کتاب طهارت
کیفیت نجس شدن اشیا به سبب نجاسات
شرطیت سرایت رطوبت در نجس شدن اشیا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرطیت سرایت رطوبت در نجس شدن اشیا

نجاسات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرطیت سرایت رطوبت در نجس شدن اشیا

شرطیت سرایت رطوبت در نجس شدن اشیا

[سؤال 945] 434

 ‏بسمه تعالی‏ ‏18 / 8 / 1358‏

‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت افاضاته‏

‏ضمن سپاس و درود بی پایان به رهبر عظیم الشأن و عالی قدر انقلاب جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران، امام خمینی‏

‏چندی است که در آشپزخانه رستوران ماهشهر که شرکت نفت آن را اداره‏‎ ‎‏می نماید، یک شخص مسیحی را جهت اداره امور رستوران و تنظیم برنامه غذایی و‏‎ ‎‏متصدی آن جا مأمور نموده اند. لازم است به عرض برسانم که این شخص هیچ گونه در‏‎ ‎‏طبخ غذا و نیز تحویل اجناس به آشپزخانه مداخله ندارد؛ اما در بعضی از همکاران‏‎ ‎‏بنده ایجاد سوء تفاهم نموده، به گونه ای که غذای رستوران را غیر اسلامی دانسته و از‏‎ ‎‏خوردن غذا در رستوران امتناع می نمایند که امیدوارم روشن نمودن این مسأله از‏‎ ‎‏طرف امام، سوء تفاهم را مرتفع فرماید. السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر با رطوبت، ملاقات با غذا یا ظرف های آن نکند اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 420

[سؤال 946] ----> 3677

‏5. آیا استفاده از ماشین لباس خشک کن در امریکا که لباس های خیس را در آن‏‎ ‎‏می ریزند و امریکایی ها نیز از این ماشین استفاده می کنند اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، استفاده از ماشین مانع ندارد، ولی اگر لباس خیس باشد و با چیز نجس ملاقات کند نجس می شود و احکام نجاست دارد.

[سؤال 947] ----> 6228

‏3. هر چیزی که در انگلستان در قوطی ها و غیر آن بسته بندی می کنند حتماً‏‎ ‎‏دست خورده اهل کتاب یا مشرک یا کافر است. در مثل چنین کشوری شیر و روغن و‏‎ ‎‏کره و نان فرنگی و بیسکویت و غیر آن ها را خوردن شرعاً چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به ملاقات با بدن کافر با رطوبت مسریه نباشد محکوم به طهارت است.

[سؤال 948] 435

 ‏بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم امام خمینی‏

‏با سلام، چون ما در آزمایشگاه بیمارستان کار می کنیم و به طور روزمره با مسائل‏‎ ‎‏زیر مرتبط می باشیم؛ خواهشمند است، پاسخ آن ها را بفرمایید.‏

‏1. آلوده شدن دست به بول و خون انسان؟‏

بسمه تعالی، نجس می شود.

‏2. تماس دست با انواع الکل ها: صنعتی ـ شیمیایی و الکل سفید (ماده اصلی مشروبات الکلی) چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر معلوم نیست که الکل مست کننده و از چیز مایع به دست آمده، محکوم به طهارت است.

‏3. تماس دست با دست خانم ها جهت خون گرفتن؟‏

بسمه تعالی، در غیر مورد ضرورت اجتناب کنید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 421

[سؤال 949]

‏4. تماس دست با دست غیر مسلمان، در حالتی که دست خشک یا عرق کرده و یا‏‎ ‎‏خیس باشد، چه دست خود ما و چه دست او؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و نجس نمی شود. و در صورتی که با رطوبت ملاقات شود نجس می شود.

[سؤال 950] ----> 3774

‏2. بعضی از افراد با این افراد مذکور هم غذا بودند. چند مدت این شخص غذا‏‎ ‎‏خورده است. از جهت بی باکی بوده، نه از جهت جاهل بودن به مسأله، چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر با رطوبت ملاقات شده، حکم استعمال غذای نجس را دارد و باید مواضع ملاقات تطهیر شود.

