کتاب نماز
نماز مسافر
سومین قطع کننده سفر: باقیماندن سی روز مردداً در یک مکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سومین قطع کننده سفر: باقیماندن سی روز مردداً در یک مکان

سومین قطع کننده سفر: باقیماندن سی روز مردداً در یک مکان

[سؤال 3045]‏ ‏ ‏ 1514‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس مرجع عالی قدر و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران سلام علیکم‏

‏تکلیف نماز و روزۀ سربازانی که در حال حاضر برای انجام مأموریت در منطقۀ‏‎ ‎‏جنگی به سر می برند؛ مثل یک آتشبار توپ که بیش از هشت ماه است تغییر موضع‏‎ ‎‏این نوع یگان در محور گیلانغرب کمتر از دو تا سه بار انجام شده است. تغییر موضع‏‎ ‎‏این نوع واحد را یک سرباز عادی نمی داند، احتمال دارد دستور از مافوق یعنی از‏‎ ‎‏فرماندۀ آتشبار به بالا برای تغییر موضع بیاید و یا نیاید، باز در این محل، مثل محل قبلی‏‎ ‎‏دو تا سه ماه طول بکشد و تغییر موضع نشود و در محل اولی خود بماند. در این‏‎ ‎‏صورت تکلیف نماز و روزۀ پرسنل آن واحد چیست؟ آیا می توانند قصد اقامه ده روز‏‎ ‎‏کنند و نماز را کامل بخوانند و روزه را هم بگیرند یا نه؟ لطفاً حکم شرعی آن را تشریح‏‎ ‎‏بفرمایید. والسلام علیکم ورحمة الله‌‏

بسمه تعالی، اگر علم ندارد که در محل واحد ده روز می ماند نمی تواند قصد ده روز نماید. بلی اگر با این کیفیت سی روز در یک محل بماند و از آن جا خارج نشود بعد از آن نمازش را باید تمام بخواند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 239

[سؤال 3046]‏ ‏ ‏ ‏----> 1078

‏13. کسانی در جبهه هستند که مقرشان یک جا است و به طور مردد تا یک ماه،‏‎ ‎‏یک جا می مانند که باید از روز سی و یکم نمازشان را تمام بخوانند. سؤال این است که‏‎ ‎‏حتی آنان که هر روز به مادون مسافت می روند و به آن جا بر می گردند، همین حکم را‏‎ ‎‏دارند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید در محل واحد متردداً بماند؛ ولی بیرون رفتن تا کمتر از مسافت، به مقدار چند ساعت در طول مدت، مضر نیست.

[سؤال 3047]‏ ‏ ‏ ‏----> 1890

‏3. به فتوای شما روز در ده روز اقامه، از اول شفق است، آیا در سی روز هم‏‎ ‎‏حساب روز چنین است یا نه؟‏

بسمه تعالی، میزان ماندن سی روز است ولو سی شب نمانده باشد و مبدأ روز طلوع فجر است و تلفیق هم می شود در صورتی که در بین روز وارد شده باشد.

[سؤال 3048]‏ ‏ ‏ 1515‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 31 / 3 / 1361‏

‏محضر شریف رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی‏

‏احتراماً معروض می دارد: ما سربازان مدتی است در منطقۀ مهاباد به یک پایگاه‏‎ ‎‏برای مأموریت به مدت نامعلوم اعزام شده ایم و چون ماه رمضان نزدیک است‏‎ ‎‏نمی دانیم که روزۀ ما چطور است؟ آیا می توانیم در این مأموریت نامعلوم روزه به جای‏‎ ‎‏بیاوریم یا نه؟ و از رهبر عزیز تقاضا داریم که در این مورد توضیح لازمه را برای ما‏‎ ‎‏بنویسند و همچنین در مورد نماز هم یک توضیح جداگانه بنویسید که بدانیم آیا نماز‏‎ ‎‏وروزۀ ما شکسته است یا نه؟ والسلام‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارید، مگر قصد ده روز داشته باشید یا سی روز مردّد در آن جا بمانید که بعد از آن باید تمام بخوانید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 240

[سؤال 3049]‏ ‏ ‏ 1516‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏رزمندگانی که در جبهه ها هستند و همواره ممکن است جابه جا شوند، یا کسانی که‏‎ ‎‏دائماً برای انجام مأموریت های محوّله بین شهرها در تردد هستند، وظیفۀ نماز و روزۀ‏‎ ‎‏آنان چیست؟ ‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارند، مگر این که سی روز با تردید در یک محل بمانند که در این صورت، بعد از سی روز نمازشان را تمام بخوانند. 

