کتاب طهارت
نجاسات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نجاسات

نجاسات

[سؤال 757] 340

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضرت نایب الامام، امام خمینی دامت برکاته، با تقدیم بهترین سلام و آرزوی‏‎ ‎‏موفقیت در راه پیشبرد اسلام برای شما و تمام امت مسلمان و انقلابی امیدوارم‏‎ ‎‏چند  مسأله زیرا را با کمال روشنی و در صورت لزوم توضیح کافی جواب عنایت‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏1. دنبلان به فتوای شما حرام ولی آیا نجس هم می باشد؟ ‏

بسمه تعالی، نجس نیست.

‏2. کسی که برای اولین بار می خواهد سال خمسی تعیین کند در صورتی که دارای منزلی جهت مسکن‏‎ ‎‏خانواده و ماشینی شخصی برای استفاده خانواده باشد آیا به آن ها هم خمس تعلق می گیرد یا خیر و در‏‎ ‎‏صورت تعلق گرفتن به نرخ خرید قبل و یا روز باید بپردازد.‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است و باید نزد مرجع تقلید یا وکیل او تصفیه حساب کند.

‏3. در صورتی که پیشنماز مسجد دیر بیاید و مردم جهت استفاده از فیض اول وقت نماز از روحانی‏‎ ‎‏دیگری که در مسجد است تقاضا کنند امام جماعت شود آیا اشکالی دارد، آیا حتماً بایستی از پیشنماز‏‎ ‎‏اصلی کسب اجازه شود، نماز مردم چطور است؟‏

بسمه تعالی، اگر هتک امام راتب است این کار را نکنند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 338

‏4. کسی که برای انجام مأموریت بیست و یک روز به جایی برود هر روز از محل استراحت تا کارش که‏‎ ‎‏حدود 8 تا 12 کیلومتر است رفت و آمد نموده و عصر به محل استراحت برگردد آیا نمازش کامل و یا‏‎ ‎‏شکسته است و اگر در ماه رمضان باشد روزه اش چه حالتی دارد؟‏

بسمه تعالی، در مفروض سؤال نماز شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

[سؤال 758] 341

 ‏بسمه تعالی‏ ‏18 / 12 / 1361‏

‏1. این جانب به گونه ای شده ام که به نظر من نجاست و یا مواد متنجس به تمامی‏‎ ‎‏اسباب و ابزار منزل حتی ظروف غذاخوری و فرش ها و درها سرایت کرده و زندگی را‏‎ ‎‏بسیار دشوار ساخته و این جانب بسیار در عذاب جسم و جان قرار دارم و فرضاً برای‏‎ ‎‏ساختن وضو مجبورم بعضی لباس های خود را تعویض و بعضی از عضوهای بدن را‏‎ ‎‏پاک کنم و این مطلب بسیار دشوار و از نظر من دیگر مایۀ بروز ناراحتی های بسیار در‏‎ ‎‏میان اهل خانواده می گردد (البته لازم به تذکر است همۀ این ها ناشی از عدم رعایت‏‎ ‎‏افراطی مادر این جانب است) و از طرفی رفتن به مناطق متبرکه و مساجد و منازل‏‎ ‎‏دیگران برای بنده که خود را ملزم به رعایت این مسائل می دانم امکان ندارد و از رفتن‏‎ ‎‏به مساجد و... به جهت احتیاط اجتناب می کنم. (متذکر می گردم مهاجرت از منزل و یا‏‎ ‎‏دور شدن از منزل واهل آن به هیچ وجه برایم امکان ندارد)‏

بسمه تعالی، آنچه مرقوم شده وسوسه است و باید از وسوسه اجتناب کنید.

‏2. آیا بستن شیر آب در اثنای و هنگام وضو گرفتن (با توجه به وجود آب روی آن) باعث بروز اشکال‏‎ ‎‏در صحت وضو می گردد یا خیر. ‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 

‏3. تارک الصلاة که به واسطۀ تنبلی و کاهلی و بعضاً عدم اعتقاد قلبی و اصول دین نجس می باشد یا‏‎ ‎‏خیر، کلاً چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، نجس نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 339