فهارس
فهرست اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست اشخاص

‏آقا شاهی(وزیر امور خارجه پاکستان) 110‏

‏ابوسعد (رئیس سازمان امنیت نجف) 28‏

‏اتابکی (سرتیپ) 237‏

‏احرار(دوست مهدی عراقی) 36، 39، 40‏

‏اردلان، علی 250‏

‏اردلان، علیقلی 112‏

‏استمپل، جان 55 ،78، 87‏

‏اسد، حافظ ← حافظ اسد‏

‏اشتاین باخ، پیتر (اسقف آلمانی) 124‏

‏اشراقی، شهاب الدین 35، 139، 202، 204، 207‏

‏اشمیت، هلموت 138، 142‏

‏افشار، امیرهوشنگ 186‏

‏البکر، حسن ← حسن البکر‏

‏امام خمینی اکثر صفحات‏

‏املا‌یی 23، 25، 30‏

‏امیرانتظام، عباس 66، 286‏

‏امینی، علی (نخست وزیر) 78، 79، 87، 89، 94، 95‏

‏انتظام، عبدالله 112، 146‏

‏انواری (آیت الله) 113‏

‏انور سادات 186، 279‏

‏اوئن، دیوید (وزیر خارجه انگلیس) 77‏

‏اودوم (سرهنگ) 243‏

‏اویسی (فرماندار نظامی تهران) 72، 95، 104‏

‏بارزانی، مصطفی 13‏

‏بازرگان، عبدالعلی 66‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 493

‏بازرگان، مهدی 65، 96، 98، 113، 116، 131، 150، 186، 225، 226، 228، 243، 246، 250، 269، 276، 281، 288، 299‏

‏بال، جورج 64، 93، 95، 134، 138، 186‏

‏باهنر، محمدجواد 194، 257‏

‏بختیار، شاپور اکثر صفحات‏

‏بدره ای، غلامعلی (فرمانده نیروی زمینی) 178، 181، 185، 197، 244، 236‏

‏براون، دین (سیاستمدار امریکایی) 65‏

‏براون، فون (وزیر دفاع امریکا) 163، 166، 176، 183، 204 ‏

‏براون، لرد جورج (وزیر خارجه انگلستان) 97، 103، 108‏

‏برژنف، لئونید 64‏

‏برژینسکی (‌مشاور سیاسی و امنیتی کارتر) 61، 62، 65، 78، 90، 131، 134، 176، 184، 204، 236، 241، 243، 245‏

‏بروجردی، محمود 223، 246‏

‏بنی صدر، سید ابوالحسن 114، 251، 258‏

‏بهشتی، سید محمد 9، 66، 86، 144، 145، ‏

‏186، 242، 248، 257، 258‏

‏بورگره، کریستیان 28‏

‏پرکینز، آنتونی (سفیر انگلستان در ایران) 58‏

‏پسندیده، سید مرتضی 214‏

‏پهلوی، رضا ← رضاشاه‏

‏پهلوی، فرح 59، 101، 103، 186‏

‏پهلوی، محمدرضا ← شاه، 64‏

‏پیراشکی ← کیارشی، محمد‏

‏ترابی، حسن 110‏

‏ترنر، استنزفیلد (رئیس سیا) 61، 77، 243‏

‏تهرانی، سید جلال 112، 146، 147، 148‏

‏جم (ارتشبد) 103‏

‏جونز، دیوید (رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا) 180، 181، 184، 243، 244‏

‏چمران، مصطفی 40‏‏، 128، 235، 250، 288‏

‏حائری، معصومه 20‏

‏حاتم (سپهبد) 237، 238‏

‏حافظ اسد 40، 41‏

‏حبیب‌اللهی (نظامی) 161‏

‏حبیبی، حسن 8، 27، 29، 30، 34، 41، 121، 131، 138، 202، 220، 222، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 494

‏224، 225، 226، 227، 234، 235، 249، 272‏

‏حدیده چی، مرضیه 37، 189‏

‏حسن البکر 13، 28‏

‏حسین‌ (عضو کادر توده انقلابی ـ چکمه)‌ 293‏

‏حسین، صدام ← صدام حسین ‏

‏حسینی، عزالدین 280، 284، 288‏

‏خاتمی، سید محمد 152‏

‏خاقانی، شبیر 255‏

‏خامنه ای، سید علی(آیت الله) 257، 295‏

‏خداپناهی، کریم 223، 224‏

‏خدام، عبدالحلیم 41‏

‏خسروداد (فرمانده هوانیروز) 104، 197، 236، 259‏

‏خلخالی، صادق 155، 226، 248، 260‏

‏خمینی، سید حسین 20‏

‏خمینی، سید روح الله ← امام خمینی‏

‏خمینی، سیداحمد اکثر صفحات‏

‏خمینی، سیدمصطفی 3‏

‏خوئی، سید ابوالقاسم (آیت الله) 18‏

‏دانکن، چارلز (معاون وزیر جنگ امریکا) 76‏

‏دباغ، مرضیه← حدیده چی، مرضیه‏

‏دعایی، سید محمود 12، 13، 18، 28‏

‏دونکن، چارلز 180، 243، 245‏

‏دیبا، فرح ← پهلوی، فرح‏

‏راکفلر 187‏

‏ربیعی (فرمانده نیروی هوایی) 89، 104، 160، 161، 162، 165، 169، 172، 176، 177، 178 ،181، 185، 236، 244‏

