فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
ملاقاتها و گفتگوهای امام با شخصیتهای ایرانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ملاقاتها و گفتگوهای امام با شخصیتهای ایرانی

‏پس‌ از استقرار در نوفل‌لوشاتو، امام‌ به‌ منظور پیشبرد اهداف‌ انقلاب‌ از تنی چند از یاران‌ ‏‎ ‎‏مورد اعتماد خود خواستند که‌ به‌ پاریس‌ بیایند تا آنها را کم‌ و بیش در جریان‌ برنامه‌های‌ ‏‎ ‎‏خود قرار دهند و از نقطه‌نظرات آنان آگاه شوند. چهره‌های‌ سیاسی‌ دیگری‌ نیز در ‏‎ ‎‏نوفل‌لوشاتو با امام‌ دیدار و گفتگو کردند که‌ در برخی‌ از این‌ ملاقاتها من حضور داشتم‌ ‏‎ ‎‏و در دیگر موارد، در همان‌ ایام‌ با واسطه‌ از ماجرا خبردار شدم.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 112

‏به‌ عقیده‌ من در بین‌ افرادی‌ که‌ به‌ پاریس‌ آمدند از کسانی‌ که‌ به‌ شدت مورد احترام‌ ‏‎ ‎‏و اعتماد امام‌ بودند، در راس‌ همه‌ مرحوم‌ مطهری‌ بود. همچنین دیگر شخصیتهایی‌ نظیر ‏‎ ‎‏دکتر بهشتی‌ و مهندس‌ بازرگان، آیت‌الله ‌منتظری، آیت‌الله ‌موسوی‌ اردبیلی‌ و از ‏‎ ‎‏شخصیتهای‌ بازاری حاج مهدی عراقی بود که‌ کم‌ و بیش‌ در جریان‌ برنامه‌های‌ مورد نظر ‏‎ ‎‏امام قرار گرفتند. البته‌ مسلماً افراد دیگری‌ هم‌ بودند. ولی‌ تا آن‌جا که‌ من‌ در جریان‌ بودم‌ ‏‎ ‎‏امام‌ بیشتر به‌ اظهاراتی‌ عنایت‌ داشتند که‌ از ناحیه‌ آقایان بهشتی‌ و مطهری‌ مطرح‌ و یا ‏‎ ‎‏تایید می‌گردید.‏

‏تعداد زیادی‌ از دوستان و یاران‌ امام‌ از جمله‌ آقایان‌ موسوی‌ اردبیلی، انواری، ‏‎ ‎‏منتظری‌ و... به‌ فرانسه‌ آمدند و با امام‌ دیدار و گفتگو کردند. برخی‌ از این‌ دیدارها نیز ‏‎ ‎‏جنبه‌ عاطفی‌ داشت‌ به‌ لحاظ‌ اینکه‌ مدتها بود امام‌ را ندیده‌ بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 113