فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
برادر ارتشی ، چرا برادرکشی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برادر ارتشی ، چرا برادرکشی

‏چنانکه‌ گفته‌ شد راهپیماییهای‌ تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور تقریباً بدون‌ درگیری‌ به‌ ‏‎ ‎‏پایان‌ آمد، جز در شهر اصفهان‌ که‌ به‌ کشتار وسیع‌ انجامید. تیمسار ناجی‌ فرماندار نظامی‌ ‏‎ ‎‏نتوانست‌ تاب‌ بیاورد و فرمان‌ آتش‌ را صادر کرد که شرح کامل آن را از زبان آقای مهدی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 85

‏فقهی که شاهد عینی ماجرا بود، در جای دیگر آورده‌ام. کشتار مردم، اوضاع‌ شهر را آشفته ‏‎ ‎‏کرد. درگیری‌ به‌ نجف‌آباد هم‌ سرایت‌ کرد و حتی‌ تا چند روز بعد از عاشورا هم ادامه‌ یافت. ‏‎ ‎‏شکاف‌ در صفوف‌ ارتشی‌ها بعد از این‌ حادثه‌ شدت‌ یافت. در تبریز در روز 17 آذر دو ‏‎ ‎‏واحد ارتشی‌ از تیراندازی‌ امتناع‌ ورزیده‌ و به‌ صف مبارزین‌ پیوستند. فرار از سربازخانه‌ها ‏‎ ‎‏شروع‌ شد. پیام‌ امام‌ خطاب به نظامیان‌ در شعارهای‌ مردم‌ در روزهای‌ تاسوعا و عاشورا ‏‎ ‎‏متبلور بود. شعار «برادر ارتشی، چرا برادر کشی» در تمام‌ تظاهرات‌ شنیده‌ می‌شد. نشاندن ‏‎ ‎‏گل‌ در لوله‌ تفنگ‌ سربازان، آنها را از درون‌ دگرگون‌ ساخته‌ و همین‌ امر نگرانی‌ امرای‌ ارتش‌ ‏‎ ‎‏را از عکس‌العمل‌ این‌ دگرگونی‌ها بر خود و بر جان خود باعث‌ گشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 86