[سؤال 951] 436

 ‏بسمه تعالی‏ ‏9 / 10 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی ‏

‏پس از عرض سلام، امید است آن وجود مبارک، در پناه خداوند و در سایۀ‏‎ ‎‏حضرت ولی عصر محفوظ باشد. امید است دربارۀ چند سؤال شرعی، این جانب را‏‎ ‎‏راهنمایی و ارشاد بفرمایید.‏

‏در یک کارخانه که در حدود چهارصد نفر کارگر مشغول کار می باشند، چند نفر از‏‎ ‎‏برادران مسلمان که در قسمت دفتر کارمند هستند و سه نفر یهودی ـ یکی رئیس‏‎ ‎‏حسابداری است و یکی رئیس کل کارگزینی است و یکی در قسمت توزیع نخ در انبار‏‎ ‎‏می باشد ـ و این ها و چند نفر از کارمندان و کارکنان مسلمان ظهر ناهار با هم‏‎ ‎‏می خورند، در صورتی که هر روز یکی از خانه ناهار می آورد؛ امید است ارشاد‏‎ ‎‏فرمایید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 422

‏1. آیا غذا که در خانۀ یهودی طبخ شده و آورده و آشپز یهودی است، برای مسلمان‏‎ ‎‏چه صورتی دارد؟‏

‏2. غذا که در خانۀ ارمنی طبخ شده و آشپز ارمنی است و همین طور سالاد که با‏‎ ‎‏خیار و گوجه درست شده برای یک مسلمان چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، غیر مسلمان ـ هرکه باشد ـ محکوم به نجاست است و غذا اگر با بدن تر غیر مسلمان تماس پیدا کند و یا آن که غذای تر با بدن او تماس حاصل کند، خوردن آن بدون تطهیر جایز نیست.

‏3. آیا جایز است یک نفر یهودی رئیس کل کارگزینی کارخانه باشد؟‏

بسمه تعالی، استخدام غیر مسلمان تابع مقررات دولت اسلامی است و اشکال ندارد.

[سؤال 952] 437

 ‏بسمه تعالی‏ ‏31 / 3 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت امام امت، نایب الامام، جناب آقای حاج آقا روح الله‌‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی، سلام می رسانم. ‏

‏بعد از سلام، ان شاء الله‌ که حال آن امام عزیز خوب و در صحت و سلامتی به سر‏‎ ‎‏می برید و این جانب از خداوند متعال می خواهم شما را در پناه خود قرار داده و طول‏‎ ‎‏عمر شما را از خداوند می خواهم. ‏

‏باری از این که برای آن امام امت نامه ای نوشتم، برای این است که مسائلی برای‏‎ ‎‏این جانب پیش آمده که آن را از توضیح المسائل نتوانستم حل کنم. مسائل عبارت از‏‎ ‎‏این هایی است که در زیر ورقه توضیح می دهم:‏

‏1. مسلمان می تواند از یک انسان ارمنی، و یا کلیمی جنس بخرد؟‏

‏2. یک انسان ارمنی ـ که به عیسی مسیح عقیده دارد ـ می تواند برای مسلمان کار‏‎ ‎‏بکند؟‏

‏3. اگر این کارگر با مواد غذایی سر و کار دارد چه باید کرد؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 423

بسمه تعالی، غیر مسلمان محکوم به نجاست است و اگر به چیز تر یا با دست تر به چیزی دست بزند، نجس می شود و احکام نجس، در رساله مذکور است ولی خرید و فروش با غیرمسلمان مانع ندارد.

[سؤال 953] ----> 2635

‏2. در جنسی که برای شیرین کردن ـ مانند بادام ـ آن را خیس می کنند و دیگ آن‏‎ ‎‏بیش از صد کیلو بادام می گیرد، پس از خیس کردن، در آب آن فضلۀ گربه دیده شود،‏‎ ‎‏آن بادام و آب پاک است یا بادام و دیگ را باید تطهیر کرد؟‏

بسمه تعالی، اگر فضله در آب است و آب در بادام نفوذ کرده، نجس است.

[سؤال 954] ----> 399

‏2. اگر جایی از بدن زخم شود و خشک گردد آیا باز هم اگر چیزی با تری به آن‏‎ ‎‏برسد نجس می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر جای زخم نجس باشد، مسّ با رطوبت مُسریه موجب سرایت می شود.

