فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
شورای انقلاب در اوائل کار همگام با قیام مردم نبود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شورای انقلاب در اوائل کار همگام با قیام مردم نبود

‏شورای‌ انقلاب‌ به‌ نظر امام‌ بسیار کند و بطئی‌ کار می‌کرد به‌ طوری‌ که‌ به‌ خاطر دارم‌ ‏‎ ‎‏یک‌ شب‌ بعد از نماز مغرب‌ و عشا که‌ پدرم‌ هم‌ حضور داشتند، با لحن تقریباً گله‌آمیزی ‏‎ ‎‏گفتند: آقایان فکر می‌کنند که این فرصتهای تاریخی همیشه‌ فراهم می‌شود و با خود ‏‎ ‎‏می‌گویند حالا می‌توانیم بقیه مذاکرات‌ یا مطالب را بگذاریم‌ برای فردا یا فلان زمان ‏‎ ‎‏دیگر، نمی‌دانند که چه شرایط تاریخی خاصی فراهم‌ آمده‌ است و باید حداکثر ‏‎ ‎‏بهره‌برداری را از آن بکنند. بنابراین‌ مرتباً پیغام‌ می‌دادند که سریعتر کار کنید. به‌ همین ‏‎ ‎‏دلیل سفرهای چهره‌های شاخص روحانی و سیاسی به‌ پاریس برای تبادل نظر و ایجاد ‏‎ ‎‏هماهنگی با رهبری‌ قیام‌ آغاز شد، که شرح‌ آن‌ در صفحات قبل‌ به‌ تفصیل‌ آمده‌ است.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 145