فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
آزادی زندانیان سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آزادی زندانیان سیاسی

‏رفتن امریکاییان‌ مواجه‌ بود با آزادی‌ تعداد زیادی‌ از زندانیان سیاسی‌ که‌ در میان آنان‌ ‏‎ ‎‏مبارزینی‌ بودند که‌ متجاوز از سی‌ سال‌ عمرشان را در زندان‌ گذرانده‌ بودند. استقبال‌ ‏‎ ‎‏مردم‌ از آنان‌ و حلقه‌های‌ گل‌ که‌ بر گردن آنان می‌افکندند دقایقی‌ از برنامه‌های خبری‌ ‏‎ ‎‏تلویزیونهای اروپایی را به خود اختصاص داده‌ بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 91