فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
نخست وزیر به ساختمان نخست وزیری می رود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نخست وزیر به ساختمان نخست وزیری می رود

‏در ابتدای‌ امر محل‌ کار بختیار مهر و موم‌ شد و بعد از بررسی‌ کل‌ ساختمان و مذاکرات‌ ‏‎ ‎‏با محافظین، و نیروهای‌ انتظامی‌ مستقر در آنجا و دیگر افراد مسوول‌ ساختمان‌ و تعیین‌ ‏‎ ‎‏اتاق‌ کار نخست‌وزیر و برقراری‌ خطوط‌ ارتباطات‌ تلفنی‌ لازم، هیات‌ وزیران‌ و آقای‌ ‏‎ ‎‏مهندس‌ بازرگان‌ به‌ ساختمان‌ نخست‌ وزیری‌ واقع‌ در خیابان‌ پاستور منتقل‌ شدند.‏

‏بعداً که‌ من‌ به‌ ساختمان‌ مرکزی‌ نخست‌وزیری رفتم‌ در اطاق‌ نخست‌وزیر غذای‌ ‏‎ ‎‏نیمه‌ تمام‌ بختیار را روی‌ میز دیدم. تا مدتها شاید حدود 7  ـ 6 ماه‌ به‌ آن‌ اتاق و آن‌ میز ‏‎ ‎‏دست‌ نزدند. غذای‌ آن‌ روز ظاهراً قیمه‌ بادمجان‌ بود و ظواهر امر حکایت‌ می‌کرد که‌ او ‏‎ ‎‏فرصت‌ تمام‌ کردن‌ غذا را نیافته‌ و با هلیکوپتر به‌ محل‌ نامعلومی گریخته‌ بود. همان‌ روز ‏‎ ‎‏آقای‌ بازرگان‌ احکام‌ آقایان صباغیان و امیرانتظام‌ را به‌ عنوان‌ معاونان‌ نخست‌وزیر صادر ‏‎ ‎‏کرد.‏

‏پس‌ از انتقال‌ نخست‌وزیر به‌ ساختمان‌ نخست‌وزیری‌ و شروع‌ به‌ کار وزرا طی‌ مدت‌ ‏‎ ‎‏کوتاهی‌ اولین‌ کابینه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ ترتیب‌ زیر شکل‌ گرفت:‏

وزارت‌ خارجه:‏ دکتر کریم‌ سنجابی، در 24 اردیبهشت‌ 58 از سمت‌خود استعفا ‏‎ ‎‏کرد و دکتر ابراهیم‌ یزدی‌ به‌ جای‌ او رفت.‏

وزارت‌ دفاع‌ ملی:‏ دریادار احمد مدنی، از 11 / ‌1 / ‌‌58 تیمسار تقی‌ ریاحی جای‌ او را ‏‎ ‎‏گرفت‌ و او فرمانده‌ نیروی‌ دریائی‌ و استاندار خوزستان‌ شد؛و اولین‌ ماموریت‌ خود را ‏‎ ‎‏در خواباندن‌ شورش‌ ماهیگیران‌ بندر انزلی‌ کهبه‌ تحریک‌ عناصر چپ‌ و مارکسیست‌ ‏‎ ‎‏وارد میدان‌ شده‌ بودند با موفقیتبه‌ انجام‌ رساند. از 18 / ‌‌8 / ‌58 دکتر چمران‌ جای‌ تیمسار ‏‎ ‎‏ریاحی‌ را که‌ بهدلیل‌ بیماری‌ از سمت‌ خود استعفا داده‌ بود گرفت.‏

وزارت‌ اقتصاد و دارایی:‏ این‌ دو وزارت‌ خانه‌ در همان‌ اول‌ انقلاب‌ در یکدیگر ‏‎ ‎‏ادغام‌ شدند و دکتر علی‌ اردلان‌ اولین‌ وزیر آن‌ وزارت‌ خانه‌ شد. بعدها در 8 / ‌9 / ‌58 ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 250

‏بنی‌صدر جای‌ دکتر اردلان‌ را گرفت.‏

وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن:‏ مهندس‌ حسن‌ اسلامی‏

وزارت‌ آموزش‌ و پرورش:‏ دکتر غلامحسین‌ شکوهی‌ و بعد در 7 / ‌7 / ‌58محمدعلی‌ ‏‎ ‎‏رجائی‌ به‌ عنوان‌ کفیل‌ وزارتخانه، جای‌ او را گرفت.‏

وزارت‌ دادگستری:‏ دکتر اسدالله مبشری‌ و بعداً در 30 / ‌3 / ‌58 آقای‌ حاج سید جوادی‌ که‌ تا آن‌ موقع‌ وزیر کشور بود به‌ جای‌ او رفت‌ و دکترمبشری سرپرستی‌ روزنامه‌ ‏‎ ‎‏کیهان‌ را عهده‌دار شد.‏

وزارت‌ بازرگانی:‏ دکتر رضا صدر‏

وزارت‌ کشاورزی‌ و عمران‌ روستائی:‏ دکتر علی‌ محمد ایزدی‌ و از 25 / 8 / 58 دکتر ‏‎ ‎‏عباس‌ شیبانی‌‏

وزارت‌ کار و امور اجتماعی:‏ داریوش‌ فروهر و از 6 / ‌7 / ‌58 مهندس علی اسپهبدی‏

وزارت‌ کشور:‏ آقای‌ صدرحاج‌ سید جوادی‌ و از 30 / ‌3 / ‌58 هاشم‌ صباغیان‏

وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی:‏ دکتر کاظم‌ سامی‌‏

وزارت‌ ارشاد ملی‌ و تبلیغات‌ و جهانگردی:‏ دکتر ناصر میناچی‌‏

وزارت‌ نیرو:‏ مهندس‌ عباس‌ تاج‌‏

وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی:‏ دکتر علی‌ شریعتمداری‌ و سپس دکتر حسن‌ ‏‎ ‎‏حبیبی‏

وزارت‌ معادن‌ و فلزات:‏ مهندس‌ محمود احمدزاده‌‏

وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی:‏ مهندس‌ مصطفی‌ کتیرائی‌‏

‏همچنین‌ مدیر عامل‌ شرکت‌ نفت‌ حسن‌ نزیه‌ بود. در تاریخ‌ 6 / 7 / 58 با تصویب‌ ‏‎ ‎‏شورای‌ انقلاب‌ و موافقت‌ امام‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ به‌ وزارت‌ نفت‌ تبدیل‌ شد و ‏‎ ‎‏مهندس‌ علی‌ اکبر معین‌فر اولین‌ وزیر آن‌ وزارتخانه‌ شد.‏

‏سرپرستی‌ سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ را مهندس‌ فریدون‌ سحابی‌ بر عهده‌ گرفت. سرپرستی‌ ‏‎ ‎‏سازمان‌ برنامه‌ را بعد از معین‌فر، مهندس‌ عزت‌الله ‌سحابی‌ و سرپرستی‌ سازمان‌ تربیت‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 251

‏بدنی‌ را حسین‌ شاه‌حسینی‌ عهده‌دار شدند.‏

‏مهندس‌ عباس‌ امیرانتظام، مهندس‌ ابوالفضل‌ بازرگان، مهندس‌ بنی‌اسدی، دکتر ‏‎ ‎‏مصطفی‌ چمران و این‌ جانب‌ معاونان‌ نخست‌وزیر بودند و بالاخره‌ سرپرستی‌ صدا و ‏‎ ‎‏سیما به‌ عهده‌ صادق‌ قطب‌ زاده‌ گذارده‌ شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 252