کتاب طهارت
مطهِرات (پاک کننده‏ ها)
استحاله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استحاله

از مطهرات: استحاله

 [سؤال 1052] ----> 116

‏3. در فصل زمستان موقعی که انسان برای دستشویی یا بیرون رفتن به منظور بول‏‎ ‎‏یا غائط می رود به علت گرم بودن هوای شکم و مواد داخل آن در موقع تخلی بخاری‏‎ ‎‏از آن بلند می شود که به بدن می رسد و شاید بنا به گفته ها تبدیل به آب می شود بر اثر‏‎ ‎‏سردی. تکلیف آن چیست که به بدن می نشیند و یا روی لباس ها؟‏

بسمه تعالی، بخار چیز نجس پاک است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 464

[سؤال 1053] ----> 818

‏5. آیا دودۀ نفت نجس استحاله و پاک است؟‏

بسمه تعالی، پاک است ولی اگر چربی دارد احتراز کنید.

[سؤال 1054] ----> 2223

‏7. اگر ظرفی که محتوی آب کمتر از کُر باشد و با خون یا فرآورده های خونی نجس‏‎ ‎‏شده باشد و به جوش بیاید، آیا بخار آن پاک است یا خیر؟ و آیا فرآورده های خونی‏‎ ‎‏ـ  مثل پلاسما و سرم ـ هم نجس است؟‏

‏8. اگر با همین شرایط سؤال 7، به جای خون، ادرار باشد آیا بخار آن پاک است‏‎ ‎‏یا نجس؟‏

بسمه تعالی، 7و 8، بخار پاک است ولی سرمی که از فرآورده های خون است، نجس است؛ مگر در صورتی که صدق خون به آن نشود.

[سؤال 1055] 476

 ‏بسمه تعالی‏ ‏25 / 10 / 1361‏

‏مقام معظم رهبر عزیز انقلاب، امام خمینی، با سلام و درود ‏

‏در مورد پس آب خروجی و زمین تصفیه خانه آب و فاضلاب استان اصفهان‏

‏طی تحقیقاتی که این کمیته در سه سال بعد از انقلاب در مورد فاضلاب های‏‎ ‎‏انسانی انجام داده، نتایجی به دست آورده که همراه با نتایج به دست آمده از دیگر‏‎ ‎‏کشورها، مختصراً حضور آن مقام معظم ارائه می شود و چند سؤال در مورد آب‏‎ ‎‏خروجی از تصفیه خانه ها مطرح است که امید دریافت پاسخ آن ها را داریم.‏

‏فاضلاب منازل پس از جمع آوری به وسیله لوله کشی با سیستمی بسیار ساده و‏‎ ‎‏ارزان قیمت که به صورت استخرهای متعدد می باشد به طور طبیعی در اثر رشد‏‎ ‎‏باکتری ها و جلبک ها تصفیه شده و به صورتی در می آید که در موقع خارج شدن از‏‎ ‎‏تصفیه خانه رنگ سبز دارد. این آب خروجی دارای خصوصیات زیر است:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 465

‏الف ـ آلودگی آن از مواد آلی بسیار کاهش یافته، در حدود 80%؛‏

‏ب ـ می توان گفت: میکروب های آن با این روش کلاً از بین رفته اند که اندکی اگر‏‎ ‎‏باقی باشد با مقداری کلر دفع می شود؛‏

‏ج ـ بوی متعفن فاضلاب رفع شده و در موقع خروج فقط بوی جلبک می دهد؛‏

‏د ـ رنگ آن به رنگ سبز تبدیل می شود.‏

‏مدت زمانی که برای این تغییرات لازم است در نقاط سردسیر و گرمسیر متفاوت‏‎ ‎‏بوده و حدود 20 روز می باشد.‏

‏سؤال: آیا این آب خروجی سبز رنگ پاک است؟‏

بسمه تعالی، تصفیه ذکر شده استحاله نیست، آب مزبور نجس است.