[سؤال 955] ----> 1673

‏2. بعضی از مایعات ـ مثل رنگ ها که بر درب ها می زنند ـ اگر نجس شوند در‏‎ ‎‏صورت انجماد آیا قابل تطهیر هستند یا نه؟ و ظاهر آن ها چطور؟‏

بسمه تعالی، ظاهر آن قابل تطهیر است.

[سؤال 956] 438

 ‏بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام به رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی؛‏‎ ‎‏سؤالاتی برای من مطرح است که از این قرارند:‏

‏1. لباسی که ما در ماشین شویی می شوییم آیا صحیح است که در ماشین خشک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 424

‏کنی بیاندازیم؟ چون که امریکایی ها وقتی لباسشان را از ماشین شویی در می آورند و‏‎ ‎‏رطوبتی به آن لباس ها هست که با دست آن ها مرتبط می شود و بعد داخل ماشین‏‎ ‎‏خشک کنی می اندازند و از آن جایی که حرارت، پاک کننده نیست، وظیفۀ ما در این‏‎ ‎‏حالت چیست؟‏

بسمه تعالی، چنانچه لباس، دارای رطوبت مسریه باشد و داخل ماشین خشک کنی نجس باشد، لباس نجس می شود.

‏2. تا آن جایی که من خبر دارم، اخیراً شما فتوایی در مورد این که افراد حزب اللهی نباید در‏‎ ‎‏کشورهای  کفر با افراد ضد انقلاب برخورد داشته باشند؛ مگر به حسب دفاع از خود، وظیفۀ ما در مقابل‏‎ ‎‏این که اگر روزی چند تا از منافقین یا چپی های ضد انقلاب یکی از حزب اللهی ها را بگیرند بزنند،‏‎ ‎‏چیست؟ آیا ما می توانیم کاری را که تا به حال می کرده ایم انجام دهیم یعنی در اولین فرصت، حزب‏‎ ‎‏اللهی ها را جمع کرده و به آن ها حمله کنیم یا این که نه، باید گذشت کنیم و یا این که همان افرادی که‏‎ ‎‏دست داشته اند را تنبیه کنیم؟ که اگر حالت دوم مورد نظر است، مسلّماً همۀ آن ها دفاع خواهند کرد و‏‎ ‎‏در این صورت، اگر همۀ آن ها حمله کردند موقع تنبیه آن چند نفر، آیا جایز است که همۀ آن ها را تنبیه‏‎ ‎‏کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، دفاع از اسلام و مسلمین و حمایت از انقلاب اسلامی ایران لازم است.

‏3. آیا تلفن کردن به ایران و به حساب بانک ها و شرکت های بزرگ امریکایی گذاشتن، کار درستی هست‏‎ ‎‏یا خیر؟ البته اخیراً شنیدیم که شما تحریم کرده اید ولی ما نه امضای شما را و نه آن حکم را دیدیم و‏‎ ‎‏کسانی هم که به ما گفته بودند، خودشان هم نمی دانستند، فقط شنیده بودند؛ لطفاً ما را راهنمایی‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، بدون اجازۀ مسئولین مربوطه، جایز نیست و موجب ضمان است.

[سؤال 957] ----> 4942

‏3. اگر لباس را غیر مسلمان شسته باشد، ولی لباس در آفتاب خشک شده باشد، آیا‏‎ ‎‏آن لباس پاک است؟‏

بسمه تعالی، اگر با رطوبت، با دست کافر ملاقات کرده و تطهیر نشده، محکوم به نجاست است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 425

[سؤال 958] 439

 ‏بسمه تعالی‏ ‏9 / 7 / 1361‏

‏با سلام و درود بر امام امت و رزمندگان جبهه های حق‏

‏سلام برادران عزیز؛ من یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در کشور کفر‏‎ ‎‏و الحاد روسیه شوروی خدمت می کنم؛ چند سؤال شرعی برایم پیش آمده است،‏‎ ‎‏امیدوارم به آن ها پاسخ دهید:‏

‏1. با نهایت تأسف، هنوز هم پیش خدمت های روسی در سفارت کار می کنند، آیا‏‎ ‎‏می شود چای که به دست آن ها درست می شود و یا چیزهای دیگر را خورد یا نوشید؟‏

بسمه تعالی، چیزی که در حال تری و رطوبت با دست و بدن غیر مسلمان تماس پیدا کند محکوم به نجاست است.