‏رجائی، محمدعلی 259‏

‏رجوی، مسعود 266، 267، 288‏

‏رحیمی، مهدی (فرماندار نظامی تهران) 95، 197، 229، 249‏

‏رضاشاه 48، 51، 262‏

‏رضوانی، غلامرضا‌ (عضو دفتر امام در نجف‌) 28‏

‏روحانی، سید حمید 153‏

‏روحانی، سیدمهدی 204‏

‏ریاحی (سرلشکر) 233‏

‏ریاحی، تقی 250‏

‏ریتسل، گرهارد (سفیر آلمان غربی در تهران) 76، 96‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 495

‏زاهدی، اردشیر 77، 78، 95‏

‏زیارتی، سید حمید ← روحانی، سید حمید‏

‏زیبکی، رهبعام 200‏

‏ژیسکاردستن، والری 138، 140، 196‏

‏سادات، انور‌ ← انور سادات‏

‏سالینجر، پیر (سخنگوی کاخ سفید) 77‏

‏سجادی (رئیس مجلس سنا) 146‏

‏‌سحابی، عزت الله 145‏

‏سحابی، یدالله 119، 146، 148، 194، 225‏

‏سحابی، سید محمود 220‏

‏سحابی، فریدون 223، 249‏

‏سعادتی 247‏

‏سعید، جواد (رئیس مجلس شورای ملی) 146، 149، 150‏

‏سلامتیان، احمد 114، 122‏

‏سلطانی طباطبایی، سید محمدباقر (آیت الله) 124، 131، 132، 145، 149‏

‏سنجابی، کریم 227‏

‏سولیوان، بیل (سفیر امریکا در تهران) 58، 87، 90، 95، 104، 105، 119، 130، 162، ، 176، 180، 182، 183، 185،‏

‏ 186 237، 240، 245‏

‏ سیک، گری (مشاور شواری امنیت ملّی) 76، 243‏

‏شاکر، سعدون 13‏

‏شاه اکثر صفحات‏

‏شایگان (دکتر)‏‏ 267‏

‏‌شریعتمداری، سید حسن 122‏

‏شریعتمداری، سید کاظم (آیت الله) 61، 80، 97، 103، 122‏

‏شریف‌ امامی، جعفر 33، 59، 60، 66، 79، 113، 115‏

‏شفقت، جعفر 103، 237، 238‏

‏شلزینگر، جیمز 61‏

‏شمس‌الدین، محمدمهدی 257‏

‏شوگر، جیل 62‏

‏شولاتور، پیتر (خبرنگار آلمانی) 67، 85، 133، 135، 211، 215، 220، 249‏

‏صادق‌وزیری‌، یحیی 112‏

‏صانعی، حسن 278، 282، 288‏

‏صباغیان، هاشم 146، 250‏

‏صدام حسین 3، 255 ‏

‏صدر (آیت الله) 120‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 496

‏صدر حاج سید جوادی، احمد 269، 274، 292‏

‏صدر قاضی‌، عبدالله 289، 290‏

‏صدر، سید رضا 276‏

‏صدر، سید موسی اکثر صفحات ‏

‏صدریه‌ (دکتر) 152‏

‏صدوقی‌، محمد 43، 119، 202، 275‏

‏صدیقی (عضو جبهه ملی) 78، 84، 90، 94، 95، 98‏

‏صفاتی، رضا 116‏

‏ضیاءالحق (رئیس جمهور پاکستان) 110، 127‏

‏طالقانی، سید محمود 9، 65، 84، 85، 106، 144، 186، 220، 222، 225، 232، 247، 279، 281، 283، 284، 287، 301‏

‏طباطبایی، سید عبدالحسین 220، 234، 247، 248‏

‏طباطبایی، فاطمه 20، 301، 303‏

‏طلوعی، محمود 240‏

‏طوفانیان، حسن (تیمسار) 165، 181‏

‏عراقی، مهدی 35، 37، 39، 40، 113، 116، 155، 156، 202، 207، 222، 247‏

‏عرفات، یاسر ← یاسر عرفات‏

‏عسگری (ساکن نوفل لوشاتو) 35‏

‏علی‌آبادی، عبدالحسین 112، 146‏

‏غرضی، سید محمد 40‏

‏غضنفرپور (ساکن پاریس) 34‏

‏غفاری، هادی 109‏

‏فارسی، جلال الدین‏‏ 41‏

‏فربد (تیمسار) 287‏

‏فردوست، حسین 237، 238‏

‏فردوسی‌پور، اسماعیل 24، 26، 30، 31، 39، 155، 156، 202‏

‏فردوسی، فاضل 23‏

‏فرعون (پادشاه مصر) 67، 68، 69‏

‏فروهر، داریوش 72، 73، 98، 107، 189، 227، 283‏

‏فرید(سرلشکر)‏‏ 281‏

‏فقهی، مهدی 86‏

‏قاسملو (دکتر) 289‏

‏قره باغی (تیمسار) 104، 146، 163، 165، 178، 232، 229، 233، 236، 239، 281‏

‏قطب زاده، صادق 9، 29، 32، 40، 41، 57، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 497

