آن، تحقیق لازم است؟ ‏

بسمه تعالی، اگر یقین به نجاست یا حرمت آن ندارید، محکوم به طهارت و حلّیت است و تحقیق لازم نیست. 

[سؤال 9047]‏ ‏ ‏ 4970‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت امام؛ السلام علیکم ورحمة الله‌، با سلام و درود به رهبر عزیز القدر‏‎ ‎‏مستضعفان جهان و خار چشم دشمنان اسلام و با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام.‏‎ ‎‏چند سؤال از احکام مطرح است که امیدواریم جوابگو باشید:‏

‏1. آیا در جمهوری اسلامی خوردن گوشت هایی مثل سوسیس و کالباس حلال‏‎ ‎‏است یا حرام؟‏

بسمه تعالی، اگر محرز نیست که از اجزای حرام یا نجس در آن هست، اشکال ندارد.

‏2. اگر خانمی به زیارت ائمه علیهم السلام برود و در سفر، حائض شود، آیا در این شرایط، هنوز برای او ورود به‏‎ ‎‏حرم حرام است؟‏

بسمه تعالی، مکث حائض در حرم ائمه علیهم السلام حرام است، علی الاحوط.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 33

‏3. اگر خانمی در ماه مبارک رمضان وقتی که فقط یک ربع ساعت به اذان مغرب باقی است حائض شود‏‎ ‎‏آیا روزۀ آن روزش باطل است؟‏

بسمه تعالی، باطل است.

‏4. آیا ادای عین نذری که مبتنی بر انداختن سفره ابوالفضل برای شفای مریض باشد در شرایط کنونی‏‎ ‎‏(جنگ) لازم است یا اگر مقدار پولی که باید در آن راه خرج شود، برای جنگ زدگان یا غیره پرداخته‏‎ ‎‏شود کافی است؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که صیغۀ مخصوص به نذر خوانده نشده اشکال ندارد.

[سؤال 9048]‏ ‏ ‏ 4971‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 6 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی الامام الخمینی‏

‏1. آیا سوسیس و کالباس هایی که در بازار امروز رایج است حلال است یا حرام؟ با‏‎ ‎‏وجودی که ما هیچ گونه اطلاعی از چگونگی ساخت آن ها نداریم، آیا تحقیق دربارۀ‏‎ ‎‏چگونگی ساخت آن لازم است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به نجاست یا اشتمال آن بر حرام ندارید محکوم به طهارت و حلّیت است و تحقیق لازم نیست.

‏2. اگر به اندازۀ یک اشرفی، بدن یا لباس آلوده به خون باشد، آیا نجس است یا خیر؟ (با توجه به‏‎ ‎‏این که  حضرت آیت الله‌ آن را در مورد لباس نمازگزار پاک دانسته اند). در ضمن، یک اشرفی امروزه به‏‎ ‎‏چه اندازه است؟‏

بسمه تعالی، خون به هر مقدار باشد ولو به اندازۀ سر سوزن، نجس است و مقدار کمتر از قدر درهم مانع صحت نماز نیست.

‏3. اگر به جایی رویم که نماز شکسته باشد (مثلاً نماز ظهر و عصر) و نماز را شکسته در آن جا ادا‏‎ ‎‏کنیم،  چنانچه وقتی به مقصد اولیه بازمی گردیم وقت برای نماز باشد آیا باید دوباره نماز را کامل به جا‏‎ ‎‏آوریم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.

‏سلامتی و سعادتمندی جناب عالی را در خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند متعال خواستاریم.‏‎ ‎‏والسلام علی عباد الله‌ الصالحین‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 34

[سؤال 9049]‏ ‏ ‏ 4972‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام عزه‏

‏مرغ های سربریده که در بازار اسلام است ما نمی دانیم که از دولت کافر می آید یا از‏‎ ‎‏دولت مسلمان، نمی دانیم این را شرعی سر بریده یا با ماشین آلات غیر شرعی سر‏‎ ‎‏بریده، ما فقط در بازار اسلام می بینیم، می خریم و می خوریم، آیا این حلال است یا‏‎ ‎‏حرام، خوردن این ها جایز است یا نه؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، پاک و حلال است مگر آن که معلوم شود که به طریق شرعی ذبح نشده است.

