فهرست مطالب
فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏مقدمۀ ناشر:...1‏

‏مقدمه...9‏

‏     ‏‏ضرورت و بداهت ولایت فقیه...9‏

‏     نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام...9‏

‏     خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی غرب...19‏

‏     اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء ولایت است...20‏

‏ ‏

دلایل لزوم تشکیل حکومت...‏25‏

‏     لزوم مؤسسات اجرایی...25‏

‏     سنت و رویۀ رسول اکرم(ص)...26‏

‏     ضرورت استمرار اجرای احکام...26‏

‏     رویۀ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)...28‏

‏     ماهیت و کیفیت قوانین اسلام...28‏

‏ ‏

بررسی نمونه هایی از احکام اسلامی...‏31‏

‏     1ـ احکام مالی...31‏


کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه V

‏     2ـ احکام دفاع ملی...33‏

‏     3ـ احکام احقاق حقوق و احکام جزایی...34‏

‏          لزوم انقلاب سیاسی...34‏

‏          لزوم وحدت اسلامی...36‏

‏          لزوم نجات مردم مظلوم و محروم...37‏

‏          لزوم حکومت از نظر اخبار...38‏

‏ ‏

طرز حکومت اسلامی...‏43‏

‏     اختلاف آن با سایر طرز حکومتها...43‏

‏     شرایط زمامدار...47‏

‏     شرایط زمامدار در دورۀ غیبت...49‏

‏     ولایت فقیه...50‏

‏     ولایت اعتباری...51‏

‏     ولایت تکوینی...53‏

‏     حکومت وسیله ای است برای تحقق بخشیدن به هدفهای عالی...54‏

‏     هدفهای عالی حکومت...55‏

‏     خصال لازم برای تحقق این هدفها...56‏

‏ ‏

ولایت فقیه به استناد اخبار...‏59‏

‏     جانشینان رسول اکرم(ص) فقهای عادلند...59‏

‏     بحث در روایت اذا مات المؤمن......66‏

‏     بحث در روایت الفقهاء امناء الرسل......69‏

‏     هدف بعثتها و وظایف انبیا...70‏

‏     فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و ‏

‏     دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند...72‏

‏     حکومت بر وفق قانون...72‏


کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه VI

‏     منصب قضا متعلق به کیست...75‏

‏     دادرسی با فقیه عادل است...75‏

‏     در رویدادهای اجتماعی به که رجوع کنیم...78‏

‏     بحث در روایت مقبوله عمر بن حنظله...83‏

‏     بحث پیرامون آیاتی از قرآن مجید...83‏

‏     مقبولۀ عمر بن حنظله...88‏

‏     تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا...90‏

‏     حکم سیاسی اسلام...91‏

‏     مرجع امور علمای اسلامند...91‏

‏     علما منصوب به فرمانروایی اند...91‏

‏     بحث در روایت ابی خدیجه...92‏

‏     آیا علما از منصب حکومت معزولند؟...94‏

‏     منصبهای علما همیشه محفوظ است...95‏

‏     بحث در صحیحۀ قَدّاح...96‏

‏     بحث در روایت ابوالبختری...97‏

‏     بررسی روایت ابوالبختری...97‏

‏     اثبات ولایت فقیه از طریق نص...104‏

‏     مؤیدی از فقه رضوی...105‏

‏     سایر مؤیدات...105‏

‏ ‏

برنامۀ مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی...‏126‏

‏     اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات...131‏

‏     عاشورایی به وجود آورید...133‏

‏     مقاومت در مبارزه ای طولانی...134‏

‏     اصلاح حوزه های روحانیت...137‏

‏     از بین بردن آثار فکری و اخلاقی استعمار...137‏


کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه VII

‏     اصلاح مقدس نماها...143‏

‏     تصفیۀ حوزه ها...146‏

‏     آخوندهای درباری را طرد کنید...148‏

‏     حکومتهای جائر را براندازیم...150‏

‏ ‏

‏ ‏

 فهارس

‏     ‏‏ فهرست آیات...155‏

‏      فهرست روایات...157‏

‏      فهرست اعلام...159‏

‏      فهرست کتابها...161‏

‏      فهرست اصطلاحات فقهی و حقوقی...162‏

‏      فهرست مآخذ پاورقیها...166‏

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه VIII