‏96، 138، 140، 149، 155، 202، 214، 223، 249، 295‏

‏کاتم، ریچارد (سیاستمدار امریکایی) 128، 130‏

‏کاتوزیان (دکتر) 295‏

‏کارتر، جیمی اکثر صفحات‏

‏کارلوچی، فرانک 243، 244‏

‏کاشفی، حسین 151، 208، 294‏

‏کافمن (فیلمبردار آلمانی) 133، 135، 211 ‏

‏کالاهان، جیمز 138‏

‏کریستوفر، وارن (معاون ارشد وزارت امورخارجه) 241، 243، 244‏

‏کیارشی، محمد 35، 55، 303‏

‏کیسینجر، هنری آلفرد (وزیر امور خارجه اسبق امریکا) 63، 187، 202‏

‏گاست (جانشین هایزر در ایران) 161، 184، 245 ‏

‏گراس، گونتر (نویسنده آلمانی) 109‏

‏گریم، پاول (امریکایی وابسته به شرکت نفت) 91‏

‏گلپایگانی‌، سید محمدرضا (آیت الله) 295‏

‏گنشر، هانس دیتریش (وزیر خارجه آلمان) 96، 136‏

‏لاهوتی، حسن 42، 215‏

‏لاهیجی (دکتر) 249‏

‏مانیان، محمود114، 122‏

‏مجتهد شبستری، محمد 222‏

‏محتشمی پور، سید علی اکبر 18، 31، 40، 211‏

‏محلاتی‌، فضل الله 277‏

‏مدرس، سید حسن 104‏

‏مدنی، احمد 250‏

‏مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (آیت الله) 295‏

‏مرغ طوفان ← بختیار، شاپور‏

‏مروارید 207‏

‏مصدق، محمد 104‏

‏مصطفوی، سید احمد 19‏

‏مطهری، مرتضی 113‌، 144، 148، 214، 215 ‏

‏معین فر، علی اکبر 194‏

‏معینیان، نصرت الله 186‏

‏مقدم (رئیس ساواک) 58، 73، 98، 119،‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 498

‏233، 239‏

‏ملک حسن (شاه مراکش) 110، 187‏

‏ملک حسین (شاه اردن) 110، 187‏

‏من، فرید (تاجر امریکایی) 126‏

‏منتظری‌، حسینعلی (آیت الله) 113، 121، 295‏

‏منتظری، محمد 40، 121‏

‏مهدوی‌ کنی، محمدرضا 295‏

‏مهدیان، حسین 114‏

‏مهری، سید احمد 19، 23‏

‏موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (آیت الله) 113، 144، 146، 148، 257، 295‏

‏موسوی‌ خوئینی‌ها، سید محمد 42، 116، 202‏

‏موسی صدر ← صدر، سید موسی‏

‏میناچی، ناصر 65، 122‏

‏ناجی (فرماندار نظامی اصفهان) 85‏

‏ناس، چارلی 243‏

‏نجفی مرعشی، سید شهاب الدین (آیت الله) ← مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (آیت الله)‏

‏نزیه، حسن 189‏

‏نشاط (سرلشکر) 236‏

‏نصر، سیدحسین 59‏

‏نصیری، نعمت الله (رئیس ساواک) 249‏

‏نوری البلا 28‏

‏نیری دی ژاردن (مخبر فیگارو) 101‏

‏نیوسام، دیوید (معاون وزارت امور خارجه) 241، 242، 243‏

‏هادی (دکتر) 40‏

‏هاشمی‌ رفسنجانی، اکبر 179، 225، 282، 288، 289‏

‏هاشمی (تیمسار) 184‏

‏هایزر (ژنرال)‏‏ 40 ،131، 204‏

‏هلمز، ریچارد 64‏

‏هویدا، امیرعباس 303‏

‏هیگ، الکساندر (ژنرال) 173، 182‏

‏وارسته، محمدعلی (وزیر اسبق دارایی) 112، 146‏

‏ونس سایروس، رابرتس (سیاستمدار امریکایی) 63، 65، 77،90، 130، 139، 183، 204، 245‏

‏یاسر عرفات 19‏

‏یزدی، ابراهیم اکثر صفحات‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 499

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 500