فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
موافقت سفرای انگلیس و امریکا با استقرار دولت نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

موافقت سفرای انگلیس و امریکا با استقرار دولت نظامی

‏در آخرین ساعات روز پنجم‌ نوامبر 144 آبان‌ 57) بود که‌ از تهران‌ به‌ امام اطلاع دادند ‏‎ ‎‏که‌ شاه ارتشیان‌ و چند تن‌ از رهبران‌ سیاسی‌ را برای‌ مشورت به‌ کاخ‌ نیاوران دعوت‌ کرده‌ ‏‎ ‎‏است. برای‌ این‌ دیدار از رهبران‌ جبهه‌ ملی و نهضت آزادی هم‌ ظاهراً توسط‌ مقدم، ‏‎ ‎‏رئیس سازمان‌ امنیت دعوت شده‌ بود، ولی‌ آنها آن‌ را نپذیرفته‌ بودند. بعد از این‌ جلسه‌ ‏‎ ‎‏که‌ ظاهراً در مورد روش‌ مقابله‌ با بحران‌ بحث‌ و گفتگو شده‌ بود، شاه‌ تصمیم خود را ‏‎ ‎‏برای‌ اعمال‌ خشونت‌ و روی‌ کار آوردن‌ یک‌ دولت‌ نظامی‌ اعلام‌ کرده بود. گرچه‌ متن‌ ‏‎ ‎‏مذاکرات‌ این‌ جلسه‌ رسماً انتشار نیافت، ولی‌ شاه‌ در بعد از ظهر همان‌ روز سفرای‌ ‏‎ ‎‏امریکا و انگلیس، سولیوان‌ و آنتونی‌ پرکینز را به کاخ نیاوران خواسته‌ و نیت‌ خود را به‌ ‏‎ ‎‏اطلاع آنان رسانده بود. استمپل‌ در کتاب‌ خود می‌نویسد که‌ این‌ دو مقام‌ دیپلماتیک، نظر ‏‎ ‎‏او را ت‏‏ا‏‏یید کرده‌ بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 58