[سؤال 9050]‏ ‏ ‏ 4973‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 7 / 1361 ‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، حضرت امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏پس از تقدیم سلام؛ به استحضار مبارک می رساند: از دوحه پایتخت قطر، کشوری‏‎ ‎‏اسلامی، مرغ و گوشت هایی بسته بندی شده از کشورهایی مانند دانمارک، برزیل و‏‎ ‎‏استرالیا، به وسیلۀ مورّدین و تاجرهایی مسلمان وارد دوحه می شود و ما در بازار‏‎ ‎‏اسلامی و از دست مسلمان ها خریداری کرده و مجدداً به فروش می رسانیم. روی هر‏‎ ‎‏پاکت بسته بندی شده ـ اعم از مرغ و یا گوشت ـ نوشته به خط عربی «مذبوح علی‏‎ ‎‏طریقة الإسلامیه» و روی بعضی ها امضای رئیس ثقافه اسلامی در همان کشور‏‎ ‎‏صادرکننده هم نوشته شده است؛ ولی ما خود شخصاً در مورد ذبح صحیح آن و نوشتۀ‏‎ ‎‏روی بسته، اطلاعی مبنی بر نظارت شدن و یا نشدن آن نداریم؛ مصرف اکثریت مردم‏‎ ‎‏هم از همین مرغ و گوشت ها است. شایعاتی از طرف بعضی افراد شیعه مذهب رواج‏‎ ‎‏دارد که فروش و یا مصرف آن درست نیست؛ خواهشمند است که نظر مبارک را در‏‎ ‎‏این مورد مرقوم فرمایند. ‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهید که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ حیوان

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 35

را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است، محکوم به حلّیت و الاّ حرام است.

[سؤال 9051]‏ ‏ ‏ 4974‏

‏ ‏ ‏  ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏بعد از حمد و ثنای خداوند متعال و درود و صلوات بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و سایر‏‎ ‎‏ائمه اطهار و سلام بر امام امت حفظه الله‌ و پیروان او به عرض می رسانم که این جا‏‎ ‎‏کویت که بلاد اسلامی است گوشت های کشته بسته بندی شده و مرغ های کشته از‏‎ ‎‏کشورهای غیر اسلامی مانند هلند و دانمارک و برزیل و فرانسه می آورند و روی آن ها‏‎ ‎‏نوشته شده مخصوص بلاد عربی و ذبح شده به طریق اسلامی تحت مراقبة المرکز‏‎ ‎‏الثقافة الاسلامی دانمارک.‏

‏لطفاً جواب ارسال دارید که به فتوای آیت الله‌ امام خمینی خوردن و خرید و‏‎ ‎‏فروش آن ها چه صورت دارد. اجرکم الی الله‌. ‏

بسمه تعالی، چنانچه احتمال بدهید که مسلمان وارد کننده گوشت مراعات تزکیه شرعیه نموده و در معرض خوردن مسلمانان می گذارد محکوم به حلّیت است.

[سؤال 9052]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1626

‏4. آیا تنها می توان به گفتار برادران عرب که ابراز فروش گوشت اسلامی می کنند‏‎ ‎‏اعتماد کرد و از آن گوشت مصرف نمود یا شرایط دیگری وجود دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر فروشنده، مسلمان است و احتمال می رود که تذکیۀ شرعی آن را احراز کرده و به مسلمین می فروشد، محکوم به حلّیت است.

[سؤال 9053]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1605

‏7. ماهی هایی که طبخ شده اند و بسته بندی شده اند و از بلاد کفر می آورند اگر زنده‏‎ ‎‏از آب گرفتن و در بیرون از آب مردن ماهی ها (ولو به دست غیر مسلمانان) مشخص‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 36

‏نباشد، محکوم به حلیت است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، محکوم به حرمت است مگر آن که احتمال دهد که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را نموده است.

[سؤال 9054]‏ ‏ ‏ 4975‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 7 / 1361‏

‏بدین وسیله از مسئولین محترم دفتر امام تقاضا می کنم به پرسش های زیر ـ جهت‏‎ ‎‏روشن شدن تکلیف این جانب ـ پاسخ فرمایند.‏

‏1. چنان که مطلع هستید امروزه گوشت مرغ با تحویل کوپن توزیع می شود و امکان‏‎ ‎‏خرید مرغ زنده وجود ندارد؛ ولی مرغی که به این طریق خریده می شود، در اکثر‏‎ ‎‏اوقات ذبح اسلامی نشده و مردم اهمیتی به آن نمی دهند. ما که نمی توانیم با داشتن‏‎ ‎‏آگاهی این نوع مرغ را مصرف نماییم و بعد از خرید، فروشنده پس نمی گیرد یا‏‎ ‎‏تعویض نمی کند باید چه کار کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین دارید ذبح شرعی نشده نمی توانید مصرف کنید و در صورت شک در آن، حکم به صحت می شود و استفاده جایز است. 

