مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.             شرح دعـاءالسحر/ مؤلف امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1374. 243 ص.ISBN:  978 – 964 – 335 – 026 - 0  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.عربی. کتابنامه: ص. 231 ـ 236. 1. دعـای سحر ـ ـ نقد وتفسیر. 2. دعـاها. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س).         ب. عنوان.   8 خ/ 302 س/270BP                                                       774 / 297    کتابخانه ملی ایران                                                                     9159 ـ 76 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

   کد/ م 960

‏       ‏

ARMMOA~1‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شرح دعـاء السحر

المؤلف: حضرت الإمام الخمینی(س)  

تحقیق ونشر:‏ ‏مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)  

الطبعة الخامسة:‏ ‏1393ش/ 1435ق

الکمیة: 500 نسخة‏ ‏

السعر:  90000 ریال‏ ‏

العنوان:  الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ـ طهران ـ شارع الشهید باهنرـ شارع یاسرـ زقاق سوده ـ رقم5، الرمز البریدی: 19776، صندوق البرید: 614 ـ 19575

الهاتف:   5-22290191 ,  22283138  (009821)

الفاکس:    22290478  ,  22834072  (009821)

البریدالالکترونی:  international-dept@imam-khomeini.ir

الموقع علی الانترنت: http://ar.‎imam-khomeini.ir‎

‎ ‎