‏موضوع دیگر گرفتن زمین بدین منظور است.‏

‏قبلاً دستگاه های تصفیه فاضلاب از خارج وارد می شد و کلیه وسایل آن هم از خارج خریداری می شد.‏‎ ‎‏با مطالعاتی که صورت گرفته، معلوم شده این دستگاه های پرهزینه با تمام هزینه هایی که برای ادارۀ‏‎ ‎‏آن ها پرداخت می گردد کارآیی چندان خوبی نداشته و اگر زمین در اختیار باشد تا بتوانیم سیستم کم‏‎ ‎‏خرجی را که قبلاً اشاره شد آماده نماییم، هیچ خرجی برای نگهداری ندارد و ابزار و وسایل مکانیکی‏‎ ‎‏هم به طور کل در آن به کار نمی رود. در بعضی از نقاط، زمین بایر به اندازه کافی هست و علاوه بر تأمین‏‎ ‎‏زمین تصفیه خانه، از آب خروجی تصفیه خانه هم برای آباد کردن زمین های اطراف به خوبی می توان‏‎ ‎‏استفاده نمود. در بعضی شهرها با این مسأله روبه رو هستیم که زمین بایر نیست؛ و لیکن خود مردم شهر‏‎ ‎‏آمادگی دارند که برای رفع مشکلات فاضلاب از زمین های مزروعی در اختیار تصفیه خانه قرار دهند و‏‎ ‎‏زمین مورد نیاز تقریباً برای هر نفر 5‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏1 متر می باشد.‏

‏آیا اختصاص دادن این زمین ها به تصفیه خانه در صورتی که هیچ امکان دیگری نباشد، برای رفع‏‎ ‎‏مشکلاتی که فاضلاب در شهرها ایجاد کرده و رهایی از هزینه های سنگین، جایز است؟ ‏

بسمه تعالی، با رضایت صاحبان زمین اشکال ندارد.

[سؤال 1056] ----> 1696

‏3. اگر مقداری انگور را جهت سرکه شدن در کوزه ای بریزیم و هر بار مقداری‏‎ ‎‏انگور به آن اضافه کنیم، در صورتی که انگورهای قبلی به اصطلاح جوش آمده‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 466

‏باشد،  سرکه پاک است یا این که حرام؟ پختن کشمش به همراه غذا حکمش چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، بعد از سرکه شدن حلال است و باد کردن کشمش و جوش آمدن آن در غذا، موجب حرمت آن نیست.

[سؤال 1057] ----> 1036

‏4. اگر انگور و آب انگوری که برای سرکه انداختن در ظرفی انباشته شده، به‏‎ ‎‏جوش بیاید و بعد هم ثابت نشود که مست کننده بوده و سپس تبدیل به سرکه بشود،‏‎ ‎‏معمولاً (مستفاد از مسائل 113 و 202 و 211 رسالۀ امام مدّ ظله) پاک می شود و حتی‏‎ ‎‏ظرفش و چیزی که روی آن انداختند نیز پاک می شود. ولی اگر انگور با ساقه اش‏‎ ‎‏(اسکلت خوشۀ انگور که دانه ها به آن متصلند) با هم مصرف شده باشد و چنانچه‏‎ ‎‏ثابت شود که مست کننده بوده و نجس شده، پس از سرکه شدن آیا چوب ها و‏‎ ‎‏ساقه های انگور هم پاک می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، پاک می شود.

[سؤال 1058] ----> 2686

‏12. روغنی (نفت، گازوییل، بنزین) که جهت سوختن استفاده می شود، اگر نجس‏‎ ‎‏شود و بعد از سوختن، به صورت دوده شود، آیا در این حالت استحاله شده و پاک‏‎ ‎‏می باشد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، دودۀ متنجس نجس نیست، مگر آن که آلوده به ذرات متنجس باشد. 

[سؤال 1059] ----> 3406

‏2. آب داغی که نجس می باشد آیا بخار آن هم نجس است؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 467