فصل سوم: بحث پیرامون تغییر رأی مجتهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: بحث پیرامون تغییر رأی مجتهد

‏در صورتی که اجتهاد سابق از بین برود و رای مجتهد تغییر کند، از چند ‏‎ ‎‏حالت خارج نیست. یا از یقین به یقین دیگر تبدیل شده است و یا از ‏‎ ‎‏یقین به ظن معتبر تغییر یافته است، یا این تغییر از ظن معتبر به یقین بوده ‏‎ ‎‏است و یا از ظن معتبر به ظن معتبر تبدیل شده است. ‏

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 127