[سؤال 3050]‏ ‏ ‏ ‏----> 1145

‏2. تکلیف نماز و روزۀ رزمندگان جبهه های نبرد چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر مسافرند، بدون قصد ده روز در یک محل باید شکسته بخوانند و نمی توانند روزه بگیرند. بلی، اگر سی روز مردد در یک محل بمانند. بعد از آن نمازشان تمام است و روزه ایشان صحیح است.

[سؤال 3051]‏ ‏ ‏ ‏----> 1230

‏4. سربازانی که در جبهه ها هستند و نمی دانند که کی حمله می شود، یا ممکن است‏‎ ‎‏فردا به جای دیگر منتقل شوند و تحت اختیار خودشان نیستند، وظیفۀ نماز و روزه‏‎ ‎‏آن ها چیست؟‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارند، مگر این که سی روز با تردید در یک محل بمانند که در این صورت بعد از سی روز نمازشان را تمام بخوانند. 

[سؤال 3052]‏ ‏ ‏ 1517‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام، احتراماً؛ چند مدتی است سؤالاتی برایمان پیش می آید و در جوابش عاجز‏‎ ‎‏گشته ایم، بدین لحاظ برای رفع این مشکل تصمیم گرفتیم که به شما مراجعه کنیم،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 241

‏لطف کرده به سؤال های این جانب که از این قرار است پاسخ دهید:‏

‏1. ما در پشت جبهه هستیم و تقریباً 35 کیلومتر از خط پیاده فاصله داریم و کار‏‎ ‎‏ارتش هم جوری است که روی آن نمی شود حساب نمود؛ یعنی معلوم نیست بعد از‏‎ ‎‏یک هفته یا بیشتر و یا کمتر تغییر مکان می دهیم یا خیر؟ و باتوجه به مسأله 1355 نماز‏‎ ‎‏مسافر، مسافری که سی روز مردد بوده، در صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی‏‎ ‎‏روز را یک جا بماند، و ما بیشتر از سی روز هم در همین مکان مانده ایم. حال تکلیف ما‏‎ ‎‏را معلوم بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر کسی در یک محل در حال تردید سی روز بماند، بعد از آن هرچه بماند نمازش تمام است.

‏2. اگر کسی در پشت جبهه، اتاقی یا سنگری بسازد و از وسیلۀ دهاتی که فعلاً غیر مسکونی است و‏‎ ‎‏وسیله هایش به هم پاشیده، استفاده کند و کف آن را از بلوک آن دهات و روی بلوک ها را با کاه گلی که کاه‏‎ ‎‏آن مال آن دهات می باشد و معلوم نیست که صاحبانش اجازه داده اند یانه، درست کند در این صورت،‏‎ ‎‏نماز روی کاه و بلوک آن دهات صحیح است یا باطل؟ تکلیف ما را معین بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر ضرورت باشد، نماز صحیح است.

‏3. پولی که سال از آن گذشته باشد و به کسی قرض داده باشند، جریان خمسش چگونه می شود؟ ‏

بسمه تعالی، خمس دارد، ولی اگر نمی تواند از طرف بگیرد، هر وقت گرفت باید فوری خمس آن را بدهد.

‏خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، والسلام‏

[سؤال 3053]‏ ‏ ‏ ‏----> 2309

‏3. اگر بعد از سی روز تردید در مسافرت تمام باید خواند، حالا آیا اگر به جهت‏‎ ‎‏دیگر شکسته می خوانده ـ مثل این که بیش از یک ساعت و دو ساعت از حد ترخص‏‎ ‎‏هر روز بیرون می رفته ـ آیا بعد از سی روز هم باید تمام بخواند؟‏

بسمه تعالی، حکم مذکور در صورتی است که در یک محل، سی روز متردّداً بماند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 242

[سؤال 3054]‏ ‏ ‏ 1518‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک مسئولین محترم دفتر امام خمینی‏

‏با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای امام امت و مؤمنین، خواهشمندیم به مسائل‏‎ ‎‏زیر که مورد احتیاج و فوری می باشد پاسخ دهید:‏

