فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
تشکیل شورای انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تشکیل شورای انقلاب

امام‌ طی‌ پیامی‌ خطاب‌ به‌ ملت‌ ایران‌ در 22 دی‌ ماه‌ رسماً برنامه‌ سیاسی خودشان را  اعلام‌ کردند و اعلام داشتند که‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ اسلامی شورایی به‌ نام‌ شورای‌  انقلاب اسلامی‌ مرکب‌ از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق‌ موقتاً تعیین‌  شده‌ و شروع‌ به‌ کار خواهند کرد. بر اساس نظر امام این شورا ماموریت خواهد داشت‌  تا شرایط تاسیس دولت‌ انتقالی‌ را مورد بررسی‌ قرار داده‌ و مقدمات‌ آن‌ را فراهم سازد.

‏در همین‌ پیام‌ امام‌ چند موضوع‌ اساسی‌ دیگر را مجدداً گوشزد کردند. یکی‌ اینکه‌ ‏‎ ‎‏دولت‌ شاپور بختیار غیرقانونی‌ است‌ و همکاری‌ با آن‌ شرعاً حرام‌ و قانوناً جرم‌ است‌ و ‏‎ ‎‏خواست‌ مردم‌ علاوه‌ بر رفتن‌ شاه‌ و بر چیده‌ شدن‌ نظام‌ سلطنتی، استقرار جمهوری‌ ‏‎ ‎‏اسلامی‌ می‌باشد. هشدار دیگر امام‌ نسبت‌ به‌ کودتای‌ نظامی‌ و توطئه‌ شاه‌ در آستانه‌ ‏‎ ‎‏خروج‌ از ایران بود. آن‌ موقع‌ خیلی‌ صحبت‌ از تحریکات‌ ارتش‌ بود و اینکه‌ کسانی‌ ‏‎ ‎‏چون برژینسکی‌ مشغول‌ تدارکات‌ هستند و بین‌ امرای‌ ارتش‌ رایزنی‌ وجود دارد چون‌ از ‏‎ ‎‏بین‌ رفتن‌ نظام‌ سلطنتی‌ برای‌ آنها غیرقابل‌ تحمل‌ است. امام‌ در این‌ پیام‌ این‌ موضوع‌ را ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 143

‏مختص‌ تعدادی‌ سرسپرده‌ و خونخوار دانستند و حساب‌ آنها را از پرسنل‌ شریف‌ ارتش‌ ‏‎ ‎‏جدا کردند و از صاحب‌منصبان‌ و درجه‌داران‌ خواستند در صورتی‌ که‌ چنین‌ توطئه‌ای‌ در ‏‎ ‎‏کار باشد شدیداً از آن‌ جلوگیری‌ کنند. از ملت‌ هم‌ خواستند در مقابل‌ چنین توطئه‌ای‌ ‏‎ ‎‏مجهز باشند. یک‌ نکته‌ مهم‌ دیگر در پیام‌ امام‌ مقابله‌ با چماق بدستان‌ بود که‌ در آن‌ ایام‌ ‏‎ ‎‏به‌ مردم‌ و تظاهرات‌ مردمی‌ حمله‌ور می‌شدند. امام‌ با تاکید بر تداوم‌ اعتصابات‌ و ‏‎ ‎‏تظاهرات‌ افزودند: در صورتی‌ که چماق به دستان و یا مفسدین‌ به‌ آنان حمله کردند، ‏‎ ‎‏می‌توانند از خود دفاع کنند اگر چه منتهی‌ به‌ قتل‌ آنان‌ شود. تصور می‌کنم‌ این‌ تصریح ‏‎ ‎‏امام بی‌سابقه بود.‏

‏تشکیل شورای‌ انقلاب‌ هر چند در 22 دی‌ اعلام‌ شد اما مقدمات آن از هنگام سفر ‏‎ ‎‏آقایان‌ مطهری و بهشتی‌ به‌ پاریس فراهم‌ شده بود. بیانیه 22 دی اثرات بسیار مهمی در ‏‎ ‎‏تسریع روند انقلاب داشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 144