کتاب حج
احکام حج
اقسام عمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقسام عمره

اقسام عمره

[سؤال 5636]‏ ‏ ‏ 2750‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏کارمندان گروه که خودشان مستطیع هستند یا نایب دیگری هستند اگر از جدّه‏‎ ‎‏محرم شوند به احرام عمره مفرده و بعد از ادای عمره بیایند جدّه برای رسیدگی به امور‏‎ ‎‏حجاج و در جحفه محرم شوند به احرام عمره تمتع اگر فاصله بین عمرتین کمتر از‏‎ ‎‏یک ماه باشد جایز است همچه عملی انجام دهند یا این که متعین است در احرام اول‏‎ ‎‏محرم شوند به عمره تمتع و در صورت جواز اگر فاصله کمتر از یک ماه باشد عمره‏‎ ‎‏تمتع را به قصد رجا به جا بیاورند یا به قصد وجوب و نیز در جده جایز است محرم‏‎ ‎‏شدن برای عمره مفرده یا خیر؟‏

‏درود خداوند به شهدای راه اسلام و رزمندگان و با سلام به امام خمینی‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و عمرۀ تمتع را به قصد وجوب بر حسب وظیفه انجام دهند و احرام از جدّه صحیح نیست.

[سؤال 5637]‏ ‏ ‏ 2751‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اماما چه می فرمایید درباره کسی که در ایام حج به عمره مفرده وارد مکه شده‏‎ ‎‏سپس از مکه خارج شده به مدینه برود و از مسجد شجره محرم به عمره تمتع شود و‏‎ ‎‏به مکه رود آیا می تواند بعد از عمل عمره تمتع محرم شود به حج تمتع و با آن احرام از‏‎ ‎‏حرم خارج شده و دوباره به مکه برگردد یا آنکه می تواند قبل از شروع به عمره تمتع‏‎ ‎‏دو مرتبه عمره مفرده به جا آورده بعد محرم شود به احرام عمره تمتع مستدعی است‏‎ ‎‏تفصیلاً بیان فرمایید چون که خدمه حاج گرفتار این مسأله هستند.‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و اگر بعد از عمرۀ مفرده بخواهد عمره مفرده

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 71

دیگر  به جا آورد در فاصله کمتر از یک ماه به قصد رجاء انجام دهد و بعد  از عمرۀ تمتع از مکه خارج نشود مگر در صورت عذر محرماً به احرام  حج.

[سؤال 5638]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2818

‏2. بعضی از خدمۀ کاروان حج که قبلاً ـ برای تهیۀ وسایل ـ وارد مکه می شوند،‏‎ ‎‏می توانند عمرۀ مفرده به جا بیاورند و بعداً با حجاج، از جحفه یا مسجد شجره احرام‏‎ ‎‏ببندند؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 5639]‏ ‏ ‏ 2752‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 2 / 1362‏

‏محضر معظم مرجع عالی قدر شیعه و رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، خواهشمند است به مسائل زیر که در موقع سفر حج مبتلابه می باشد پاسخ‏‎ ‎‏فرمایند: ‏

‏1. آیا می شود در ماه ذی قعده به عنوان عمرۀ مفرده، وارد مکه شد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏2. چون خدمۀ کاروان های مدینه بعد، چند روز قبل از حرکت حجاج مدینه به مکه می روند، برای رفتن‏‎ ‎‏به جحفه وسیله وجود ندارد، آیا می توانند با نذر در جده به عنوان عمرۀ مفرده، وارد مکه شوند و بعد از‏‎ ‎‏این که حجاج به جده آمدند، مجدداً به جده برگشته، همراه حجاج به جحفه بروند و برای عمرۀ تمتع‏‎ ‎‏احرام ببندند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، با فرض این که نمی توانند به میقات بروند، مانع ندارد با نذر از جده محرم شوند و بهتر است احتیاطاً در حده تجدید احرام نمایند و در فرض مسأله، عمرۀ مفرده و عمرۀ تمتع آن ها صحیح است.

‏از خداوند بزرگ، موفقیت و سلامتی شما را آرزومندم.‏

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 72