فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
فرمان شاه به فرماندهان ارتش : از ژنرال هایزر تبعیت کنید !
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فرمان شاه به فرماندهان ارتش : از ژنرال هایزر تبعیت کنید !

‏نکته‌ عجیبی‌ که حتی‌ برای‌ هایزر حیرت‌آور بوده‌ است، نوع‌ رفتار شاه‌ با این‌ ژنرال‌ ‏‎ ‎‏امریکائی‌ در حضور فرماندهان‌ ارتش‌ ایران‌ و ریاست‌ ستاد مشترک ارتش است. شاه‌ در ‏‎ ‎‏مقابل‌ هایزر، حالت‌ تسلیم‌ و اطاعت کورکورانه و انقیاد بی چون و چرا داشته‌ است. ‏‎ ‎‏هایزر در خاطرات خود به‌ این‌ مطلب‌ با شگفتی‌ زیاد اشاره‌ کرده‌ است. شاه‌ از ‏‎ ‎‏فرماندهان‌ ارتش می‌خواهد که‌ در غیاب ایشان‌ زیر نظر ژنرال‌ هایزر وظایف‌ خود را ‏‎ ‎‏انجام‌ دهند!‏

‏در جای‌ خود بدین‌ مطلب‌ اشاره‌ کرده‌ام‌ که‌ حضور معاون فرماندهی ناتو، ژنرال‌ ‏‎ ‎‏هایزر در ایران، و شرح‌ وظایفی‌ که‌ برای‌ او از سوی‌ کاخ سفید تدوین‌ شده‌ بود و او در ‏‎ ‎‏خاطراتش‌ به‌ تفصیل‌ بدان‌ اشاره‌ می‌کند، اختلاف‌ نظر او با سولیوان‌ در تحلیل‌ شرایط‌ و ‏‎ ‎‏اوضاع‌ و راه‌ حلها و نیز روند مذاکراتش‌ با فرماندهان‌ ارتش‌ و مقامات‌ ارشد هی‏‏ا‏‏ت‌ ‏‎ ‎‏مستشاری امریکا در ایران، جالب‌ توجه‌ است. همانطور که‌ گفته‌ شد از جمله وظایف ‏‎ ‎‏اصلی‌ هایزر در کنار حفظ‌ یکپارچگی‌ ارتش‌ و آماده‌ ساختن شرایط‌ کودتا ـ در صورت‌ ‏‎ ‎‏لزوم‌ و فراهم‌ شدن زمینه‌های‌ عملی ـ و دلداری دادن! به فرماندهان پرمدعا و ناتوان‌ ‏‎ ‎‏نظامی‌ ایران، حفاظت‌ از دستگاههای بسیار پیچیده‌ و مدرن استراق‌ سمع‌ در جنگلهای‌ ‏‎ ‎‏شمال‌ ایران ـ ایستگاه‌ سیاهکل ـ بود. امریکا نگران آن بود که‌ این‌ ادوات‌ پیشرفته‌ در ‏‎ ‎‏اختیار ایادی ک.گ.ب قرار گیرد. همچنین لغو قرارداد هواپیماهای‌ پیشرفته نظامی و نیز ‏‎ ‎‏ادوات‌ و ابزاری‌ که‌ شاه خریداری کرده‌ و زمان‌ تحویل آن فرا می‌رسید، من جمله ‏‎ ‎‏هواپیماهای هشدار دهنده آواکس، که‌ ضامن ت‏‏ا‏‏مین مصالح‌ و منافع‌ نظامی امریکا در ‏‎ ‎‏اقیانوس اطلس‌ تا شاخ‌ آفریقا بود از جمله‌ م‏‏ا‏‏موریت‌های اولیه‌ ژنرال هایزر در ایران‌ بوده‌ ‏‎ ‎‏است.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 105