‏2. اگر در خانه ای یکی از اعضای خانواده وسایل موسیقی ـ مثل گیتار و سنتور ـ داشته باشد و با آن ها‏‎ ‎‏فقط آهنگ های سرودهای انقلابی را بنوازد، اشخاص دیگر که مجبور هستند آن ها را جابه جا کنند،‏‎ ‎‏چه کار کنند؟ با توجه به این که گفته شده: در هر خانه ای باشد نماز خانواده قبول نیست و یا هرکس به‏‎ ‎‏آن ها دست بزند تا چهل روز نمازش مقبول درگاه الهی نیست؟ آیا منظور کسی است که مثلاً هنگام‏‎ ‎‏جاروکردن مجبور است این وسایل را جابه جا کند؟‏

بسمه تعالی، بر جارو کننده چیزی نیست؛ ولی صاحبش باید آن را از بین ببرد.

‏3. رابطه داشتن و قرض دادن و پس گرفتن قرض با همسایه ای که پول آن ها از راه دزدی یا حرام به‏‎ ‎‏دست می آید، یا دادن و گرفتن ظرف و غیره در حالی که آن ها نجس و تمیز را تشخیص نمی دهند‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به بودن مال حرام در آنچه مورد ابتلای او است ندارد اشکال ندارد؛ و با شک در طهارت و نجاست، حکم به طهارت می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 37

[سؤال 9055]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6992

‏2. مرغ هایی که به تعداد حدود 80000 در روز در کشتارگاه شهر کرج کشته‏‎ ‎‏می شوند، بنا به تأیید آقایان علمای کرج، اولاً: رو به قبله نیست و ثانیاً: در موقع ذبح نیز‏‎ ‎‏بسم الله‌ الرحمن الرحیم گفته نمی شود و این مسأله چند بار به مسئولان کشتارگاه تذکر‏‎ ‎‏داده شده است؛ اما ترتیب اثری داده نشده است. تکلیف ما در این مورد چیست؟‏

بسمه تعالی، حلال و پاک است. مگر آن که یقین کند که خلاف طریق شرعی ذبح شده است.

[سؤال 9056]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1583

‏4. هل یجب عند شراء اللحوم من أسواق المسلمین أو الدول الإسلامیة، السؤال‏‎ ‎‏عن تذکیتها علماً بأنّ الغالب فی هذه البلاد التعامل باللحوم الغیر المذکّاة وما الحال‏‎ ‎‏بالنسبة للجلود؟ ‏

بسمه تعالی، لا یجب السؤال ویحکم بالتذکیة إذا لم یعلم باستیراد اللحم أو الجلد من البلاد الغیر الإسلامیة.

[سؤال 9057]‏ ‏ ‏ 4976‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 3 / 1358‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی نایب الامام، خمینی، متّع الله‌ المسلمین‏‎ ‎‏بطول بقائه، قم، دفتر امام‏

‏در رساله توضیح المسائل ذبح بلاد کفر را حرام دانسته اید و طبق گزارش هیأت‏‎ ‎‏اعزامی آن حضرت که اخیراً در جراید منتشر شده، تمام گوشت تهیه شده در کشور‏‎ ‎‏نیوزلند و قسمتی از گوشت تهیه شده از استرالیا با ذبح غیر شرعی است و این روزها‏‎ ‎‏در مشهد از گوشت های نیوزلندی و غیره به فروش می رسانند و مایۀ تأسف است که‏‎ ‎‏جلو بعضی فروشگاه ها پرده هایی زده شده با نام «فروشگاه اسلامی امام خمینی».‏‎ ‎‏استدعا دارد نظر مبارک خود را دربارۀ خرید و فروش و خوردن گوشت های‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 38

‏فوق الذکر مشروحاً اعلام کنید و با ارسال نمونه مهر مخصوص که هیأت از قسمت‏‎ ‎‏ذبح شرعی استرالیا آورده اند، اجازه فرمایند از فروش گوشت هایی که منطبق با مهر‏‎ ‎‏مذکور نباشد و حرامیت آن مسلم است جلوگیری به عمل آید تا مسلمان ناآگاه از شر‏‎ ‎‏مغلطه کاران و سودجویان و خوردن گوشت حرام نجات یابند. ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته. ‏

بسمه تعالی، گوشت هایی که از بلاد کفر می آورند، اگر شخص احتمال بدهد که وارد کننده مسلمان احراز ذبح شرعی آن را کرده و در دسترس مسلمانان قرار داده، محکوم به حلیت است و تشخیص موضوع با خود مقلد است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 39