‏1. مأموران دولتی مانند افراد ژاندارمری، ارتشی، سربازان و پرسنل شهربانی از‏‎ ‎‏لحاظ این که وضع مشخصی ندارند و ممکن است در هر آنی به جایی منتقل شوند یا‏‎ ‎‏مأموریتی بروند و شاید هم یک ماه کمتر یا بیشتر در یک محل بمانند تکلیف نماز و‏‎ ‎‏روزۀ آن ها چیست؟‏

بسمه تعالی، بدون قصد ده روز در یک جا حکم مسافر دارند و اگر در محلی سی روز مردد بماند بعد از آن تمام بخواند. 

‏2. اگر کسی پول قرض بگیرد و صاحب پول با او شرط کند: چنانچه خمس به آن تعلق بگیرد شخص‏‎ ‎‏مقروض خمس را بپردازد؛ آیا این عمل از نظر اسلام ربا محسوب نمی شود؟ ‏

‏ثانیاً: اگر با همین شرط شخص مقروض پول قرض کند از نظر اسلام چه حکمی دارد؟ توضیح دهید. ‏

بسمه تعالی، این شرط نافذ نیست؛ ولی قرض صحیح است. 

‏3. اگر کسی عمداً شخصی را که مشغول خواندن نماز است با فشار به جلو یا پهلو حرکت دهد در‏‎ ‎‏صورتی که نمازگزار روی از قبله نگرداند، نمازش صحیح است یا خیر؟ اگر بیفتد یا خم شود چطور؟‏‎ ‎‏توضیح دهید. ‏

بسمه تعالی، صحیح است. 

‏4. آیا وجهی را یا وسایلی را که دولت جهت مصرف در مدرسۀ مخصوصی در نظر می گیرد،‏‎ ‎‏می توانیم  در مدرسه دیگر یا اداره ای دیگر که مربوط به دولت نیست مصرف نماییم، چه نیاز بدان باشد‏‎ ‎‏یا نباشد؟‏

بسمه تعالی، اگر به خصوص مدرسه ای داده شده، باید در همان مدرسه مورد استفاده  شود.

‏5. اگر کسی مجتهد اعلم را طبق رساله عملیه شناخت، فوراً می تواند مرجعش را تغییر دهد و از مسائل‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 243

‏توضیح المسائل مجتهد اعلم تقلید نماید؟ روش انتقال از مجتهدی به مجتهد اعلم را کاملاً توضیح‏‎ ‎‏دهید. زیرا این مسأله زیاد مورد ابتلا است.‏

بسمه تعالی، باید از مجتهد اعلم تقلید نماید علی الاحوط.

[سؤال 3055]‏ ‏ ‏ ‏----> 2894

‏31. وظیفۀ رزمندگانی که نمی دانند آیا ده روز یا کمتر یا بیشتر در یک محل‏‎ ‎‏سکونت دارند چگونه است؟‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارند؛ ولی اگر در یک محل سی روز به حال شک و تردید ماندند، از روز سی و یکم در آن محل نمازشان تمام است.

[سؤال 3056]‏ ‏ ‏ ‏----> 1508

‏2. اگر کسی ده روز قصد اقامه نمود، می تواند تا دو ساعت از حد ترخص خارج‏‎ ‎‏شود و نماز او شکسته نمی شود. حال اگر کسی سی روز مردد در مکانی ماند، بعد از‏‎ ‎‏سی روز باید نمازش را تمام بخواند، ولو این که دو روز بماند. حال اگر در بین این دو‏‎ ‎‏روز که باید نمازش را تمام بخواند، برای دو ساعت از حد ترخص خارج شد،‏‎ ‎‏حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، تا به حد مسافت شرعی با قصد مسافت خارج نشده، نمازش تمام است.

[سؤال 3057]‏ ‏ ‏ ‏----> 276

‏4. رزمندگانی که سی روز پی درپی در یک محل بمانند، در روز سی و یکم‏‎ ‎‏نمازشان تمام است، حال اگر کسی در روز بیست و نهم یا سی ام به اندازۀ هشت فرسخِ‏‎ ‎‏رفت و برگشت از آن مکان دور شود و بعد به مکان خود برگردد، حال در روز سی و‏‎ ‎‏یکم نماز ایشان شکسته است یا تمام؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نماز شکسته است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 244