فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
موافقت کارتر با دخالت ناتو در اجرای کودتا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

موافقت کارتر با دخالت ناتو در اجرای کودتا

‏م‏‏ا‏‏موریت‌ ژنرال‌ هایزر نیز جز این‌ نبود. این‌ مس‏‏ا‏‏له‌ تا آن‌جا پیش رفت که ژنرال‌ هایزر ‏‎ ‎‏پیوسته‌ فرماندهان‌ ارتش‌ و نیروهای‌ تحت‌ امر آنان‌ را برای‌ انجام‌ این‌ م‏‏ا‏‏موریت‌ هدایت‌ ‏‎ ‎‏کرده و آنان‌ را برای‌ انجام‌ آخرین‌ گام‌ که‌ همان‌ کودتای نظامی‌ می‌بود، تحت‌ هدایت‌ ‏‎ ‎‏خود قرار داده‌ بود. نظامیان امریکا در طرحهای خود از این‌ هم‌ جلوتر رفته و در ‏‎ ‎‏صورت‌ لزوم‌ استفاده‌ از نیروهای‌ امریکائی مستقر در حوزه‌ فرماندهی‌ ناتو، تحت‌ امر ‏‎ ‎‏ژنرال‌ الکساندر هیگ‌ را مد نظر داشته‌اند. آن‌ چه‌ از گزارش‌ هایزر به‌ پرزیدنت‌ کارتر و ‏‎ ‎‏اظهارات‌ رئیس‌جمهور امریکا بر می‌آید، این‌ نکته‌ مسلم است‌ که‌ کارتر در بهره‌گیری‌ از ‏‎ ‎‏نیروی‌ نظامی‌ خود در اروپا به‌ عنوان‌ عوامل کودتا هیچ‌‌گونه‌ اختلاف‌ نظری با وزیر دفاع‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 182

‏فون براون‌ و ر‏‏و‏‏سای‌ ستاد ارتش‌ امریکا نداشته‌ است. این گفتگوها هم‌چنین‌ مشخص ‏‎ ‎‏می‌کند که دستورات‌ کارتر به‌ سایروس‌ ونس ـ وزیر خارجه ـ از طریق‌ او به‌ سفیر ‏‎ ‎‏ایالات‌ متحده‌ در تهران، آقای‌ سولیوان، تفاوتی‌ با دستورالعمل‌ نظامی‌ برای‌ ژنرال هایزر ‏‎ ‎‏نداشته‌ است. ...‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 183