فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
اولین گروه بیعت کنندگان با دولت بازرگان خانمها بودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اولین گروه بیعت کنندگان با دولت بازرگان خانمها بودند

‏بعد از پایان‌ مراسم‌ امام‌ رفتند در اتاقی که‌ از آن‌جا با مردم‌ دیدار می‌کردند، نکته جالبی‌ ‏‎ ‎‏که‌ آقای‌ حبیبی‌ توجه‌ من‌ را به‌ آن‌ جلب‌ کرد این‌ بود که‌ اولین گروهی‌ که با امام‌ دیدار ‏‎ ‎‏کردند خانمها بودند. آقای حبیبی می‌گفت فمینیست‌تر از این انقلاب؟! که‌ اولین‌ رای‌ ‏‎ ‎‏مردمی‌ را خانمها دارند می‌دهند. اگر یک‌ دستگاه تبلیغاتی‌ قدرتمندی‌ داشتیم‌‏‏ می‌توانستیم‌ ‏‎ ‎‏به‌ دنیا عرضه‌ کنیم‌ و اسلام‌ را معرفی کنیم‌ که‌ زنان‌ را برای‌ جوجه‌کشی‌ و آشپزی‌ و... ‏‎ ‎‏نمی‌خواهد ببینند که اولین «بله‌ سیاسی» را به‌ یک‌ انقلاب‌ و به‌ یک‌ انتصاب‌ که‌ در طول‌ ‏‎ ‎‏تاریخ‌ 2500 ساله شاید بی‌سابقه‌ باشد، خانمها دادند.‏

‏من بعد از نماز مغرب و عشا که‌ به دیدار امام‌ رفتم‌ یکی‌ دو نفر پیش‌شان بودند که‌ ‏‎ ‎‏آنها را نمی‌شناختم، امام‌ به‌ آنها می‌گفتند به‌ مهندس‌ بازرگان‌ توصیه کرده‌اند یا خواهند ‏‎ ‎‏کرد که‌ سعی کند برای‌ تشکیل‌ دولت‌ از شخصیتهای فعال‌ و کاری‌ و مهره‌های‌ کلیدی‌ ‏‎ ‎‏در همه سطوح از مجموعه گروههایی که‌ در مبارزات‌ و مراحل‌ مختلف‌ انقلاب‌ نقش‌ ‏‎ ‎‏داشتند بهره‌ بگیرد. بعدها شنیدم که‌ حتی‌ چند نفر را با ذکر نام‌ توصیه‌ کرده‌ بودند که‌ در ‏‎ ‎‏کابینه‌ عضویت‌ داشته باشند از جمله‌ مرحوم‌ سنجابی‌ و مرحوم‌ فروهر را‌.‏

‏توجه به این نکته بسیار در خور اهمیت است که امام از یکدست بودن قدرت ‏‎ ‎‏حکومتی و حاکمیت یک جریان سیاسی بر امور اجرائی اجتناب می‌کردند. در عمل هم ‏‎ ‎‏دیدیم هرگاه یک جریان وزنه بیشتری پیدا می‌کرد، امام نیروی دیگر را تقویت می‌کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 227