‏2. ماهی فلس داری که در فروشگاه فروخته می شود و اطمینان نداریم از چگونگی صیدش ـ فقط‏‎ ‎‏تلویزیون، صید ماهی را به وسیلۀ تور نشان می دهد و از مرده بودن آن در آب هم اطلاعی نداریم ـ آیا‏‎ ‎‏می توان از این نوع ماهی استفاده کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر اطمینان ندارید که در بیرون آب مرده باشد، بهتر است اجتناب نمایید؛ بلکه موافق احتیاط است.

‏3. گاهی مسلمانانی که دهانشان بوی مشروب می دهد تقاضای قرآن می کنند، آیا می شود به این افراد‏‎ ‎‏قرآن داد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه موجب هتک قرآن باشید در دسترس او قرار ندهید.

‏4. در فروشگاهی که مخصوص کارمندان خارجی است گاهی اوقات مرغ هایی با مارک ذبح اسلامی از‏‎ ‎‏کشورهای آلمان غربی ـ چکسلواکی و غیره فروخته می شود آیا مصرف این نوع مرغ اشکال دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، نوشته میزان نیست اگر احتمال می دهید که فروشنده مسلمان تذکیه شرعی آن را احراز کرده و در دسترس مشتریان مسلمان قرار می دهد خریدن و مصرف آن اشکال ندارد.

[سؤال 959] ----> 5528

‏2. در مورد مستخدم هایی که مسلمان نیستند ولی متدیّن به ادیان الهی اند و به لحاظ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 426

‏وجوب استفاده از خدماتشان در امور میهمانان و نظافت نمایندگی، استخدامشان‏‎ ‎‏ناگزیر است، طبیعتاً یکی از وظایفی که انجام می دهند شست وشو و نظافت  ـ و لزوماً‏‎ ‎‏لمس اشیای تر، در هنگام شست و شو ـ است، با توجه به فتوای حضرت امام در مورد‏‎ ‎‏نجس بودن غیر مسلمان، استفاده از این ها برای وظایف فوق چه حکمی پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، غیر مسلمان نجس است و چنانچه با رطوبت با چیزی ملاقات کرد نجس می شود.

[سؤال 960] 440

 ‏بسمه تعالی‏ ‏7 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏ضمن عرض سلام و تحیت؛ به استحضار می رساند: در این شرکت در قسمت‏‎ ‎‏روغن پرکنی، یک سرپرست مشغول به کار است که ایشان دارای دین مسیحیت‏‎ ‎‏می باشد و البته در کارشان هم موفق و مورد رضایت کامل همه هستند، لیکن ایشان به‏‎ ‎‏علت این که لازمه کارشان می باشد. در بعضی از مواقع، جهت سنجیدن روغن و تعمیر‏‎ ‎‏دستگاه های آن به روغن مایع دست زده و می زند. از آن جایی که نامبرده دارای مذهبی‏‎ ‎‏به غیر از اسلام هستند، تماس دست او با روغن از لحاظ شرعی چه صورتی دارد؟‏‎ ‎‏خواهشمند است تعیین تکلیف فرمایید.‏

بسمه تعالی، نجس می شود؛ ولی بر کسی که شک دارد، محکوم به طهارت است و اعلام لازم نیست.

[سؤال 961] ----> 1560

‏2. چون در جبهۀ جنوب و جاهای دیگر جبهه، از توالت های صحرایی استفاده‏‎ ‎‏می کنند، با توجه به گرمای جنوب مگس های زیادی در درون توالت و روی غائط‏‎ ‎‏می نشینند و وقتی ما به توالت می رویم، به روی بدن و لباس هایمان می نشینند. آیا‏‎ ‎‏با  نشستن روی بدن و لباس، نجس می شویم یا خیر و وظیفه ما نسبت به این مسأله‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 427

‏به  چه صورت باید باشد؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به انتقال نجاست حاصل نشود، محکوم به طهارت است.

[سؤال 962] ----> 145

‏3. در مقداری شکر نم دار که خیس نبوده و با دست، حس می شود که نم دارد و‏‎ ‎‏خشک نیست، تعدادی فضلۀ موش دیده شده (به بعضی از فضله ها شکر چسبیده). آیا‏‎ ‎‏این شکر، نجس است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر شک در سرایت نجاست به شکر باشد، محکوم به طهارت است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 428