فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
میانجیگری شاهان و سران کشورهای اسلا می
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

میانجیگری شاهان و سران کشورهای اسلا می

‏از زمره‌ آخرین‌ تلاشهایی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ شاه‌ صورت‌ گرفت‌ و ناشی‌ از نگرانی ‏‎ ‎‏کشورهای خاورمیانه‌ و خصوصاً دولتهای‌ همجوار بود، میانجیگری‌ سران‌ و فرستادگان‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 109

‏این‌ کشورها با امام‌ بود.‏

‏ملک حسن‌ شاه‌ مراکش‌ و ملک‌ حسین‌ پادشاه‌ اردن، سفیران‌ خود را روانه‌ ‏‎ ‎‏نوفل‌لوشاتو کردند، ولی‌ امام‌ از پذیرفتن‌ آنان‌ امتناع‌ ورزیدند. اما آقای‌ آقا شاهی‌ وزیر ‏‎ ‎‏امور خارجه‌ پاکستان‌ با وساطت‌ و توصیه‌ دکتر حسن‌ ترابی‌ از رهبران‌ جنبش‌ اسلامی‌ ‏‎ ‎‏سودان، که‌ قبلاً با امام‌ در نجف دیدار کرده‌ و نیز با برخی‌ از نزدیکان‌ ایشان‌ روابطی‌ ‏‎ ‎‏حسنه‌ داشت، موفق شد پیام‌ ضیاءالحق، رئیس‌جمهور پاکستان‌ را به‌ اطلاع‌ امام برساند. ‏‎ ‎‏ظاهراً قبل‌ از این‌ دیدار ضیاءالحق‌ در تهران‌ با شاه‌ دیدار کرده بود، که قبلاً بدان‌ اشاره‌ ‏‎ ‎‏کردم.‏

‏آقا شاهی سلامهای‌ ضیاءالحق‌ را به‌ امام‌ رساند و ضمن‌ حمایت از امام‌ اعلام‌ کرد، ‏‎ ‎‏دولت‌ او آمادگی‌ دارد هر کمکی‌ را که‌ امام‌ بخواهند و آرزو کنند انجام‌ دهد.‏

‏امام ضمن تشکر و بر شمردن خصلت‌ انقلاب اسلامی و اعلام برنامه‌های خود، از ‏‎ ‎‏او خواستند، به‌ عنوان‌ اولین‌ پشتیبانان انقلاب اسلامی، در رسانه‌های خود تبلیغات ‏‎ ‎‏مغرضانه حامیان شاه را خنثی کنند.‏

‏آقاشاهی‌ بعد از ذکر مطالبی‌ آمادگی‌ ضیاءالحق‌ را برای‌ وساطت‌ بین امام‌ و شاه‌ اعلام‌ ‏‎ ‎‏کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 110