فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
« میان ماه من تا ماه گردون »
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

« میان ماه من تا ماه گردون »

‏از کسان دیگری که‌ برای‌ دیدار و گفتگو با امام‌ به‌ پاریس‌ آمدند آیت‌الله منتظری‌ بود.‏‎[1]‎‎ ‎‏اقامت ایشان‌ زیاد طولانی نبود و یکی دو ملاقات با امام انجام‌ دادند. غروب همان روز ‏‎ ‎‏ورودشان، من‌ به‌ اتفاق‌ آقای‌ حبیبی‌ به دیدن‌ ایشان رفتیم. آقای‌ محمد منتظری هم‌ به‌ ‏‎ ‎‏لحاظ‌ اینکه‌ به‌ دیدن پدرش رفته‌ بودیم‌ خیلی احترام‌ به‌ ما گذاشت. موقع‌ شام‌ هم‌ بود، ‏‎ ‎‏آقای منتظری شوخی و مزاح می‌کرد مثلاً می‌گفت آبگوشت خانه علما تا دستت‌ در ‏‎ ‎‏کاسه است گوشت‌ دارد.‏

‏من‌ و آقای‌ حبیبی‌ با اشتیاق‌ خاصی‌ به‌ دیدن‌ ایشان‌ رفته‌ بودیم‌ ولی‌ از آن ملاقات ‏‎ ‎‏یک مقداری افسرده شدیم و بی‌اختیار به یکدیگر گفتیم «میان ماه من‌ تا ماه‌ گردون...» ‏‎ ‎‏اگر قرار باشد جانشینی امام نسبت به ایشان این قدر اُفت‌ داشته‌ باشد خیلی‌ باعث‌ ‏‎ ‎‏ت‏‏ا‏‏سف‌ است.‏‎[2]‎‏ البته صفا و صمیمیت و سادگی ایشان جای‌ خود را داشت و در خور ‏‎ ‎‏ستایش‌ بود، اما به‌ عنوان‌ یک فرد سیاسی که‌ از آینده‌ نگرانی داشتیم، آن وزنه‌ و پتانسیل‌ ‏‎ ‎‏را در ایشان مشاهده‌ نکردیم. یکی از انتقادهایی که‌ آقای حبیبی پس‌ از اینکه از دیدار ‏‎ ‎‏ایشان‌ برگشتیم، می‌کرد این‌ بود که‌ لیچارگویی هم باید با اقتضای سن متناسب باشد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 121

  • . تاریخ مسافرت ایشان به پاریس 27 آذر بود.
  • . در جای دیگر گفته ام که مساله جانشینی امام حتی پیش از انقلاب هم مطرح بود.